Pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis

2017 02 17
IMG_4121.JPG

Vasario 15 d. Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimu tarnybos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovai pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį.

Pasirašyta sutartis leis efektyviau išnaudoti institucijų potencialą suteikiant tarpusavio ekspertinę pagalbą bei dalinantis reikšminga informacija atliekant tyrimus dėl korupcijos, viešųjų pirkimų pažeidimų ir konkurenciją ribojančių susitarimų viešuosiuose pirkimuose, taip pat keliant institucijų darbuotojų kvalifikaciją.

Sutarties įgyvendinimą institucijos užtikrins rotacijos principu. Šalių susitarimu nuspręsta, jog kuravimo procesą pradės Konkurencijos taryba, 2018 m. jį tęs Viešųjų pirkimų tarnyba, o 2019 m. – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Tarpinstitucinį bendradarbiavimą kovai su karteliais ir korupcija viešuosiuose pirkimuose iniciavo Konkurencijos taryba, o šią iniciatyvą įgyvendinti padeda profesinio tobulinimo ir šalies konkurencingumo didinimo programos „Kurk Lietuvai” dalyviai Povilas Bakas ir Mark Siavris.