Darbo užmokestis

Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
    2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv.
Direktorius 1 2630 2630 2695 2805
Direktoriaus pavaduotojas 1 2477 2565 2433 2055
Skyriaus vedėjas 11 1541 1743 1687 1700
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 1824 1839 1588 1732
Patarėjas 5 1383 1424 1464 1582
Vyriausiasis specialistas 44 992 1134 1099 1124

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
    2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv.
Skyriaus vedėjas 1 1121 1119 1103 1133
Vyriausiasis specialistas 8 824 912 981 935
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-01