Visos naujienos

RSS Spausdinti
2018-02-15.png
2018 02 14
Planiniai CVP IS naujinimo darbai

Informuojame, kad 2018 m. vasario 15 d. nuo 17:00 val. iki 2018 m. vasario 16 d. 09:00 val. (laiko juosta UTC+02:00) bus atliekami planiniai techniniai darbai, kurių metu galimi trumpalaikiai Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) darbo sutrikimai.

discussion.jpg
2018 02 13
Patikslintos gairės „Rinkos konsultacijos: iššūkiai ir galimybės“

Dėkojame teikusiems pastabas ir pasiūlymus.

CVPIS_sert.png
2018 02 09
UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuoto statuso panaikinimas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba priėmė sprendimą dėl UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“  teikiančio kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugas statuso panaikinimo.

mokymams.jpg
2018 02 08
CVP IS mokymai pradedantiesiems

Kviečiame registruotis į seminarus apie Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą - CVP IS.

8 (2).jpg
2018 02 06
Parengėme informacinį pranešimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis

Sprendimas neskaidyti pirkimo objekto į dalis turi būti tinkamai pagrindžiamas.

justice-2060093_1920.jpg
2018 01 26
Naujausia LAT praktika dėl konfidencialios ir melagingos informacijos viešuosiuose pirkimuose

VPT atkreipia dėmesį į 2018 m. sausio 4 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) suformuotą bendrąją teisės taikymo taisyklę civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 dėl konfidencialios informacijos nurodymo tiekėjų pasiūlymuose.   

sutrikimams-4.png
2018 01 22
CVP IS sutrikimai pašalinti

Informuojame, kad 2018 m. sausio 22 d. 08:00 val. laikinai sutriko CVP IS darbas. Problema buvo pašalinta iki 2018 m. sausio 22 d. 13:30 val.

GetImage (002).jpg
2018 01 16
Kviečiame susipažinti su Skelbiamų derybų vykdymo rekomendacijomis

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Skelbiamų derybų vykdymo rekomendacijas atliekant viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje

gaires.jpg
2018 01 16
Parengėme gaires planuojantiems vykdyti rinkos konsultacijas

Gairės nurodo, ką reikia žinoti, kad vykdoma rinkos konsultacija būtų efektyvi bei vykdoma tinkamai.

pav.png
2018 01 11
Procedūrų ataskaitų pildymas CVP IS

Informuojame, kad siekdami pirkimo vykdytojams palengvinti procedūrų ataskaitos Atn-1 pildymą CVP IS, sukūrėme mokomąjį filmuką Procedūrų ataskaitos Atn-1 pildymas CVP IS .

Ataskaitos.jpg
2018 01 10
Ataskaitų teikimas už viešuosius pirkimus, atliekamus gynybos ir saugumo srityje

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia perkančiąsias organizacijas teikti ataskaitas už viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje

eu-flag-1-commission.jpg
2018 01 09
Europos Komisija kviečia konsultacijoms dėl socialiai atsakingų viešųjų pirkimų

Konsultacijų rezultatai bus panaudoti rengiant naują socialiai atsakingų viešųjų pirkimų vadovą ir galimus papildomus dokumentus

Įrašų
puslapyje