Darbo užmokestis

Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
    2016 m. I ketv. 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv.
Direktorius 1 2630 2630 2630 2630
Direktoriaus pavaduotojas 1 2338 2317 2477 2565
Skyriaus vedėjas 11 1592 1520 1541 1743
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 1698 1808 1824 1839
Patarėjas 4 1271 1326 1383 1424
Vyriausiasis specialistas 48 1009 990 992 1134

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
    2016 m. I ketv. 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv.
Skyriaus vedėjas 1 1138 1126 1121 1119
Vyriausiasis specialistas 8 836 849 824 912
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-27