Tarnyba atliko maisto produktų pirkimų analizę

Data

2018 12 11

Įvertinimas
2
Maistas1.jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba atliko 50-ies (iš jų - 35 mažos vertės, 12 supaprastintų, 3 tarptautinių) maisto produktų pirkimų, vykdytų 2018-01-01 - 2018-06-30 laikotarpiu, duomenų analizę.

Ji buvo atliekama trimis pjūviais:

a) (ne)skaidymas į pirkimo dalis;

b) nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai;

c) techninės specifikacijos reikalavimai.

Siekdama padėti perkančiosioms organizacijoms tinkamai vykdyti maisto produktų pirkimus, Tarnyba atkreipia dėmesį į dažniausiai perkančiųjų organizacijų daromas klaidas ir teikia rekomendacijas. Daugiau informacijos galima rasti čia.