Keičiasi skundų ir pranešimų dėl galimų pažeidimų nagrinėjimo tvarka

Data

2017 11 03

Įvertinimas
10
AN-1.jpg

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs viešųjų pirkimų reglamentavimas numato, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (Tarnyba) nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl pirkimų ar pirkimo sutarčių vykdymo galimų pažeidimų. Šiuose skunduose ir pranešimuose pateikta informacija naudojama viešųjų pirkimų analizei, kurios rezultatų pagrindu gali būti pradėtas perkančiosios organizacijos veiklos,  susijusios su galimais VPĮ ir PĮ pažeidimais, patikrinimas.

Nuo lapkričio 3 d. keičiasi skundų ir pranešimų dėl pirkimų ar pirkimo sutarčių vykdymo galimų pažeidimų nagrinėjimo Tarnyboje tvarka bei įsigalioja nauja Viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių bei  pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) redakcija. Nuorodą į Aprašą galite rasti čia.

Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, pareiškėjas, nuo lapkričio 3 d. pateikęs Tarnybai skundą ar pranešimą dėl pirkimų ar pirkimo sutarčių vykdymo galimų pažeidimų, bus:

  • informuotas elektroniniu laišku apie pranešimo ar skundo gavimą;
  • informuotas apie pranešimo ar skundo nagrinėjimo statusą (vertinama rizika, atrinkta vertinimui, neatrinkta vertinimui) Tarnybos internetinėje svetainėje, skiltyje Ūkio subjektų priežiūra/ Pranešimų nagrinėjimas, adresu http://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/pranesimu-nagrinejimas-1.

Pranešimų nagrinėjimo informacija bus atnaujinama kiekvieną savaitę, Tarnybos internetinėje svetainėje paskelbiant:

  • pirkimų ir sutarčių, dėl kurių per praėjusią savaitę buvo gauti pranešimai dėl galimų pažeidimų, sąrašą;
  • pranešimų ar skundų nagrinėjimo statusą (vertinama rizika, atrinkta vertinimui, neatrinkta vertinimui).

 

Informaciją apie galimus VPĮ ar PĮ pažeidimus, vykdant pirkimus ar pirkimo sutartis, kaip ir anksčiau, galite pateikti Tarnybai paštu, elektroniniu paštu, faksu arba struktūrizuota forma Tarnybos internetinėje svetainėje, skiltyse:   

Pranešk VPT apie korupciją, adresu http://vpt.lrv.lt/lt/pranesk-apie-korupcija.