Nuo 2019 m. sausio 1 dienos – viešai prieinama informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus

Data

2018 12 21

Įvertinimas
0
nepatikim.jpg

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos – viešai prieinama informacija apie nepatikimus mokesčių mokėtojus

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas, kuriuo nustatomas naujas pašalinimo pagrindas – tiekėjas bus pašalinimas iš pirkimo dėl neatitikimo patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams. 

Pasitikrinti, ar Jūsų vykdomame pirkime dalyvaujantys tiekėjai atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nuo 2019 m. sausio 1 d. bus galima adresu http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus


Šį pašalinimo pagrindą bus privaloma kelti tarptautinės vertės ir supaprastintuose pirkimuose, kurie bus pradėti po 2019 m. sausio 1 d. (neprivaloma, tačiau galima šį reikalavimą kelti mažos vertės pirkimuose ir pirkimuose, kurie bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 80 straipsnio 2 dalį, taip pat pirkimuose, kuriuos vykdo perkantieji subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos). 
Nuo sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojas bus laikomas nepatikimu 3 metus. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje galite rasti informaciją apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo papildymą 40¹ straipsniu dėl minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų  (nuoroda), taip pat D.U.K. šiuo klausimu (nuoroda).