Viešųjų pirkimų ir koncesijų reglamentavimo pokyčiai

Data

2019 06 11

Įvertinimas
1
vpi.jpg

Įsigalioja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo pakeitimai. Didžioji dalis šiais teisės aktais numatomų pakeitimų įsigalioja iš karto (2019-06-11), o pakeitimai, reikalaujantys pokyčių įgyvendinamuosiuose teisės aktuose – 2019 m. lapkričio 1 d.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas   

(2019-06-11 dienos aktuali VPĮ redakcija su matomais pakeitimais, kurie įsigalioja 2019-06-11 ir 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 3, 22 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Apie ryškiausius reglamentavimo pakeitimus Viešųjų pirkimų tarnyba jau buvo skelbusi naujienose: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuju-pirkimu-ir-koncesiju-reglamentavimo-pokyciai