Nepatikimų tiekėjų sąrašas

Prašome peržiūrėti visas skiltis (spauskite "išskleisti").

1. Duomenų įvedimo data

(+ 2. Data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas)

3. Perkančiosios organizacijos pavadinimas

(+ 4. Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai)

5. Tiekėjo pavadinimas

(+ 6. Juridinio asmens kodas)

7. Pirkimo objekto pavadinimas, rūšis

(+ 8. Kodas pagal BVPŽ)

9. Pirkimo numeris

(+ 10. Pirkimo sutarties indeksas)

11. Pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data

(+ 12. Pirkimo sutarties nutraukimo priežastis)

13. Pažeidimą patvirtinantys dokumentai

 

2019-01-15

2019-01-10

VĮ Šiaulių miškų urėdija, po reorganizacijos -  Valstybės įmonė valstybinių miškų urėdija

Aušra Beresnevičienė, tel. 8 41 547094 mob.tel. 8687 90132

el.paštas: ausra.beresneviciene@vivmu.lt

UAB "TK Sun"

302853352

Paslaugos

77200000-2  Miškininkystės paslaugos

352252

276533

2018-12-10

Pirkimo sutartis nutraukta todėl, kad tiekėjas nevykdė sutartinių įsipareigojimų

PDF

2019-01-10

2018-12-06

"Lietuvos energijos gamyba", AB

Paulius Virkutis, tel. +370 646 03187

el. paštas paulius.virkutis@le.lt

"DTC LT", UAB

160427584

Darbai

45442100-8 Dažymo darbai

345501

266935

2018-12-06

"Lietuvos energijos gamyba", AB (Užsakovas) su "DTC LT", UAB (Rangovas) 2017-11-27 sudarė sutartį Nr. 4020/3/17/0253 (toliau – Sutartis) dėl Kruonio HAE II slėginio vamzdyno vidinio paviršiaus (metalinio) renovavimo darbų.
Užsakovas informuoja, kad Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį, nes Rangovas vėlavo atlikti Darbus daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties Specialiosios dalies nustatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

DOC

2019-01-02

2019-01-02

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Arvydas Dakinevičius, tel. +370 527 18402
el.paštas arvydas.dakinevicius@vrm.lt

UAB ,,Muzikos faktorius"

141919638

Prekės

37300000-1

-

384080

2018-11-22

Sutartis nutraukta dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, tai yra pristatytos prekes neatitiko nustatytų reikalavimų

DOC PDF
             

1. Duomenų įvedimo data

(+ 2. Data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas)

3. Perkančiosios organizacijos pavadinimas 

(+ 4. Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai)

5. Tiekėjo pavadinimas

(+ 6. Juridinio asmens kodas)

7. Pirkimo objekto pavadinimas, rūšis 

(+ 8. Kodas pagal BVPŽ)

9. Pirkimo numeris

(+ 10. Pirkimo sutarties indeksas)

11. Pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data

(+ 12. Pirkimo sutarties nutraukimo priežastis)

13. Pažeidimą patvirtinantys dokumentai

 

2018-12-28

2018-12-27

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Architektūros skyriaus vyr. specialistė Svaja Trečiokienė, tel. (8 45) 50 82 07,

el. p. svaja.treciokiene@panrs.lt

UAB "Nodama"

164819885

Darbai

71400000-2

311975

185133

2018-11-24

Dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo

PDF

2018-12-27

2018-12-17

Valstybinė miškų tarnyba

Saulius Baltraitis, tel. 8693 54171 saulius.baltraitis@amvmt.lt

UAB "Vakarų geodezija"

302614498

Paslaugos

71300000-1

383307

323529, 323535, 323549

2018-12-17

Sutartys nutrauktos dėl esminio pirkimo sutarčių pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo).

PDF

2018-12-17

2018-12-01

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Nijolė Motužienė, tel. 8 46 396 528

el. paštas: motuziene@kul.lt

UAB „Stogų panorama“

301232798

Paslaugos

79212000-3

CPO LT-162189

CPO108919-296117

2018-11-01

Dėl esminio sutarties pažeidimo, kadangi sutartyje nustatytu terminu bei papildomai nustatytu terminu nesuteikė paslaugos – neatliko energijos vartojimo pastatuose audito

PDF

2018-12-12

2018-12-06

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisaraitas

Jolanta Šimkienė, tel. Nr. 8 41 397 453,

el. paštas: jolanta.simkiene@policija.lt,

UAB Ekonominės veiklos plėtros agentūra

300555019

Paslaugos

79400000-8

360812

276417

2018-11-05

Dėl esminio esminio sutarties pažeidimo- paslaugos neatliktos per sutartyje numatytą terminą ir per papildomai duotą nustatytą terminą.

PDF

2018-12-03

2018-12-02

Klaipėdos valstybinė kolegija

Valentina Rinkevičienė, tel. 863007719,

el. paštas: v.rinkeviciene@kvk.lt

UAB "Merleta"

304166517

Darbai

45261910-6

-

328041

2018-11-02

Dėl esminio sutarties pažeidimo. Nesilaikė sutarties terminų

PDF

2018-11-21

2018-11-20

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Remonto ir statybos skyriaus vedėjas
Mantas Petrauskas, tel. 8 349 50966,
el.p. mantas.petrauskas@jonava.lt

UAB Kongera

302881661

Darbai

45300000-0; 713543000-7; 71314300-5; 71320000-7

188987

240113

2018-11-20

Teismo sprendimo įsigaliojimas (Rangovui skundžiant Užsakovo vienašališką sutarties nutraukimą Rangovui nesilaikant darbų atlikimo grafiko).

DOC

2018-11-20

2018-11-21

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Vilija Augulienė, tel. +370 6188 5066, el. paštas: vilija.auguliene@nvsc.lt

UAB "Garantas" (dabar UAB "Bugasta")

120017944

Darbai

45453000-7

45421131-1

44221200-7

345639; 393465

262442; 335651

2018-10-17

Rangos darbų pirkimo sutarčių Nr. S-409 ir Nr. S-253 nevykdymas ir sutarčių nutraukimas (NVSC 2018-10-12 raštai Nr. (04 8.8)2-44321 ir Nr. (04 8.8)2-44322)

PDF PDF

2018-11-20

2018-11-20

AB "Kauno energija"

Agnietė Stankevičienė, tel. (8 37)  30 59 02, el. p. a.stankeviciene@kaunoenergija.lt

UAB "Katlita engineering"

302308793

Darbai

45321000-3

321570

9839

2018-09-20

Pirkimo sutarties nutraukimas pažeidus esminę sutarties nuostatą.

PDF

2018-11-15

2018-11-05

 

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras"

Viešųjų pirkimų specialistė Rūta Beinoriūtė, tel. nr. 868501900, el. paštas ruta.beinoriute@tract.lt

 

UAB "Švarus vanduo"

300602091

Prekės

24000000

384090

326727

2018-10-06

Pirkimo sutartis nutraukta vienašališkai dėl esminių jos pažeidimų, dėl Tiekėjo kaltės.

PDF

 

2018-10-15

2018-09-03

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

MB Įrankiai profesionalams

303805360

Paslaugos

50000000

350605

281196

2018-09-03

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Klientas) ir MB Įrankiai profesionalams (toliau – Paslaugų teikėjas) sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 40700/480231 (toliau – Sutartis).
Klientas, informuoja, kad Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y. teikiamos Paslaugos neatitiko Sutartyje numatytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas neištaisė Paslaugų teikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą. Taip pat Paslaugų teikėjas nesilaikė Sutarties Specialiosios dalies 5 dalyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto pabaigos termino yra daugiau nei 30 dienų. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 14.2 punktu dėl Sutarties BD 14.2.1 ir 14.2.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Klientas nutraukia sutartį su Paslaugos teikėju dėl esminių pažeidimų.
 

DOC

2018-10-15

2018-09-04

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

 

MB Įrankiai profesionalams

303805360

Paslaugos

50532000

-

274721

2018-09-04

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Klientas) ir MB Įrankiai profesionalams (toliau – Paslaugų teikėjas) sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 50100/480083 (toliau – Sutartis).
Klientas, informuoja, kad Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y. teikiamos Paslaugos neatitiko Sutartyje numatytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas neištaisė Paslaugų teikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą. Taip pat Paslaugų teikėjas nesilaikė Sutarties Specialiosios dalies 5 dalyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto pabaigos termino yra daugiau nei 30 dienų. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 14.2 punktu dėl Sutarties BD 14.2.1 ir 14.2.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, Klientas nutraukia sutartį su Paslaugos teikėju dėl esminių pažeidimų.

DOC

2018-10-15

2018-09-25

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Monika Augulytė, tel. (8 5) 236 1178, el. p. monika.augulyte@rvul.lt

UAB "Makromeda"

303084152

Prekės

331000001

358337

-

2018-08-25

Nepristatytos prekės, kurios atitiktų pirkimo sutarties techninės specifikacijos reikalavimus

PDF

2018-10-01

2018-10-02

UAB "Šilutės vandenys"

Alfredas Markvaldas, 8 441 62266, vandenys@silutes-vandenys.lt

UAB "Edrija"

141844491

Darbai

45231300-8, 71242000-6

182404

4377

2018-07-27

Sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo).

PDF PDF PDF

2018-09-10

2018-09-10

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Vita Zabalevičienė
Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus
prekių ir paslaugų  pirkimo specialistė
Tel. (8 386) 54 301, el. p. vita.zabaleviciene@ignalina.lt

UAB „Vakarų geodezija“

302614498

 

Paslaugos

71354300-7

346906

291463; 291470; 291473; 291475

2018-07-31

Sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo)

PDF

2018-08-24

2018-07-06

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

UAB „SDS“ 

126228478

Darbai

45111220-6

 

185116

229494, 238880, 265096, 265100, 269770, 272330, 272296, 274575, 274589, 274599, 274605, 274610, 291884

2018-07-05

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas) informuoja, kad UAB „SDS“ (toliau – Rangovas) iš esmės pažeidė Sutartį, t. y. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido Darbų atlikimo terminą, kai Darbų atlikimas yra tęstinio pobūdžio ir šis pažeidimas laikomas esminiu. Todėl Užsakovas vadovaudamasis Sutarties Bendrosios dalies (toliau – BD) 14.3 punktu dėl Sutarties BD 14.3.2 papunktyje nurodytos aplinkybės nutraukia Sutartis dėl esminių pažeidimų.

DOC

2018-08-20

2018-08-20

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Jurgita Klišauskienė, tel. 8 46 397868, jurgita.klisauskiene@vsat.vrm.lt.

 

UAB "Intersera"

302680167

 

Paslaugos

50112000-3

347816

274762

 

2018-07-04

Įsipareigojimų nevykdymas.

 

PDF

2018-07-23

2018-06-14

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

Rimantė Zdanavičienė, +370 706 72833, rimante.zdanaviciene@mil.lt

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Rijada"

171384458

Prekės

41110000

-

U-156

2018-06-14

Sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo - tiekėjas nevykdė sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų.

 

PDF

2018-07-19

2018-07-19

KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

ADMINISTRAVIMO IR PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS ARTŪRAS RAZGAITIS TEL. 846469271, EL.P. A.RAZGAITIS@VMI.LT

 

 

UAB INTERSERA

302680167

Prekės

34300000-0 , 50112000-3

180989

1189

2018-06-18

SUTARTIS NUTRAUKTA DĖL ESMINIO SUTARTIES PAŽEIDIMO

PDF PDF

2018-07-16

2018-06-08

Panevėžio savivaldybės administracija

Jolanta Valužienė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
8(45) 501292; +370 687 80322
jolanta.valuziene@panevezys.lt

UAB "Medstatyba"

122603589

Paslaugos

71320000-8; 71248000-8

CPO101426

233316

2018-06-08

Pirkimo sutarties nutrukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo)

PDF PDF PDF

2018-07-12

2018-07-12

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Bingelienė, tel. +37031031995, vilma.bingeliene@varena.lt

UAB "Vakarų geodezija"

302614498

Paslaugos

71354300-7

182775

319119

2018-06-01

Dėl sutarties esminių sąlygų pažeidimo (pažeidimų turinys nurodytas pridedame faile)

 

PDF

2018-07-12

2018-07-12

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų minsterijos (toliau -VMI prie FM)

Strateginio valdymo skyriaus patarėja Laura Andrijauskaitė, tel.: (8 5) 2687858, el. paštas: laura.andrijauskaite@vmi.lt

G. Sankausko firma

180347284

 

Paslaugos

55900000-9; 50117300-1; 50190000-3

 

149846

327492; 327494; 327495

 

2018-06-07

Esminiai sutarčių pažeidimai (žr. pridedamą failą).

 

PDF PDF

2018-06-26

2018-06-25

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Evaldas Lašinskas, tel. (8 37) 303 052,

el. p. evaldas.lasinskas@policija.lt

UAB "Šančių autoservisas" ir Ko

135786941

Paslaugos

50118110-9; 63121000-3

154206

38142

2018-05-19

Dėl sutarties esminių sąlygų pažeidimo

PDF

2018-06-20

2018-06-20

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Inesa Gustaitienė, 8 46 39 63 03, inesa.gustaitiene@klaipeda.lt

UAB "Panprojektas"

147462363

Paslaugos

71222000-0, 71248000-8

173417

126779

2018-05-16

Pažeidė Sutarties 4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.12, 14.1 punktuose nustatytas pareigas ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas pagal Sutarties 13.1.1 ir 13.1.2 punktus.

DOCX

2018-06-11

2018-06-11

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Žydrė Stirbienė, +37061459047, zydre.stirbiene@vstt.lt

UAB "NUARAS"

134051084

Paslaugos

77400000- zoologinės paslaugos

-

242944

2018-06-01

Dėl sutarties esminio pažeidimo

PDF PDF PDF

2018-06-11

2017-10-30

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Remonto ir statybos skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė, tel. 8 349 61347, el.p. vilma.petkuviene@jonava.lt

UAB "Kongera"

302881661

Darbai

45000000-7

182043

198315

2017-10-30

Rangovas laiku nepradėjo vykdyti darbų pagal tarpusavyje su Užsakovu suderintą kalendorinių metų darbų vykdymo grafiką bei neparodė ketinimų tęsti savo įsipareigojimus pagal sutartį. Vadovaujantis LR CK 6.217 str.5 d. vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Sutarties 12.3.2. p. nurodyta, kad Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu „Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ar laiku jų nebaigia, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal suderintą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma“.

 

PDF DOCX

2018-06-01

2018-06-01

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų minsterijos (toliau -VMI prie FM)

VMI prie FM Strateginio valdymo skyriaus patarėja Laura Andrijauskaitė (laura.andrijauskaite@vmi.lt; tel.: 852687858

UAB "Autobastionas"

166906552

Paslaugos

55900000-9; 50117300-1; 50190000-3

149846

-

2018-04-20

VMI prie FM, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  6.217 straipsnio 1 dalimi, VMI prie FM 2015 m. birželio 2 d. su Bendrovės sudarytų valstybei perduoto nekilnojamojo turto pardavimo, saugojimo, naikinimo, kilnojamojo / nekilnojamojo turto vertinimo, tvarkymo, kadastrinių matavimų paslaugos viešojo pirkimo sutarčių Nr. (1.10-04-2)-22-74/2015, Nr. (1.10-04-2)-22-82/2015, (toliau — kiekviena atskirai — Sutartis, abi kartu — Sutartys) 6.8 punkto 2 dalimi (Bendrovė įspėjama prieš 1 mėnesį),   nuo 2018-04-20 Sutartis nutraukė dėl Bendrovės netinkamo jų vykdymo – esminių Sutarčių pažeidimų (pažeidimų turinys pridedamame faile).

 

PDF

2018-04-23

2018-04-18

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Administracijos direktorius Vytautas Jastremskas, tel. nr. (8 315) 55 102, vytautas.jastremskas@alytus.lt

UAB ,,Žaidimų aikštelių įranga“

304210682

Prekės

37535200-9

345722

268882

2018-04-18

Sutartis nutraukta vadovaujantis sutarties 28 punktu, kuriame numatyta, kad ,,Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis ją iš esmės pažeidė“.

PDF

2018-03-27

2018-02-15

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Vijoleta Skugarienė, 8 426 69162, vijoleta.skugariene@joniskis.lt

UAB „Alfa idėjos“

301868650

Darbai

45316110-9, 71320000-7

-

211537

2018-02-15

Rangovas nevykdė 2017 m. birželio 19 d. pasirašytos sutarties Nr. (3.37) A4-89 numatytomis sąlygomis.

PDF

2018-03-12

2018-03-16

Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Alma Ziberkienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, tel. 8 706 85 097, el. p. alma.ziberkiene@nzt.lt

UAB „Nidulus appraisal"

135614151

Paslaugos

79400000-8

177270

164465, 164459, 164463

2018-02-05

Paslaugų teikėjas per visą Sutarčių galiojimo laiką neteikė parengtų žemės sklypų vertinimo ataskaitų Sutartyse nustatytais terminais, dėl ko Nacionalinė žemės tarnyba negalėjo ir negali vykdyti jai įstatymais pavestos vykdyti svarbios valstybinės funkcijos – valstybinės žemės pardavimo.

PDF

2018-03-09

2018-03-09

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Ivona Godovščikova
tel. (8 380) 30 179

UAB "Dujų sfera"

124558566

Paslaugos

71322300-4

-

194695

2018-02-05

UAB „Dujų sfera“ neįvykdė 2017 m. balandžio 13 d. pagrindine sutartimi Nr. CPO97733 prisiimtų įsipareigojimų (Sutarties 2.1. punktas).

PDF

2018-02-15

2017-09-07

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rasa Morkūnienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, el.p. pirkimai@akmene.lt, tel.  (8 425) 59 771

UAB "Vizart"

300104824

Paslaugos

79421200

243465

11396

2017-09-07

Nevykdė 2016 m. kovo 9 d. pasirašytos sutarties Nr. SS-97 numatytomis sąlygomis: dėl savo kaltės neparengė investicijų projekto sutartyje numatytu terminu bei neparengė investicijų projekto pagal jam sutartimi keliamus reikalavimus. Sutartis nutraukta vienašališkai dėl UAB "Vizart" kaltės nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 17.3 p.

PDF

2018-01-19

2018-01-17

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

UAB "Kauno dujotiekio statyba"

133276384

Darbai

45111300-1, 45231220-3

177527

146431

2017-12-18

Užsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 dalyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, priėmė sprendimą, kad Sutarties pažeidimas laikomas esminiu ir, vadovaudamasis Sutarties SD 5.3 punktu ir BD 16.2.3 punktu, Sutartį nutraukė.

PDF

2018-01-19

2018-01-10

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

UAB "Kauno dujotiekio statyba"

133276384

Darbai

45111300-1, 45231220-3

177527

146429

2017-12-11

Užsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 dalyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, priėmė sprendimą, kad Sutarties pažeidimas laikomas esminiu ir, vadovaudamasis Sutarties BD 16.2.3 punktu, Sutartį nutraukė.

PDF

2018-01-03

2017-10-30

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Remonto ir statybos skyriaus vyr. specialistė Vilma Petkuvienė, tel. 8 349 61347

El.p. vilma.petkuviene@jonava.lt

RAB „TILTS“

50103005351

Darbai

45000000-7

182043

198315

2017-10-30

Rangovas laiku nepradėjo vykdyti darbų pagal tarpusavyje su Užsakovu suderintą kalendorinių metų darbų vykdymo grafiką bei neparodė ketinimų tęsti savo įsipareigojimus pagal sutartį.
Vadovaujantis LR CK 6.217 str.5 d. vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Sutarties 12.3.2. p. nurodyta, kad Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu „Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ar laiku jų nebaigia, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal suderintą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma“.

PDF

 

Duomenų įvedimo data (+Data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas)

Perkančiosios organizacijos pavadinimas (+Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai)

Tiekėjo pavadinimas (+Juridinio asmens kodas)

Pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (+Kodas pagal BVPŽ)

Pirkimo numeris (+Pirkimo sutarties indeksas)

Pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data (+Pirkimo sutarties nutraukimo priežastis)

Pažeidimą patvirtinantys dokumentai

2017-12-21

2017-12-15

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

UAB "Kauno dujotiekio statyba"

133276384

Darbai

45231220-3, 71320000-7

-

211150

2017-11-15

Užsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 dalyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, priėmė sprendimą, kad Sutarties pažeidimas laikomas esminiu ir, vadovaudamasis Sutarties SD 5.3 punktu ir BD 16.2.3 punktu, Sutartį nutraukė.

PDF

2017-12-21

2017-12-15

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

UAB "Kauno dujotiekio statyba"

133276384

Darbai

45231220-3

-

88544

2017-11-15

Užsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 dalyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, priėmė sprendimą, kad Sutarties pažeidimas laikomas esminiu ir, vadovaudamasis Sutarties SD 5.3 punktu ir BD 16.2.3 punktu, Sutartį nutraukė.

PDF

2017-12-21

2017-12-15

AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vyresnysis pirkimų koordinatorius Justinas Adomavičius, tel. 8 686 19624, el. p. justinas.adomavicius@eso.lt

UAB "Kauno dujotiekio statyba"

133276384

Darbai

45231220-3

-

133153

2017-11-15

Užsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 dalyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, priėmė sprendimą, kad Sutarties pažeidimas laikomas esminiu ir, vadovaudamasis Sutarties SD 5.3 punktu ir BD 16.2.3 punktu, Sutartį nutraukė.

PDF

2017-12-19

2017-11-14

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Darius Laiconas, tel. Nr.: (8 5) 2709339, el. p.: darius.laiconas@vilniustransport.lt

UAB "Bijusta"

124101197

Paslaugos

64100000-7

-

-

2017-11-14

Dėl esminio sutarties pažeidimo.

PDF

2017-11-14

2017-10-13

UAB „Šiaulių vandenys“

Viešųjų pirkimų specialistė Ingrida Dobilaitė, tel. (8 41) 525 969, el. p. ingrida.d@siauliuvandenys.lt

UAB „Gandras Energoefektas“

155909013

Prekės

42130000-9

186505

222688

2017-10-13

Tiekėjas nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Kadangi tai buvo esminis sutarties pažeidimas, perkančioji organizacija vienašališkai nutraukė sutartį.

PDF

2017-10-18

2017-10-07

Lietuvos sporto universitetas

Vita Bartulienė, tel. Nr. 837302670, el.paštas vita.bartuliene@lsu.lt

UAB "Bijusta"

(124101197)

Paslaugos

64110000-0

CPO88620

120162

2017-10-07

Tiekėjas paslaugas teikė nesilaikydamas sutartyje nustatytų sąlygų ir terminų

PDF

2017-10-16

2017-07-10

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Stanislovas Kiršanskas,

tel.: +370 38963947,

el. p.: kirsanskas@utenosrpmc.lt

UAB "Bijusta"

(124101197)

Paslaugos

64112000-4, 64113000-1

-

184267

2017-09-07

Dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, vadovaujantis VPĮ 91 str. 1 d. 1 p.

PDF

2017-10-04

2017-08-24

UAB ,,Šilalės vandenys"

Direktorius Edmundas Auškalnis

tel.: 8 449 74205, el. paštas info@silalesvandenys.lt

 

UAB ,,Kauno dujotiekio statyba"

(133276384)

Darbai

45332000-3  (Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai)

265228

4-38

2017-08-24

UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atsisakė vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus pagal Rangos sutarties Nr. 4-38 ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ konkrečiųjų sutarties sąlygų (KSS) ir bendrųjų sutarties sąlygų (BSS) 4.1 punktą, vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 4-38 ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ bendrųjų sutarties sąlygų (BSS) 15.2 (b) punktu, Užsakovas UAB ,,Šilalės vandenys“ 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutraukė 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašytą tarp Užsakovo UAB „Šilalės vandenys“ ir Rangovo UAB „ Kauno dujotiekio statyba“ Rangos sutartį Nr. 4-38 ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ Užsakovo iniciatyva.

PDF

2017-09-28

(2017-09-18)

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

Viešųjų pirkimų specialistė
Lina Bukavickienė
Mob. Nr.: 862841316
El. p.: viesiejipirkimai@vasaros.lt

UAB ,,DAMSA"

(185472669)

Prekės

15112130-6

305104

175041

2017-09-18

Užsakytų produktų nepristatymas, problemos su produktų atvežimu laiku, asortimentu ir kokybe (nebūdingas kvapas ir pateiktų viščiukų broilerių kulšelių riebalų odos santykis), neatitikimas nustatytų reikalavimų.

PDF

2017-08-04

(2017-08-09)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkas Justas Šakočius, tel. Nr. (8 5) 2748751, el.p. j.sakocius@cpva.lt

UAB "Bijusta"

(124101197)

Paslaugos

64100000-7; 64122000-7

-

13769

2017-08-09

Tiekėjas nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Kadangi tai buvo esminis sutarties pažeidimas, perkančioji organizacija vienašališkai nutraukė sutartį.

PDF

2017-08-29

(2017-08-03)

Viešojo saugumo Tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

(Povilas Stankevičius, tel. (8 37) 78 72 22
povilas.stankevicius@vstarnyba.lt

UAB ,,DAMSA"

(185472669)

Prekės

15130000-8

178524

166650

2017-08-03

Esminis sutarties pažeidimas: Pristatymo terminų pažeidimas daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

PDF

2017-06-27

(2017-06-23)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, tel. nr. (8 5) 2491654, el. p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt)

O. Žuravliovo įmonė "AVSISTA"

(155525379)

Prekės

(24965000-6)

(-)

191093

2017-06-08

Tiekėjas nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Kadangi tai buvo esminis sutarties pažeidimas, perkančioji organizacija vienašališkai nutraukė sutartį.

PDF

2017-05-18

(2017-05-22)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

(Vyriausioji specialistė viešųjų pirkimų informacinių sistemų administratorė   Livija Martinėnienė

el. p.livija.martineniene@tpnc.lt
tel.: 279 0189
Mindaugo 42A-1,Vilnius)

AB "Puntukas"

(220119010)

Prekės

(33190000-8; 39110000-6; 33141700-7; 39143112-4; 39144000-3; 33155000-1)

Nr.173588  2016 metai

G10-43 (Indeksas 148558); G10-38 (Indeksas 144690)

2017-05-02

(Nepristatė užsakytų prekių, nesumokėjo priskaičiuotų delspinigių.)

 

PDF

2017-05-18

(2017-05-18)

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

(Agnė Marcinkevičiūtė, 8 706 72831, agne.marcinkeviciute@mil.lt)

UAB "Būsto švara"

(165169682)

Paslaugos

(90911000-6)

CPO33152

(190165)

2017-05-03

(Tiekėjas, pasirašęs sutartį, taip ir neatvyko teikti paslaugų.)

PDF

2017-05-04

(2017-05-04)

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

(Dijana Satkūnienė, +370 386 24237, satkuniene@iae.lt)

UAB "Torus Solutions

(126266379)

Paslaugos

(72200000-7)

164897

(48803)

2017-04-18

(Pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo.)

PDF

2017-04-19

(2017-04-10)

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

(Milda Viteikienė, tel.: 852744970, el. paštas: milda.viteikiene@vgtu.lt)

UAB "Būsto švara"

(165169682)

Paslaugos

(90910000-9)

CPO21604

(-)

2017-03-25

(Pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo.)

PDF
2017-04-18 (2017-03-21)

Lietuvos kariuomenė

(Rimantė Zdanavičienė, Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento Įsigijimų poskyrio vedėja, +37052785214, rimante.zdanaviciene@mil.lt)

UAB "Nota Bene" (220376460) Prekės (18424000-7)

Preminiariosios sutarties pagrindu sudaryta sutartis (pirkimo numeris 167115)

(86582)

2017-03-21

(Sutartis nutraukta vienašališkai, kadangi Pardavėjas nepristatė prekių sutartyje nustatytu terminu.)

PDF
2017-04-05 (2017-04-05)

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

(Inesa Gliaudelienė, tel. (8 5) 204 08 29, el. p. inesa.gliaudeliene@rvul.lt)

UAB "Profarma Global" (303519409) Prekės (33198200-6)

183732

(2887)

2017-03-10

(Vietoje prekių pristatymo per 5 darbo dienas, tiekėjas nurodė, kad prekes pristatys per 80 dienų)

PNG
2017-03-28 (2017-03-27) UAB "Vilniaus viešasis transportas" (Pirkimų skyriaus viršininkas Linas Želvys, tel. Nr. 2394 708, el. p. linas.zelvys@vilniausvt.lt) UAB "Atomeksim" (300503289) Prekės (44510000-8)

177922

(158325)

2017-03-27

(Pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo)

PDF
2017-03-21 (2017-03-21)

VšĮ "Atnaujinkime miestą"

(Direktorius Vilmantas Jankūnas, 8 5 25003408, vilmantas.jankunas@amiestas.lt)

UAB "Niskama" (125991848) Darbai (45211340-4)

158854

(7734)

2017-02-25

(Pirkimo sutarties nutraukimas)

PDF PDF
2017-03-03 (2017-03-03)

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

(Algirdas Blaškevičius, tel. 8 5 243 06 11)

UAB "Dujų sfera" (124558566) Paslaugos (71240000-2;  71351810-4;  71313440-1; 71354300-7)

140138

(-)

2017-01-26

(

1. UAB „Dujų sfera“ nepagrįstai siekia padidinti Sutarties paslaugų kainą.

2. UAB „Dujų sfera“ Sutartyje nustatytu laiku nesuteikė paslaugų, t. y. iki 2016 m. rugpjūčio 12 d. pagal Užsakovo įgaliojimą neatliko numatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų, neparengė kadastrinių matavimo bylų ir neįformino Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos žemės sklypo valstybės ir Užsakovo nuosavybėn.

)
PDF
2017-02-03 (2017-02-03)

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

(Raminta Lubienė, tel. (8 5) 2 500 945, Raminta.Lubiene@prokuraturos.lt)

UAB "Statybų sritis" (303048882) Darbai (45400000-1)

-

(136515)

2016-12-30

(Pagal Sutarties 3.1 punktą Tiekėjas Sutartyje numatytus darbus turėjo atlikti iki 2016 m. spalio  3 d. Atsižvelgdama į tai, kad Tiekėjas vėlavo atlikti darbus daugiau kaip 70 dienų, ir įvertinusi visas aplinkybes, kurios leido manyti, kad Tiekėjas nededa visų įmanomų pastangų tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį,  Generalinė prokuratūra, vadovaudamasi Sutarties 6.3.2 punktu, 2016 m. gruodžio 30 d. vienašališkai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo – Sutarties 3.1 punkte nurodytų terminų praleidimo daugiau kaip 60 kalendorinių dienų.)

PDF
2017-01-23 (2017-01-24)

LITGRID AB

(Lina Pilipavičienė, tel. 8 (5) 278 2793, lina.pilipaviciene@litgrid.eu)

UAB „Vairidas“ (154856547) Paslaugos (90910000-9)

164291

(38004; 38009; 38012; 38014; 38016)

2017-01-02

(Pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio pirkimo sutarties sąlygos pažeidimo)

PDF
2017-01-20 (2016-12-03)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(Administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, (8 347) 69 550, administracija@kedainiai.lt)

UAB Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas (134198515) Paslaugos (71240000-2)

177769

(-)

2016-12-03

(Paslaugos teikėjas savo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdyti nepradėjo. Vadovaujantis pirkimo sutarties 8.7 punktu, tai yra esminis sutarties pažeidimas. Kadangi paslaugos teikėjas į perkančiosios organizacijos paklausimus ir raginimus neatsiliepė, todėl perkančioji organizacija vienašališkai nutraukė pirkimo sutartį.)

PDF

 

 

Duomenų įvedimo data (+Data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas)

Perkančiosios organizacijos pavadinimas (+Perkančiosios organizacijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai)

Tiekėjo pavadinimas

(+Tiekėjo (juridinio asmens) kodas)

Pirkimo objekto pavadinimas, rūšis

(+Kodas pagal BVPŽ)

Pirkimo numeris (+Pirkimo sutarties indeksas)

Pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data

Pirkimo sutarties nutraukimo priežastis

Pažeidimą patvirtinantys dokumentai

2016-04-04

2016-03-24

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Kristina Ambrozaitytė , tel. 2390288, el. p. Kristina.Ambrozaityte@finmin.lt

UAB JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA

125929451

UAB "Būsto paskolų draudimas" 2014 ir 2015 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų viešasis pirkimas,

79212300-6

158701

15137

2016-03-08

Pirkimo sutarties nutraukimas nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį

PDF

2016-04-28

2016-04-20

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Barysienė, tel.8~706 62720, el. p. nijole.barysiene@am.lt

UAB "ALBO GROUP"

303408017

Paslaugos

79821100-6

-

56749

2016-04-04

Sutartis nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo

PDF

2016-06-17

2016-05-29

Valstybės įmonė Registrų centras

Viešųjų pirkimų ir turto administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas-juriskonsultas Robertas Ignatjevas, tel. (8 5) 2688352, el. p. Robertas.Ignatjevas@registrucentras.lt

UAB "Greitasis kurjeris"

300594456

Paslaugos

64110000-0

169110

77505

2016-05-13 Pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo PDF

2016-06-17

2016-05-29

Valstybės įmonė Registrų centras

Viešųjų pirkimų ir turto administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas-juriskonsultas Robertas Ignatjevas, tel. (8 5) 2688352, el. p. Robertas.Ignatjevas@registrucentras.lt

UAB "Greitasis kurjeris"

300594456

Paslaugos

60160000-7; 60161000-4

-

-

2016-05-13 Pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo PDF

 2016-08-05

2016-07-30

Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika

Projektų ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovė Olga Kilkinova, tel. 234 25 19, el. p. olga.kilkinova@antakpol.lt

UAB "JUGERAS"

145773675

Prekės

30124000-4, 30237310-5

-

128304

2016-07-14 Pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo PDF

2016-08-26

2016-08-04

Vilniaus universitetas

Redas Laukys, tel. Nr. 8 5 268 7070, redas.laukys@cr.vu.lt

Jokūbausko įmonė "Jonas"

120545468

Darbai

45453000-7, 71220000-6

154238 

-

2016-07-20 Darbų pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo PDF

2016-09-23

2016-09-23

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Ramūnas Valiulis, tel. (8-659) 64282, ramunas.valiulis@vstt.lt

UAB "Nota bene"

220376460

Prekės

37400000-2

-

100066

2016-09-07 Tiekėjas laiku nepristatė prekių, kurios atitiktų sutarties reikalavimus. PDF

2016-10-06

2016-10-07

VĮ Kauno miškų urėdija

Saulius Lazauskas , telefo Nr. +370 37 385464, el. paštas  saulius.lazauskas@kaunmu.lt

UAB,,Rūvainis”

148395476

Prekės

44313000-7

-

122141

 

2016-09-02 Pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio sutarties pažeidimo PDF

2016-10-26

2016-11-05

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

Valerij Chmelevskij, +370 386 24182, ChmelevskijV@iae.lt

UAB "Vilstata"

155571031

Darbai

45000000-7

163544

61153

2016-10-21 Pirkimo sutarties nutraukimas PDF

2016-12-16

2016-12-14

AB "Lietuvos geležinkeliai"

Rimutė Sabaliauskaitė, tel. 2693708, el. p. r.sabaliauskaite@litrail.lt

UAB "S AUTO"

302309379

Prekės

34130000-7

174489

142164

2016-11-28 Pirkimo sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo PDF

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-10