2018 m. sudarytų sutarčių viešinimo CVP IS stebėsenos rezultatai

Data

2019 06 05

Įvertinimas
18
viesinimas.jpg

2018 m. sudarytų sutarčių viešinimo CVP IS stebėsenos rezultatai

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo prievolė pirkimų vykdytojams viešinti CVP IS sudarytas sutartis ir jų pakeitimus. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko sutarčių viešinimo posistemės ir metinėse / pirkimo procedūrų / CPO LT ataskaitose pateiktų duomenų sugretinimą. Tai parodė, kad 2018 m. buvo paskelbta tik 41 proc. privalomų viešinti sutarčių. Duomenys gali būti netikslūs, nes kartais metinėse ataskaitose pateikiama netiksli informacija, pirkimo vykdytojai nurodo didesnį privalomų viešinti sutarčių skaičių. Siekdama padėti pirkimų vykdytojams stebėti vieną iš skaidrumą užtikrinančių rodiklių – sutarčių viešinimą – Viešųjų pirkimų tarnyba parengė priemonę, kuri padės įvertinti, ar pilnai paviešintos 2018 m. sudarytos sutartys.

2018 m. sudarytų sutarčių viešinimo CVP IS stebėsenos rezultatus rasite čia.

Tikimės, kad ši priemonė bus naudinga tiek už sutarčių viešinimą atsakingiems asmenims, tiek ir vadovams.

Jeigu nežinote, kaip tinkamai viešinti laimėtojo pasiūlymą, sudarytas sutartis ir jų pakeitimus, kviečiame naudotis mokomąja medžiaga, o kilus klausimams kreiptis klausk@vpt.lt.

Jei klaidingai pateikėte duomenis metinėse ataskaitose, patikslinkite ją ir iš naujo paskelbkite ataskaitą CVP IS. Kilus klausimams dėl ataskaitų pildymo, tikslinimo, rekomenduojame naudotis mokomuoju filmuku arba kreiptis Ataskaitos_PV@vpt.lt.