Iki 2020-03-15 privaloma paviešinti suvestinę

Data

2020 01 13

Įvertinimas
3
suvestine.jpg

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų (toliau – ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (toliau VPAGSSĮ), įstatymais, tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) nustatyta pareiga Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbti planuojamų atlikti viešųjų pirkimų, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų bei pirkimų, atliekamų pagal VPAGSSĮ (toliau kartu – pirkimai) suvestinę, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu. Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Mažos vertės pirkimai į pirkimų planus ir suvestines privalės būti įtraukiami nuo 2023-01-01[1], išskyrus atvejus, kai pirkimo vykdytojo patvirtintoje vidinėje tvarkoje yra nustatyta griežtesnė tvarka.

Suvestinės viešinimo CVP IS instrukcijos: pagal VPĮ arba PĮ; pagal VPAGSSĮ

Detaliau, informaciniame leidinyje:


[1] anksčiau buvo nustatyta data – 2020-01-01, tačiau ši data pakeista Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymu.