Pagalba viešųjų pirkimų vykdytojams – vienas iš Europos Komisijos prioritetų

Data

2017 11 07

Įvertinimas
2
161019_european_union.jpg

Viešųjų pirkimų sėkmė nemenka dalimi priklauso ir nuo juos vykdančių specialistų pasirengimo. Iš jų tikimasi ne tik teisės aktų išmanymo, bet ir lankstaus požiūrio, novatoriškų priemonių, išmanymo apie rinkas, gerų e. įgūdžių.

Atsižvelgdama į tai, kad viešųjų pirkimų specialistų profesionalumo lygis valstybėse narėse skiriasi, Europos Komisija nusprendė imtis priemonių, skirtų ugdyti specialistų gabumams ir įgūdžiams.

Nuo šiol iki 2018 m. pabaigos numatoma įgyvendinti šiuos veiksmus:

  • priimti rekomendaciją dėl viešųjų pirkėjų specializacijos;
  • išplėtoti Europos kompetencijos viešųjų pirkimų srityje sistemą, nustatant pagrindinius įgūdžius ir gebėjimus, kurie būtini viešiesiems pirkėjams;
  • sukurti e. kompetencijos centrą, kuris veiks kaip informacijos portalas ir elektroninė viešųjų pirkimų gerosios patirties biblioteka ir
  • įsteigti Europos Sąjungos masto nacionalinių inovacijų viešųjų pirkimų centrų tinklą.

Tikimasi, kad dalijimasis patirtimi leis pagerinti valstybių narių nacionalines viešųjų pirkimų praktikas bei padidins viešųjų pirkimų poveikį siekiant viešosios politikos tikslų.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos viziją viešiesiems pirkimams – komunikate „Veiksmingi viešieji pirkimai Europoje ir Europai“.