Lietuvos standartizacijos departamento pagalba teikiant nuorodas į standartus ir standartizacijos leidinius

Data

2018 12 17

Įvertinimas
0
writing-a-document.jpg

Lietuvos standartizacijos departamentas yra parengęs Standartų ir standartizacijos leidinių bei jų projektų nomenklatūros ir žymėjimo atmintinę. Ji galėtų būti naudinga techninių specifikacijų rengėjams teikiant nuorodas į standartus ir standartizacijos leidinius.

Tinkamas nuorodų į standartus ir standartizacijos leidinius pateikimas užtikrina pirkimo dokumentų aiškumą ir sukuria prielaidas tiekėjų konkurencijai. Kviečiame susipažinti. 

Ši atmintinė skelbiama Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje adresu www.lsd.lt > Standartizacija > Leidinių nomenklatūra.