Komisijos susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros protokolų formos

Viešojo pirkimo ar pirkimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais protokolų formas arba pirkimo komisijos susipažinimo su paraiškomis protokolo formą galite pasirinkti ir atsisiųsti žemiau. 

Kurios formos Jums reikia, galite sužinoti pasirinkę atliekamo pirkimo būdą / priemonę bei tinkamą vertinimo kriterijų. Taip pat pasirinkdami formą įvertinkite, ar pirkime pasiūlymai teikiami elektroninėmis priemonėmis.

Atkreipiame dėmesį, kad protokolo pavyzdinė forma Ksp-9 reikalinga atliekant komunalinio sektoriaus pirkimus (riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo, inovacijų partnerystės būdu ar taikant dinaminę pirkimo sistemą), pirkimo komisijai susipažįstant su paraiškomis.

Jei kyla neaiškumų, kuri forma Jums tinkama, ar nežinote, kaip ją pildyti, detalesnę informaciją galite rasti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakyme Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“.