Užsienio pareigūnų papirkinėjimas – kliūtis dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose

Data

2017 08 17

Įvertinimas
0
01.jpg

Lietuva, siekdama narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO), 2017 m. liepos 15 d. tapo 42-ąja valstybe, ratifikavusia 1997 m. Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius (toliau – Konvencija).

Prisijungdama prie Konvencijos Lietuva įsipareigoja aktyviai kovoti su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ir griežtai bausti kyšius užsienio pareigūnams duodančius Lietuvos juridinius ir fizinius asmenis.

EBPO priimtoje Tarybos Rekomendacijoje dėl tolesnės kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose (toliau – EBPO Rekomendacija) siūloma, kad nacionaliniai teisės aktai leistų apriboti įmonių, kurios papirkinėjo užsienio valstybės pareigūnus, dalyvavimą konkursuose dėl viešųjų sutarčių sudarymo.

Daugiau apie Konvenciją ir EBPO.

Lietuvos teisės aktai ir vykdomos priemonės iš esmės atitinka Konvencijos reikalavimus. Baudžiamąją atsakomybę už užsienio pareigūnų papirkimą numato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – BK). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas papildomai numato draudimą dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose už korupcinius nusikaltimus teistiems asmenims (46 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Konvencijoje numatytiems įsipareigojimams įgyvendinti imamasi priemonių ir instituciniu lygmeniu - Viešųjų pirkimų tarnyba kartu su kitomis 6 institucijomis sudarė Susitarimą dėl bendradarbiavimo atskleidžiant užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius atvejus (toliau – Susitarimas).

Susitarimo šalys: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT).

Institucijos susitarė bendradarbiauti, keistis informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, teikti viena kitai visokeriopą pagalbą, STT siekiant atskleisti ir išaiškinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus.

Informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, viešųjų pirkimų srityje būtų laikoma:

1) VPT teikiama informacija apie užsienio valstybių fizinius ir juridinius asmenis, kurie dalyvauja Lietuvoje vykstančiuose viešuosiuose pirkimuose, Lietuvos fizinius ir juridinius asmenis, kurie dalyvauja viešuosiuose pirkimuose užsienyje;

2) vykdant VPT deleguotas funkcijas, gauta kita informacija, kuri, nors tiesiogiai ir neatskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos sudėties požymių, tačiau gali būti reikšminga STT veiklai identifikuojant užsienio pareigūnų papirkimo atvejus sudarant tarptautinius verslo sandorius.