Atnaujinti mažos vertės pirkimus ir komisijos protokolų privalomuosius rekvizitus reglamentuojantys teisės aktai