Darbo užmokestis

Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
    2017 m. IV ketv. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv.
Direktorius 1 2843 2473 2473 2468
Direktoriaus pavaduotojas 2 2023 2180 2383 2423
Skyriaus vedėjas 10 1797 1774 1831 1846
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 1756 1841    
Patarėjas 6 1315 1341 1372 1442
Vyresnysis patarėjas 4     1852 1900
Vyriausiasis specialistas 36 1147 1080 1214 1142

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
    2017 m. IV ketv. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv.
Skyriaus vedėjas 1 1132 1072    
Patarėjas 1     1198 1207
Vyriausiasis specialistas 8 931 877 855

1152

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-23