LAT nutartis dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties viešojo pirkimo konkurso sąlygoms ir reikalavimų, keliamų konkurso sąlygoms

Data

2018 09 21

Įvertinimas
5
glasses-983947_960_720.jpg

              Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo konkurso sąlygoms ir reikalavimus, keliamus konkurso sąlygoms, aiškinimo ir taikymo.

              Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ieškovės pasiūlymo atitikties ginčo Konkurso sąlygai, kurioje nurodyta, kad paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, jog paslaugos gavėjo nurodytose vietose būtų pastatytas ir prižiūrėtas reikiamas kiekis šiukšlių dėžių. Taigi, šalių ginčas iš esmės kilo dėl Konkurso sąlygose įtvirtinto reikalavimo tiekėjui turėti reikiamą paslaugai teikti kiekį šiukšlių dėžių turinio ir šio reikalavimo taikymo.

               Ieškovė laikėsi pozicijos, kad jos turimos talpyklos yra šiukšlių dėžės, atsakovė teigė, kad tai – ne šiukšlių dėžės, o šiukšlių konteineriai.

          Bylą nagrinėję pirmosios instancijos bei Lietuvos apeliacinis teimas palaikė atsakovės poziciją, sprendimą iš esmės grįsdami sveiko proto ar visuotinai žinomų aplinkybių argumentais. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad kiekvienas protingas žmogus supranta, kas yra šiukšlių dėžė, kokia jos paskirtis, kaip ji turi atrodyti priklausomai nuo pastatymo vietos, ieškovė, kaip atliekų tvarkymo srities profesionalė, turėjo suprasti, koks buvo tikrasis perkančiosios organizacijos pageidavimas. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritarė šiems argumentams.

              Įvertinusi bylos dokumentų visumą ir atsižvelgdama į sprendžiamo ginčo specifiką, LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad teismų pateikti motyvai nepakankami priimtiems procesiniams sprendimams pagrįsti.

              Kasacinis teismas dar kartą akcentavo nuosekliai formuojamą praktiką, kad:

              perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygos privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms;

              perkančiosios organizacijos valios ir ketinimo, jei jų iš tiesų tokių buvo, dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai ir nesuprantamai materializuoja;

              perkančiosios organizacijos turi griežtai laikytis savo pačių nustatytų kriterijų;

              perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas;

              bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo.

          LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nesurinkta objektyvių įrodymų, patvirtinančių bylą nagrinėjusių teismų išvadą, kad ieškovės turimos talpyklos ginčo Konkurso sąlygos taikymo prasme yra ne šiukšlių dėžės, o šiukšlių konteineriai. Ieškovės ir perkančiosios organizacijos pateikti prekėms apibūdinti nurodyto termino vertimai iš vokiečių kalbos yra prieštaringi, todėl nė vienam iš jų neteiktina didesnė įrodomoji reikšmė.

       LAT 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartį skaitykite čia.