Darbo užmokestis

Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
    2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Direktorius 1 2823 2805 2809 2843
Direktoriaus pavaduotojas 1 2433 2055 2051 2023
Skyriaus vedėjas 11 1654 1700 1707 1797
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 1588 1732 1737 1756
Patarėjas 5 1418 1523 1584 1315
Vyriausiasis specialistas 45 1065 1124 1159 1147

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
    2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Skyriaus vedėjas 1 1103 1133 1112 1132
Vyriausiasis specialistas 9 902 898 920 931
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-15