Europos Komisija kviečia konsultacijoms dėl socialiai atsakingų viešųjų pirkimų

Data

2018 01 09

Įvertinimas
0
eu-flag-1-commission.jpg

2011 m. Europos Komisija (EK) paskelbė socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovą „Socialinių pirkimų vadovas. Socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose“. Per pastaruosius šešerius metus Europos Sąjunga (ES) modernizavo savo viešųjų pirkimų taisykles, išplėtusi galimybes naudotis socialinėmis nuostatomis 2014 m. priimta Viešųjų pirkimų direktyva.

Viešieji ir privatieji suinteresuotieji subjektai visoje ES taip pat vis dažniau viešaisiais pirkimais siekia gerinti socialinę ir profesinę įtrauktį, pirkti etiškus produktus ir paslaugas ir sukurti geresnes sąlygas neįgaliesiems ir palankių sąlygų neturintiems asmenims. Daugelis jų, visų pirma veikiančių socialinės ekonomikos srityje, paragino atnaujinti dabartinį vadovą ir gerosios socialiai atsakingų viešųjų pirkimų praktikos rinkinį.

Šių konsultacijų tikslas – gauti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų apie EK socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovo apimtį ir struktūrą. EK visų pirma nori sužinoti, kokios rūšies gairės turėtų būti paskelbtos, kokia turėtų būti jų apimtis ir kaip geriausia panaudoti surinktus gerosios praktikos pavyzdžius. Rezultatai bus panaudoti rengiant naują socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovą ir galimus papildomus dokumentus.

Konsultacijos skirtos subjektams, taikantiems politines ir praktines socialiai atsakingų viešųjų pirkimų priemones, pavyzdžiui, centrinės ir vietos valdžios įstaigoms, viešųjų pirkėjų tinklams ar grupėms, socialinės ekonomikos įmonėms ir organizacijoms, ne pelno organizacijoms, NVO, tarptautinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms, sektorių ir tiekėjų asociacijoms, taip pat akademinės bendruomenės ir privačiojo sektoriaus atstovams, kuriuos domina socialiai atsakingi viešieji pirkimai.

Konsultacijos vyks iki šių metų kovo 1 d.

Nuorodą į konsultacijas rasite https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_lt