Naujas privalomas pašalinimo pagrindas

Data

2019 01 08

Įvertinimas
0
closed.jpg

Primename pirkimų vykdytojams, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. atsirado naujas privalomas (išskyrus jei vykdomas mažos vertės pirkimas) pašalinimo pagrindas. Tiekėjas pašalinamas iš pirkimų, jei jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje, ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

Šį reikalavimą privaloma nustatyti pirkimo dokumentuose, vadovaujantis VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 8 punktu.

Šiuo metu pašalinimo pagrindas apie nepatikimus mokesčių mokėtojus EBVPD nėra atskirai išskirtas. Kadangi šis pašalinimo pagrindas yra išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas, todėl pirkimų vykdytojas reikalauja, o tiekėjai šią informaciją nurodo EBVPD III dalyje “Pašalinimo pagrindai” D skirsnyje.

Pasitikrinti, ar Jūsų vykdomame pirkime dalyvaujantys tiekėjai atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, galima adresu http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus