Procedūrų vadovas

Data

2017 07 14

Įvertinimas
0
istock_000004791880medium1.jpg

Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo procedūrų vadovas

Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004, parengė "Tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo procedūrų vadovas".

Šio vadovo tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams atlikti procedūras, susijusias su tiekėjų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, įvertinimu.

Šiame vadove:

  • rasite informaciją apie procedūrų eigą;

  • susipažinsite su kiekvienos procedūros detaliu aprašymu;

  • rasite informacijos apie EBVPD, IMI, e-Certis;

  • pateiktą informaciją galėsite panaudoti, atlikdami pirkimus visais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše nurodytais būdais.

 

Jei turite pastabų ir pasiūlymų, maloniai kviečiame jas teikti el. paštu Sandra.Dlugauskaite@vpt.lt.