Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Tiekėjams 25
  • Elektroninis parašas 5
   • 1. Kaip perkančiajai organizacijai nustatyti CVP IS sukurtame elektroniniame pirkime, kad tiekėjų teikiami pasiūlymai būtų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu?

    CVP IS sukurto pirkimo lange ties klausimu „Reikalauti, kad teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas skaitmeniniu parašu“ turi būti nustatyta „XadES“.

     

    Atsakyta 2009-11-24

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 2. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, jog CVP IS priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Ar tokiu atveju tiekėjas kvalifikuotu el. parašu turi pasirašyti kiekvieną dokumentą, ar visą CVP IS priemonėmis siunčiamą pasiūlymą?

    Jeigu perkančioji organizacija nenustatė papildomų reikalavimų, kad pasiūlymą teikiant CVP IS priemonėmis kiekvienas dokumentas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, tuomet tiekėjui pakanka kvalifikuotu el. parašu pasirašyti visą siunčiamą pasiūlymą.

    Atsakyta 2009-11-24

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 3. Ar perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad CVP IS priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu?

    Ne, neprivalo (Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 11 d. 2 p. ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjketų, įstatymo 34 str. 11 d. 2 p.).

    Atsakyta 2017-07-01

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 4. Kur galima tiekėjui gauti kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui?

    Atsakymas. Kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui Jūs galite gauti iš bet kurios ES valstybės narės įstaigos, kuri yra sertifikuota teikti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas. Informaciją apie Lietuvoje esančius tokių paslaugų tiekėjus galite gauti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje adresu:
    http://www.rrt.lt/lt/verslui/elektroninis-parasas/paslaugu_teikejai.html

    Atsakyta 2014-12-02

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 5. Ar gali tiekėjas CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą naudodamas mobilųjį elektroninį parašą?

    Atsakymas. Informuojame, kad CVP IS nepalaiko mobilaus el. parašo. Jeigu reikalaujama, kad pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, tiekėjas, naudodamas mobilųjį el. parašą, negalės jo pateikti.

    Atsakyta 2014-12-02

    Atnaujinta: 2017 08 09

  • Nepatikimų tiekėjų sąrašas 1
  • Pasiūlymų šifravimas 1
  • Tiekėjų užduoti klausimai dėl CVP IS 18
   • 1. Ar pasiūlymus elektroniniam pirkimui gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai?

    Taip, elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 2. Ar gali tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos keisti elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą?

    Taip gali. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti, jį pakeisti ir teikti iš naujo, o perkančioji organizacija vokų atplėšimo procedūros metu susipažins su paskutiniu tiekėjo pateiktu variantu.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 3. Ar dalyvavimas elektroniniuose pirkimuose yra mokamas?

    Registracija CVP IS ir jos naudojimas dalyvaujant elektroniniuose viešuosiuose pirkimuose yra nemokamas. Kvalifikuoto skaitmeninio sertifikato suformavimo ir išdavimo paslaugos dažniausia teikiamos privačių įmonių bei yra mokamos.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 4. Parengiau pasiūlymą, tačiau neaktyvus pasiūlymo pateikimo mygtukas, nors pasiūlymų pateikimo terminas dar nesibaigė. Ką daryti?

    Reikia uždėti varnelę, kad organizacijos CVP IS naudotojui, teikiančiam pasiūlymą, galima pasirašyti organizacijos vardu:

    1. organizacijos CVP IS naudotojas, turintis administratoriaus teises prisijungia prie CVP IS;

    2. viršutiniame meniu „Administravimas“ rinkitės „Naudotojų profiliai“;

    3. atsiradusiame „Naudotojų sąraše“ spauskite ant reikiamo naudotojo vardo pavardės ;

    4. „Informacijos apie naudotoją lange“ spauskite Redaguoti;

    5. „Naudotojo nustatymuose“ uždėkite varnelę langelyje ties „Naudotojui leidžiama pasirašyti organizacijos vardu (leidžiama pateikti pasiūlymą“.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 5. Ar perkančioji organizacija mato visus tiekėjus, ar tik registruotus CVP IS, kuomet neskelbiamo pirkimo metu vykdo tiekėjų paiešką?

    Tik tuos tiekėjus, kurie užsiregistravę CVP IS.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 6.

    Jeigu tiekėjas buvo registruotas CVPP, ar jo registracija automatiškai persikėlė į CVP IS?

    Ne, nepersikelia. Tiekėjas turi registruotis CVP IS.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 7.

    Kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis?

   • 8. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pakeitė CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą. Ar perkančioji organizacija matys visus pasiūlymų variantus?

    Perkančioji organizacija matys tik paskutinį pateiktą pasiūlymą.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 9. Ar tiekėjas CVP IS priemonėmis matys kitus tiekėjus po vokų atplėšimo procedūros?

    Ne.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 10. CVP IS skelbimų sąraše pasirinktame skelbime paspaudžiau aktyvią pirkimo pavadinimo nuorodą. Matau pirkimo dokumentų piktogramą, tačiau jų neįmanoma atsisiųsti. Kodėl?

    Perkančioji organizacija nustatė, kad su pirkimo dokumentais galėtų susipažinti tik prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Turite paspausti funkciją „Priimti kvietimą“, tuomet galėsite atsisiųsti visus pirkimo dokumentus.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 11. Kokią informaciją registruojantis CVP IS fiziniam asmeniui kaip tiekėjui įrašyti langeliuose „Organizacijos pavadinimas“ ir „Juridinio asmens kodas“?

    Fizinis asmuo kaip tiekėjas pildydamas registracijos CVP IS prašymą, langelyje „Organizacijos pavadinimas“ rašo savo vardą ir pavardę, o langelyje „Juridinio asmens kodas“ rašo „nėra numerio“ arba deda brūkšnį.

    Atsakyta 2009-09-02

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 12. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, jog CVP IS priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Ar tokiu atveju tiekėjas kvalifikuotu el. parašu turi pasirašyti kiekvieną dokumentą, ar visą CVP IS priemonėmis siunčiamą pasiūlymą?

    Jeigu perkančioji organizacija nenustatė papildomų reikalavimų, kad pasiūlymą teikiant CVP IS priemonėmis kiekvienas dokumentas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, tuomet tiekėjui pakanka kvalifikuotu el. parašu pasirašyti visą siunčiamą pasiūlymą.

    Atsakyta 2009-09-21

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 13.

    Kaip CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu?

   • 14.

    Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad perkančioji organizacija nereikalauja teikiamo pasiūlymo pasirašyti elektroniniu parašu, tačiau, tiekėjams teikiant pasiūlymą, CVP IS reikalauja, kad tiekėjas pasiūlymą pasirašytu elektroniniu parašu. Kaip tokiu atveju turėtų elgtis perkančioji organizacija ir tiekėjas?

    Atsakymas. Tiekėjas turėtų prašyti perkančiąją organizaciją paaiškinti pirkimo sąlygas, nes jų reikalavimai dėl elektroninio parašo ir CVP IS nustatymai pirkime skiriasi. Perkančioji organizacija privalo suvienodinti pirkimo sąlygų reikalavimus ir CVP IS nustatymus:

    • CVP IS sukurto pirkimo „Darbų sąrašo“ apačioje spaudžia „Redaguoti“;
    • Pirkimo lango eilutėje „Reikalauti, kad teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu“ pasirenka „Nėra parašo“ ir pirkimo lango apačioje paspaudžia „Išsaugoti“.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 15. Norėdami pateikti pasiūlymą pasiūlymų pateikimo lange matome, kad naudotojui nėra suteikta teisė pasirašyti organizacijos vardu: „Pateikti pasiūlymą galėsite tik tuo atveju, jei jums leista pasirašyti organizacijos vardu. Jeigu Jums neleidžiama pasirašyti įmonės vardu, mygtukas "Pateikti siūlymą" bus neaktyvus. Suteikti Jums teisę pateikti pasiūlymą gali Jūsų organizacijos administratorius, naudotojo profilyje pažymėdamas, kad Jums leidžiama pasirašyti organizacijos vardu.“ Patikrinus naudotojo profilio nustatymus laukelis varnelei pažymėti ties „Naudotojui leidžiama pasirašyti organizacijos vardu (leidžiama pateikti pasiūlymą)“ yra neaktyvus (pilkas), kodėl?

    Jūsų įmonės administratoriaus teises turintis CVP IS naudotojas turėtų pataisyti organizacijos nustatymus ir suteikti teisę pasirašyti organizacijos vardu kitiems naudotojams. Norėdami pataisyti organizacijos nustatymus, prisijunkite administratoriaus teisėmis prie CVP IS paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:

    • Dešinės pusės viršuje iš „Profilio administravimas“ pasirinkite „Organizacijos nustatymai“;
    • Lango apačioje spauskite mygtuką „Redaguoti“;
    • Atsidariusio lango apačioje uždėkite varneles ties „Leisti pasirašyti organizacijos įgaliotam asmeniui“ ir „Aktyvuoti išsiuntimo / atsiuntimo funkciją“;
    • Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.


    Norėdami suteikti teisę pasirašyti naudotojui organizacijos vardu, prisijunkite administratoriaus teisėmis prie CVP IS paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:

    • Dešinės pusės viršuje iš „Profilio administravimas“ pasirinkite „Naudotojų profiliai“;
    • Spauskite ant naudotojo vardo ir pavardės;
    • Skiltyje „Naudotojo profilis“ dešinėje spauskite „Redaguoti“;
    • Uždėkite varnelę ties „Naudotojui leidžiama pasirašyti organizacijos vardu (leidžiama pateikti pasiūlymą)“;
    • Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

     

    Atsakyta 2014-03-18

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 16. Kokios apimties dokumentus galime prisegti prie pirkimo norėdami pateikti pasiūlymą?

    Rekomenduojame, kad vienos dokumentų rinkmenos dydis neviršytų 100 MB, o suminis visų įkeliamų dokumentų rinkmenų dydis neviršytų 1 GB. Dokumentų rinkmenų dydį galima mažinti:

    • Pasirenkant mažesnę skenuojamų dokumentų raišką;
    • Skaidant dalimis didelės apimties rinkmenas;
    • Archyvuojant įkeliamas rinkmenas.

     

    Atsakyta 2014-03-18

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 17.

    Kodėl teikiant pasiūlymą po mygtuko „Siųsti“ paspaudimo sistema išmeta Java langą?

    Jeigu teikiant pasiūlymą po prisijungimo duomenų suvedimo ir mygtuko “Siųsti” paspaudimo tiekėjas mato Java tinklapio langą, tokiu atveju reikėtų išdiegti visas Java versijas, perkrauti kompiuterį ir iš naujo įsidiegti Java iš www.java.com puslapio prisijungus su Internet Explorer naršykle.

    Atsakyta 2015-05-14

    Atnaujinta: 2018 06 04

   • 18. Kaip pateikęs pasiūlymą Tiekėjas gali patikrinti ar pasiūlymas pasirašytas tinkamu elektroniniu parašu?

    Informaciją, kaip tiekėjas gali patikrinti savo elektroninio parašo informaciją rasite čia.

    Atsakyta 2015-05-14

    Atnaujinta: 2016 04 08