Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kaip tiesioginio taikymo teisės akto, reikalavimus, Viešųjų pirkimų tarnyboje buvo patvirtintas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas, kuriuo įtvirtintos pagrindinės fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teisės.  Su Apraše įtvirtintais duomenų tvarkymo principais bei duomenų subjektų teisėmis galite susipažinti čia

Siekiant kokybiškai valdyti rizikas, susijusias su asmens duomenimis, bei užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp Tarnybos ir duomenų subjektų, asmens duomenų apsaugos pareigūnu Viešųjų pirkimų tarnyboje yra paskirtas: 

Mark Siavris
Rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 203 4836
El. p. Mark.Siavris@vpt.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-19