Patikslintos tarptautinio pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, vertės ribos

Data

2018 01 03

Įvertinimas
0
EU.jpg

Europos Komisija priėmė 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentą (ES) 2017/2367, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis.

Patikslintas tarptautinio pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, vertės ribas galite rasti čia