Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos pakeitimai

Data

2019 11 05

Įvertinimas
3
kainodara_foto.jpeg

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 1S-162 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“  pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.

Pakeitimu patikslinta, kad pradinės sutarties vertė skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio.

Metodikos 36.1.3 papunktis pakeistas, numatant, kad tais atvejais, kai nustatoma fiksuoto įkainio kainodara ir pirkimo vykdytojas prieš pirkimą gali tiksliai nustatyti darbų apimtį ir kiekius, sutartyje gali būti nustatoma lėšų suma, kuri bus skirta papildomiems darbų kiekiams įsigyti (buvo – papildomiems darbams).

Taip pat, atsižvelgiant į praktikoje pasitaikiusius neaiškumus,  patikslintas Metodikos 56 punktas.