Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio papildymo ir 89,119 straipsnių pakeitimo įstatymas (2007-10-18, Nr. X-1298; Žin., 2007, Nr. 114-4630)

Data

2007 11 12

Įvertinimas
0
http://old.vpt.lt/index.php?lan=LT&pid=1089184506&cid=1194876132