Nauja Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo redakcija

Data

2019 06 04

Įvertinimas
0
vytis.jpg

Informuojame, kad teisės aktų registre paskelbtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1S-82 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.  Įsakymu patvirtinta Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo (Aprašas) nauja redakcija, siekiant aiškiau aprašyti ataskaitų pildymo tvarką. Vadovaujantis aktualia Aprašo redakcija, teikiant Atn-3 ataskaitą už 2019 metus, perkančiosios organizacijos neturės joje pateikti informacijos apie mažos vertės pirkimus, atliktus per centrines perkančiąsias organizacijas.

Taip pat pakoreguotos ataskaitų formos atsižvelgiant į jų techninę realizaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). CVP IS formos nekeičiamos.