• Perkančiosioms organizacijoms 48
  • Apie CVP IS 7
   • 1. Kur rasti CVP IS?

    CVP IS galima rasti adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ arba http://vpt.lrv.lt puslapio apačioje paspaudus esančią nuorodą CVP IS.

    Atsakyta 2017-06-28

    Atnaujinta: 2017 06 28

   • 2. Ar naudojimasis CVP IS yra mokamas?

    Naudojimasis CVP IS yra nemokamas.

    Atsakyta 2009-08-03

    Atnaujinta: 2017 06 27

   • 3. Ką daryti pamiršus prisijungimo prie CVP IS duomenis?

    CVP IS lange spausti šalia prisijungimo duomenų įvedimo langelių esančią nuorodą „Pamiršote slaptažodį?“. Atsidariusiame lange turėsite nurodyti el. pašto adresą, kurį pateikėte registracijos sistemoje metu ir sistema šiuo adresu išsiųs jūsų naudotojo vardą ir nuorodą, paspaudus ant atsiųstos nuorodos galėsite nustatyti naują slaptažodį.

    Atsakyta 2009-08-03

    Atnaujinta: 2017 07 17

   • 4. Kada reikia pažymėti, kad CVP IS naudotojui leidžiama pasirašinėti organizacijos vardu?

    Jeigu darbuotojas turi teisę pasirašyti organizacijos vardu (pvz. sutartį), žymėkite varnelę naudotojo profilyje.

    Atsakyta 2009-08-03

    Atnaujinta: 2017 06 27

   • 5. Kiek perkančioji organizacija gali turėti CVP IS naudotojų?

    Skaičius neribojamas.

    Atsakyta 2009-08-03

    Atnaujinta: 2017 06 27

   • 6. Ar CVP IS ribojamas skaičius organizacijos naudotojų, kurie gali pasirašinėti organizacijos vardu?

    Ne, neribojamas.

    Atsakyta 2009-08-03

    Atnaujinta: 2017 06 27

   • 7. Ar CVP IS ribojamas skaičius organizacijos naudotojų, turinčių administratoriaus teises?

    Ne, neribojamas.

    Atsakyta 2009-08-03

    Atnaujinta: 2017 06 27

  • CVP IS bandomoji ir mokymosi aplinka (demo) 2
   • 1.

    Kaip mokintis vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus?

    Rekomenduojama mokintis CVP IS mokomojoje aplinkoje, pasiekiamoje adresu https://demo.eviesiejipirkimai.lt. Mokomojoje CVP IS aplinkoje užpildytas registracijos anketas siųsti Viešųjų pirkimų tarnybai nereikia – jos aktyvuojamos pastoviai.

    Viešųjų pirkimų tarnyba savo tinklalapyje www.vpt.lrv.lt skelbia mokomąją medžiagą įvairiomis elektroninių pirkimų temomis, dažniausiai daromas klaidas. Minėtą informaciją galima rasti čia.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 2. Ar registruojantis CVP IS bandomojoje ir mokymosi aplinkoje registracijos anketoje būtina nurodyti tikrus organizacijos duomenis?

    Nebūtina.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Nepatikimų tiekėjų sąrašas 1
  • Pasiūlymų šifravimas 1
  • Perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (iki 2017 m. birželio 30 d. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių) paskelbimas CVP IS 7
   • 1. Kur galima rasti paskelbtus perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą ir iki 2017 m. birželio 30 d. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles?

    Paskelbtas perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašus ir iki 2017 m. birželio 30 d. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles galima rasti adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt dešinėje pusėje esančioje skiltyje „Vieša informacija“ temoje „Perkančiųjų subjektų patvirtinti mažos vertės pirkimų tvarkos aprašai (nuo 2017-07-01) ir perkančiųjų organizacijų patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (iki 2017-06-30)“.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 02

   • 2.

    Užsiregistravau CVP IS, tačiau nematau savo mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo prie paskelbtų.

    Registracija CVP IS nėra tas pats, kas mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo paskelbimas. Kaip reikia paskelbti aprašą žiūrėkite mokomojoje medžiagoje čia.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 3.

    Kaip paskelbti mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą CVP IS? Nuo ko pradėti, norint paskelbti aprašą CVP IS?

    Norint paskelbti mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą (ir jo pakeitimus):

    1. Prisijunkite prie CVP IS, tada spauskite kairėje lango pusėje VPM IS funkciją ir įeikite į "Perkančiųjų subjektų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašų posistemę (iki 2017 m. birželio 30 d. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių posistemę".

    2. Kairėje pusėje pasirinkti „Naujos“;

    3. Atsidariusiame lange parašyti pavadinimą, pvz., "Supaprastinti pirkimai" ir kairėje pusėje spausti „Saugoti“;

    4. Po saugojimo lango viduryje atsiranda mygtukas „Nauja“, jį paspausti ir atsidariusiame lange užpildyti reikalingą informaciją, apačioje iš kompiuterio prisegti taisyklių failą;

    5. Kairėje pusėje spausti „Saugoti“, po saugojimo atsiranda kairėje pusėje naujas mygtukas „Paskelbti“, paspaudus jį, Jūsų taisyklės bus paskelbtos, spausti kairėje „Saugoti ir grįžti“;

    6. Jei įsakymas yra atskirame dokumente, tai norint jį paskelbti reikia kartoti žingsnius nuo 4.

    Kaip paskelbti mažos vertės pirkimų tavrkos aprašą galite pamatyti ir mokomojoje medžiagoje čia.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 4. Kaip pasitikrinti, ar pasiskelbė mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas CVP IS?

    Reikia patikrinti, ar atsirado paskelbimo data, jei ne - paspausti mygtuką "Paskelbti" Aprašo versijos kortelėje.

    Taip pat galima patikrinti CVP IS tinklalapyje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt skiltyje „Vieša informacija“ temoje „Perkančiųjų subjektų patvirtinti mažos vertės pirkimų tvarkos aprašai (nuo 2017-07-01) ir perkančiųjų organizacijų patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (iki 2017-06-30)".

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 02

   • 5. Kodėl nematau CVP IS įdėtų savo organizacijos mažos vertės pirkimų tavrkos aprašo CVP IS skiltyje Vieša informacija prie kitų perkančiųjų organizacijų paskelbtų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašų?

    Jūs tik įkėlėte savo mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą į CVP IS, tačiau jis nepaskelbtas. Tam, kad mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas būtų paskelbtas, Jūs, po to kai įkeliate jį į CVP IS, turite kairėje lango pusėje spausti „Išsaugoti“. Tuomet kairėje pusėje atsiranda naujas mygtukas „Paskelbti“, kurį spustelėjus aprašas bus paskelbtos.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 02

   • 6. Kaip pakeisti CVP IS paskelbtą mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą?

    Negalima redaguoti jau paskelbto mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo. Skelbiami pakeitimai, papildymai ir aktuali mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo redakcija. Jeigu ankstesnė redakcija pripažinta netekusi galios, CVP IS skelbiamas aprašo pripažinimas netekusiu galios ir įrašoma galiojimo data.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 02

   • 7. Ar galima ištrinti paskelbtą mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą?

    Ne.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 02

  • Registracija CVP IS 6
   • 1. Kaip tapti CVP IS naudotoju? Kaip užsiregistruoti CVP IS?

    Norėdami užregistruoti savo organizaciją, užpildykite registracijos anketą ir spauskite „Išsaugoti“.

    Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojai per 3 darbo dienas patvirtins Jūsų registraciją ir nurodytu (registracijos prašymo pildymo metu) el. pašto adresu Jums bus atsiųstas apie tai informuojantis pranešimas.

    Tuomet registracijos formoje nurodytas naudotojas galės prisijungti prie CVP IS.

     

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 06 27

   • 2. Kur rasti registracijos anketą?

    CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Paspaudus aktyvią nuorodą „Užpildyti registracijos formą“ atsiras organizacijos registracijos anketa.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 06 27

   • 3. Kaip perkančioji organizacija gaus patvirtinimą dėl registracijos CVP IS?

    Registracijos anketoje organizacija be kitų duomenų nurodė ir savo darbuotojo kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, prisijungimo prie CVP IS vardą ir slaptažodį. Nurodytu elektroniniu paštu organizacija gaus patvirtinimą dėl registracijos CVP IS. Registracijos anketoje nurodytas naudotojas prie CVP IS jungiasi anketoje nurodytais prisijungimo duomenimis.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 03 28

   • 4.

    Kaip CVP IS registruotai perkančiajai organizacijai sukurti naują naudotoją? Ar reikia pildyti naują registracijos anketą?

    Jeigu perkančioji organizacija jau yra registruota CVP IS naudotoja, visus kitus naudotojus ji susikuria pati ir naujos registracijos anketos pildyti nebereikia. Naujus perkančiosios organizacijos CVP IS naudotojus gali sukurti perkančiosios organizacijos CVP IS naudotojas, turintis administratoriaus teises. Mokomąją medžiagą galima rasti čia.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 5. Kokią informaciją registruojantis CVP IS fiziniam asmeniui kaip tiekėjui įrašyti langeliuose „Organizacijos pavadinimas“ ir „Juridinio asmens kodas“?

    Fizinis asmuo kaip tiekėjas pildydamas registracijos CVP IS prašymą, langelyje „Organizacijos pavadinimas“ rašo savo vardą ir pavardę, o langelyje „Juridinio asmens kodas“ rašo „nėra numerio“ arba deda brūkšnį.

    Atsakyta 2009-09-02

    Atnaujinta: 2015 09 07

   • 6. Ar gali CVP IS registruotis fizinis asmuo kaip tiekėjas?

    Taip.

    Atsakyta 2009-09-02

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Skelbimai ir ataskaitos 1
   • 1.

    Kaip elektroninėmis priemonėmis išsiųsti užpildytą ataskaitą?

    Tam, kad užpildytą ataskaitą paskelbtumėte, atlikite šiuos žingsnius:

    1. Išsaugokite užpildytą ataskaitą;
    2. Jeigu yra klaidų, jas ištaisykite;
    3. Pažymėkite "Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis";
    4. Spauskite kairėje pusėje esantį mygtuką "Į darbų sąrašą";
    5. Atsidariusiame lange spauskite mygtuką "Skelbti“;
    6. Iššokusioje lentelėje patvirtinkite, kad norite skelbti (paspauskite mygtuką "skelbti");
    7. Paskelbus prie ataskaitos formos atsiranda žalias langelis "Paskelbta".

    Mokomąją medžiagą galima rasti čia.

    Atsakyta 2018-06-01

    Atnaujinta: 2018 06 01

  • Viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis 23
   • 1. Kokiais pirkimo būdais galima vykdyti viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis?

    Viešieji pirkimai CVP IS priemonėmis gali būti atlikti visais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimų būdais.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 2. Ar galima CVP IS priemonėmis vykdyti neskelbiamus pirkimus?

    Galima.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 3. Ar galima CVP IS priemonėmis vykdyti mažos vertės pirkimus?

    Galima.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 4. Kokie pirkimo objektai gali būti perkami CVP IS priemonėmis?

    Pirkimo objektai CVP IS nėra ribojami.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 5. Ar viešuosius pirkimus CVP IS priemonėmis gali vykdyti tik viešojo pirkimo komisija?

    Viešuosius pirkimus CVP IS gali vykdyti ir viešojo pirkimo komisija ir pirkimų organizatorius.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 6. Ar perkančioji organizacija gali turėti tik vieną viešojo pirkimo komisija CVP IS?

    Perkančioji organizacija gali turėti keletą viešojo pirkimo komisijų CVP IS – skaičius nėra ribojamas.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 7. Elektroninio pirkimo metu reikalaujama prisegti dokumentus, tačiau tiekėjas juos turi tik popierinės formos, kaip prisegti tokius dokumentus?

    Rekomenduojama dokumentus, kurių reikalaujama pirkimo sąlygose ir kuriuos tiekėjas turi tik popierine forma, teikti nuskenuotus, juos prisegant prie elektroninio pasiūlymo.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 8. Ar gali viešojo pirkimo komisija pirminį susipažinimą su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais (vokų atplėšimo procedūrą) vykdyti iš vieno kompiuterio?

    Taip, gali.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 9. Kada galima prisegti pirkimo dokumentus darbų sąraše?

    Bet kada iki skelbimo paskelbimo.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 07 03

   • 10. Ar pasiūlymus elektroniniam pirkimui gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai?

    Taip, elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 09 07

   • 11.

    Ar gali tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos keisti elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą?

    Taip gali. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti, jį pakeisti ir teikti iš naujo, o perkančioji organizacija vokų atplėšimo procedūros metu susipažins su paskutiniu tiekėjo pateiktu variantu. Mokomąją medžiagą rasite čia.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 12. Ar perkančioji organizacija, skelbdama informacinį pranešimą apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą, turi kartu paskelbti ir pirkimo dokumentus?

    Ne, neturi.

    Atsakyta 2009-10-19

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 13. Kaip CVP IS priemonėmis vykdant pirkimus įjungti (įkelti) šablonus, kurie iš anksto nėra matomi?

    Atsakymas. Įjungti (įkelti) šablonus CVP IS gali perkančiosios organizacijos naudotojas, turintis administratoriaus teises. Norėdamas tai padaryti, jis atlieka šiuos žingsnius:

    • prisijungia prie CVP IS;
    • CVP IS lango viršuje, kairėje pusėje esančiame lange „Profilio administravimas“ renkasi „Organizacijos administravimas“;
    • atsiradusiame aktyvuotų funkcijų lange esančioje eilutėje „Pirkimo būdo šablonai“ spaudžia „Redaguoti“;
    • atsiradusio „Pirkimo būdo šablonų sąrašo“ apačioje spaudžia „Pridėti iš anksto nustatytą šabloną“;
    • atsiradusiame pirkimo būdo šablonų sąraše varnele pažymi šabloną, kurį nori įsikelti ir naudoti, sąrašo apačioje spaudžia „Naudoti šabloną“;

     

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 14.

    Kokį pirkimo būdo šabloną reikia rinktis CVP IS kuriant pirkimą, jeigu perkančioji organizacija nori paskelbti skelbimą apie pirkimą ir pirkimo dokumentus, o pasiūlymai bus teikiami tik vokuose?

    Atsakymas. Jeigu perkančioji organizacija tik skelbia pirkimo dokumentus kartu su skelbimu, tačiau nevykdo elektroninio pirkimo, tuomet CVP IS sukūrus pirkimą prie funkcijų „Pirkimas vykdomas pagal nustatytą pirkimo būdą (šabloną)“ reikia rinktis „Skelbimo ir pirkimo sąlygų publikavimas“. Šis šablonas suformuotas taip, kad tiekėjai negalėtų pateikti pasiūlymo CVP IS priemonėmis. Mokomąją medžiagą (skaidres) „Pirkimo dokumentų viešinimas CVP IS kartu su skelbimu (kai pirkimas nėra elektroninis)“ galima rasti adresu www.vpt.lrv.lt 

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 15. Perkančioji organizacija CVP IS sukūrė pirkimą, prie funkcijų „Pirkimas vykdomas pagal nustatytą pirkimo būdą (šabloną)“ pasirinko šabloną ir CVP IS pirkimo lango apačioje paspaudė „Išsaugoti“. Ar gali perkančioji organizacija pakeisti pasirinktą šabloną kitu?

    Atsakymas. Po to, kai perkančioji organizacija CVP IS sukuria pirkimą, prie funkcijų „Pirkimas vykdomas pagal nustatytą pirkimo būdą (šabloną)“ pasirenka šabloną ir pirkimo lango apačioje paspaudžia „Išsaugoti“, CVP IS neleidžia keisti pasirinkto šablono.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2015 09 07

   • 16. Perkančioji organizacija ketina vykdyti elektroninį pirkimą, kuriame pasiūlymų vertinimų kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Kaip perkančioji organizacija CVP IS turi suformuoti pirkimą, kad tiekėjai pasiūlymą galėtų pateikti dviejuose vokuose?

    Atsakymas. CVP IS kuriant pirkimą, pirkimo lango dalyje „Vokų atplėšimo procedūra“ eilutę „Du vokai (pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą)“ pažymėjus varnele ir pirkimo lango apačioje paspaudus „Išsaugoti“, CVP IS automatiškai suformuos pirkimą taip, kad tiekėjai galėtų pasiūlymą pateikti dviejuose vokuose (atkreipiame dėmesį, kad kai pirkimo lango apačioje paspaudžiama „Išsaugoti“, CVP IS nebeleidžia keisti šio nustatymo). Kokią informaciją ir kokius dokumentus tiekėjai privalo pateikti pirmame ir antrame voke, perkančioji organizacija nustato pirkimo sąlygose.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 17. Ar galima CVP IS pradėjus vykdyti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą (t. y. komisijos nariai jau veda CVP IS prisijungimo duomenis) pakeisti CVP IS nustatytą pirkimo komisiją (pašalinti narius, įtraukti naujus)?

    Atsakymas. Viešojo pirkimo komisijos nariai gali būti keičiami, tačiau tik iki vokų atplėšimo procedūros CVP IS pradžios. Pradėjus vokų plėšimo procedūrą CVP IS, jų keisti nebus galima.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 18.

    Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad perkančioji organizacija nereikalauja teikiamo pasiūlymo pasirašyti elektroniniu parašu, tačiau, tiekėjams teikiant pasiūlymą, CVP IS reikalauja, kad tiekėjas pasiūlymą pasirašytu elektroniniu parašu. Kaip tokiu atveju turėtų elgtis perkančioji organizacija ir tiekėjas?

    Atsakymas. Tiekėjas turėtų prašyti perkančiąją organizaciją paaiškinti pirkimo sąlygas, nes jų reikalavimai dėl elektroninio parašo ir CVP IS nustatymai pirkime skiriasi. Perkančioji organizacija privalo suvienodinti pirkimo sąlygų reikalavimus ir CVP IS nustatymus:

    • CVP IS sukurto pirkimo „Darbų sąrašo“ apačioje spaudžia „Redaguoti“;
    • Pirkimo lango eilutėje „Reikalauti, kad teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu“ pasirenka „Nėra parašo“ ir pirkimo lango apačioje paspaudžia „Išsaugoti“.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 19. Kaip CVP IS užbaigti pirkimą?

    Perkančioji organizacija, norėdama užbaigti CVP IS sukurtą pirkimą, pirkimo „Darbų sąrašo“ eilutėje „Perkelti pirkimą prie užbaigtų pirkimų“ spaudžia „Uždaryti“. Perkėlus pirkimą prie užbaigtų, jį bus galima tik peržiūrėti, tačiau nebebus galima jo keisti, papildyti, šiame pirkime naudoti susirašinėjimo funkcijos.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2017 07 03

   • 20. Tiekėjas CVP IS priemonėmis skiltyje „Susirašinėjimas“ išsiuntė atsakymą perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija siųsto pranešimo negavo. Tiekėjas atsidaręs išsiųstą pranešimą pastebėjo, kad skiltyje „Gavėjas“ nėra nurodytas perkančiosios organizacijos gavėjas, kodėl?

    Pranešimą išsiųsti nenurodant gavėjo galima tuo atveju, kai atsakant į pranešimą naudojama funkcija „Persiųsti“, tokiu būdu siųsdamas pranešimą naudotojas jį išsisiunčia sau. Šį funkcija turėtų būti naudojama norint pranešimą persiųsti savo įstaigos darbuotojui. Siųsdamas atsakymą Perkančiajai organizacijai tiekėjas turėtų naudoti funkciją „Atsakyti“.
    Tarnyba rekomenduoja prie siunčiant pranešimą visada patikrinti gavėjų sąrašą.

    Atsakyta 2015-04-30

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 21.

    Noriu paviešinti dokumentus (uždėti gaubliuką ties dokumentais), tačiau nerandu mygtuko „Rodyti viešai“, kodėl?

    Norėdami paviešinti dokumentus, t.y. pažymėti „Rodyti viešai“, pirmiausia turite pirkimo darbų sąrašo skiltyje „Pirkimo procedūrų datos“ įrašyti „Skelbimo publikavimo datą“, jei pirkimas bus skelbiamas. Nustačius „Skelbimo publikavimo datą“ galėsite pirkimo darbų sąrašo skiltyje „Pirkimo dokumentai“ paviešinti dokumentus, t.y. pažymėti „Rodyti viešai“.

    Atsakyta 2015-07-17

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 22. Ar galiu pirkimo dokumentus pažymėti „Rodyti viešai“ dar nepaskelbus pirkimo? Ar šis veiksmas galimas tik po skelbimo paskelbimo internetinėje svetainėje?

    Kadangi šis mygtukas leidžia tiekėjams matyti dokumentus dar nepriėmus kvietimo, t.y. neprisijungus prie CVP IS, todėl Tarnyba rekomenduoja įkėlus pirkimo dokumentus darbų sąrašo skiltyje „Pirkimo dokumentai“ iš karto paviešinti dokumentus, t.y. paspausti mygtuką „Rodyti viešai“. Atkreipiame dėmesį, kad dokumentai bus prieinami tik po skelbimo publikavimo, t.y. kol pirkimas nėra paskelbtas, tol dokumentai nebus viešai matomi, nors ir mygtukas „Rodyti viešai“ yra paspaustas.
     

    Atsakyta 2015-07-17

    Atnaujinta: 2017 06 02

   • 23.

    Kaip užpildyti komunalinio sektoriaus skelbimą, negaliu jo rasti sąraše?

    Norėdami paskelbti komunalinio sektoriaus skelbimą, vadovaukitės instrukcija.

    Atsakyta 2015-07-17

    Atnaujinta: 2018 06 01

 • VPĮ 109
  • Apie naują reglamentavimą nuo 2017-07-01 43
   • 1.

    Žodynėlis

    Perkančioji organizacija:

    1) valstybės ar savivaldybės institucija;

    2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

    a) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;

    b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

    c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

    3) šios dalies 1 punkte ir (arba) 2 punkte nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.

    Perkantysis subjektas - Pagal Pirkimų įstatymą perkančiuoju subjektu laikomas subjektas, vykdantis bent vienos iš šio įstatymo 5–11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą, jeigu jis:

    1) yra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį;

    2) yra įmonė, kuriai perkančioji organizacija gali daryti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką dėl turimos joje nuosavybės, finansinio dalyvavimo arba įmonės veiklą reguliuojančių teisės aktų. Laikoma, kad perkančioji organizacija daro lemiamą įtaką, kai ji įmonėje tiesiogiai ar netiesiogiai:

    a) valdo daugiau kaip pusę įmonės įstatinio kapitalo;

    b) kontroliuoja daugiau kaip pusę balsų, kuriuos suteikia įmonės išleistos akcijos;

    c) turi teisę skirti daugiau kaip pusę įmonės valdymo ar priežiūros organų narių, administracijos pareigūnų;

    3) nėra nei perkančioji organizacija, nei šios dalies 2 punkte nurodyta įmonė, tačiau kompetentinga institucija jam suteikė specialiąsias arba išimtines teises vykdyti šią veiklą, kaip nustatyta šio straipsnio 2 dalyje.

    2. Specialiosios arba išimtinės teisės – tai teisės, kurias suteikė kompetentinga institucija vienai ar kelioms įmonėms pagal įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus, reguliuojančius teisės verstis šio įstatymo 5–11 straipsniuose nurodyta veikla suteikimo tvarką, ir tai daro esminį poveikį kitų įmonių galimybei vykdyti tokią veiklą. Tačiau specialiosiomis arba išimtinėmis teisėmis nelaikomos teisės, suteiktos remiantis objektyviais kriterijais pagal šias viešas procedūras:

    1) skelbiamą pirkimo procedūrą, atliekamą pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą (toliau – Koncesijų įstatymas)  arba šį įstatymą;

    2) procedūrą, atliekamą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytus teisės aktus, užtikrinant objektyviais kriterijais pagrįstą ir skaidrų atitinkamų įgaliojimų suteikimą.

    Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis  – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų raštu, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, sudaroma sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai. Ekonomine nauda laikomas piniginis atlygis arba kitoks atlygis tiekėjui, pavyzdžiui, teisė nemokėti mokesčių, pasinaudoti pirkimo sutarties vykdymo rezultatu, galimybė gauti pajamas iš trečiųjų asmenų ir panašiai.

    Paskelbta 2016-11-29

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 2.

    Trumpiniai

    VPĮ – šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491;

    - Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

    CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

    CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

    Direktyva 2014/24/ES – 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 2014 L 94, p. 65);

    Direktyva 2014/25/ES – 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL 2014 L 94, p. 243);

    ESTT – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;

    LAT – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

    VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba;

    BVPŽ - Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002;

    Pirkimo vykdytojas – perkančioji organizacija/perkantysis subjektas.

    EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
    MVPTA – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas


    Paskelbta 2016-11-29

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 3.

    Ar CVP IS įvykus vokų atplėšimui perkančioji organizacija / perkantysis subjektas gali bet kada suteikti tiekėjui informaciją apie pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimus ir pasiūlytas kainas?

    Negali. Šią informaciją perkančioji organizacija / perkantysis subjektas galės suteikti tik nustačiusi / nustatęs laimėjusį pasiūlymą teikiant informaciją pagal VPĮ 58 str. 1 d. / PĮ 68 str. 1 d.

    Paskelbta 2017-10-25

     

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 4.

    Ar suinteresuoti dalyviai apie atviro konkurso rezultatus informuojami po eilės nustatymo?

    Ne. Suinteresuoti dalyviai informuojami tuomet, kai nustatomas pirkimo laimėtojas (VPĮ 58 str. 1 d. / PĮ 68 str. 1 d.). Kartu pranešime apie nustatytą laimėtoją perkančioji organizacija / perkantysis subjektas praneša ir apie nustatytą pasiūlymų eilę bei tikslų atidėjimo terminą. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 5.

    Ar galima iš karto po vokų su pasiūlymais atplėšimo pamačius, kad visi tiekėjai pasiūlė per dideles kainas, atmesti visus pasiūlymus netikrinus EBVPD?

    Galima, jeigu perkančioji organizacija neketina pasinaudoti galimybe vykdyti skelbiamas derybas be skelbimo (VPĮ 63 str. 1 d. 2 p.). 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 6.

    Ar reikia vykdyti viešąjį pirkimą įsigyjant advokato paslaugas atstovavimui teisme?

    Nereikia (VPĮ 6 str. 1 d. 4 p. a p. / PĮ 16 str. 1 d. 4 p. a p.). 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 7.

    Ar pretenzijas tiekėjai gali teikti tik CVP IS priemonėmis?

    Ne. Pretenzijų pateikimo priemonės nurodytos VPĮ 101 str. 3 d. / PĮ 107 str. 3 d. ir perkančioji organizacija / perkantysis subjektas negali jų susiaurinti.​ 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 8.

    Ar perkančioji organizacija / perkantysis subjektas privalo tiekėjus informuoti apie pirkimo procedūrų sustabdymą gavus pretenziją?

    Ne. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 9.
    Ar tiekėjo siūlomas įkainis gali būti konfidencialus?
     

    Ne, siūlomi įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kainos) nelaikomi konfidencialia informacija, todėl viešinant sutartis ir pasiūlymus CVP IS jie privalo būti paviešinti kartu su kita nekonfidencialia sutarties / pasiūlymo informacija.
    Teikiant laimėjusio dalyvio pasiūlymą susipažinimui kitiems pirkimo dalyviams įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kainos) taip pat turi būti atskleidžiami kartu su kita nekonfidencialia pasiūlymo informacija. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 10.

    Kiek laiko tiekėjai turi susipažinimui su laimėjusio dalyvio pasiūlymu po sutarties sudarymo?

    6 mėnesius (VPĮ 20 str. 4 d. / PĮ 32 str. 4 d.). 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 11.

    Ar gali tiekėjas nurodyti, kad informacija apie įvykdytą sutartį su kita perkančiąja organizacija / perkančiuoju subjektu yra laikoma konfidencialia informacija?

    Negali, išskyrus, jeigu ši informacija apie sutartį turi konfidencialų pobūdį (VPĮ 20 str. 5 d. / PĮ 32 str. 5 d.). 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 12.

    Ar privaloma pirkimo dokumentuose kelti reikalavimą dėl pasiūlymo pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu?

    Ne (VPĮ 22 str. 11 d. 2 p. / PĮ 34 str. 11 d. 2 p.). 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 13.

    Ar reikia skelbti skelbimą apie sutarties pakeitimą?

    Reikia keičiant sutartį VPĮ 89 str. 1 d. 2 ir 3 p. / PĮ 97 str. 1 d. 2 ir 3 p. nurodytais atvejais, kai sutartis sudaryta atlikus tarptautinės vertės pirkimą. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 14.

    Ar galima vykdant pirkimą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio pasiūlymų vertinimo kriterijų prašyti, kad tiekėjai pasiūlymus teiktų viename voke?

    Galima, esant bent vienai iš šių sąlygų (VPĮ 44 str. 5 d. / PĮ 57 str. 5 d.):
    • kai visi kokybiniai vertinimo kriterijai yra kiekybiškai pamatuojami (kiekybiškai pamatuojamo vertinimo pavyzdys – perkant automobilį vertinama variklio galia);
    • vykdant derybas;
    • vykdant konkurencinį dialogą. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 15.

    Kokius pagrindžiančius dokumentus Lietuvos tiekėjai teikia dėl VPĮ 46 str. nurodytų pašalinimo pagrindų?

    Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, kartu teikia tik EBVPD.

    Kai perkančioji organizacija / perkantysis subjektas paprašo pagrindžiančių dokumentų dėl pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų pagal:

    ·         VPĮ 46 str. 1 d. – teikiama pažyma iš VĮ „Registrų centras“ arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, arba išrašas iš teismo sprendimo. Ši informacija taip pat pateikiama VĮ „Registrų centras“ jungtinėje pažymoje.

    ·         VPĮ 46 str. 3 d.:

    • kai tiekėjas – fizinis asmuo – teikiama pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos arba išrašas iš teismo. Ši informacija taip pat pateikiama VĮ „Registrų centras“ jungtinėje pažymoje.
    • kai tiekėjas – juridinis asmuo – teikiama pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos arba išrašas iš teismo. Ši informacija taip pat pateikiama VĮ „Registrų centras“ jungtinėje pažymoje. Dėl Lietuvoje registruotų juridinių asmenų informacija dėl įsiskolinimo Sodrai prieinama neatlygintinai Sodros tinklapyje.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 2 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 3 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas informaciją taip pat tikrina Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 5 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 6 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas informaciją taip pat tikrina Nepatikimų tiekėjų sąraše.

    ·         VPĮ 46 str. 4 d. 7 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 6 d. 1 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 6 d. 2 p. – teikiama pažyma iš VĮ „Registrų centras“ arba išrašas iš teismo. Ši informacija taip pat pateikiama VĮ „Registrų centras“ jungtinėje pažymoje.

    Dėl Lietuvoje registruotų juridinių asmenų informacija prieinama neatlygintinai VĮ „Registrų centras“ tinklapyje.

    ·         VPĮ 46 str. 6 d. 3 p. a-d p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD.

    ·         VPĮ 46 str. 6 d. 4 p. – papildomai nieko teikti nereikia, užtenka pateikto EBVPD. 

     

    Atsakyta 2017-10-25

     

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 16.

    Kokiais atvejais kaina ar sąnaudos laikomos neįprastai mažomis?

    • Perkančiųjų organizacijų (klasikinis sektorius) vykdomų tarptautinės vertės ir supaprastintų pirkimų atveju (turi egzistuoti bent viena iš sąlygų):
    • Jeigu prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina arba sąnaudos perkančiajai organizacijai atrodo neįprastai mažos.
    • Jeigu prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį (į vidurkį taip pat neįskaičiuojami pasiūlymai, kuriuose nurodytos kainos arba sąnaudos viršija perkančiosios organizacijos pirkimui numatytą lėšų sumą).

    • Perkančiųjų organizacijų (klasikinis sektorius) vykdomų mažos vertės pirkimų atveju:
    • Jeigu prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina arba sąnaudos perkančiajai organizacijai atrodo neįprastai mažos.
     
    • Perkančiųjų subjektų (komunalinis sektorius) vykdomų tarptautinės vertės ir supaprastintų pirkimų atveju (turi egzistuoti bent viena iš sąlygų):
    • Jeigu prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kaina arba sąnaudos perkančiajam subjektui atrodo neįprastai mažos.
    • Jeigu prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį (į vidurkį taip pat neįskaičiuojami pasiūlymai, kuriuose nurodytos kainos arba sąnaudos viršija perkančiojo subjekto pirkimui numatytą lėšų sumą).

    • Perkančiųjų subjektų (komunalinis sektorius) vykdomų mažos vertės pirkimų atveju:
    • Kaip nustatyta perkančiojo subjekto pasitvirtintose mažos vertės pirkimų taisyklėse. 
     
    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 17.
    Kada nereikia CVP IS viešinti sudarytos sutarties, laimėjusio dalyvio pasiūlymo ir atliktų sutarties pakeitimų (jeigu jų yra)?

    Kai yra bent viena iš šių sąlygų:
    a. kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu;
    b. kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu;
    c. pirkimams, kurie atlikti neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – neskelbiant apie pirkimą) ir sutartis sudaryta su fiziniu asmeniu:

    • jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas – dėl išimtinių teisių apsaugos arba konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių (VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. b, c; PĮ 79 str. 1 d. 3 p. b, c; MVPTA 21.2.5 p. b, c);
    • kai perkamos mokymų paslaugos, ekspertų teikiamos intelektinės paslaugos, ekspertinio vertinimo paslaugos (VPĮ 71 str. 6 d. 5, 6, 7  p.; PĮ 79 str. 6 d. 5, 6, 7 p.; MVPTA 21.2.15-21.2.17 p.).

    d. perkant iš konkretaus tiekėjo unikalų meno kūrinį ar meninį atlikimą (VPĮ 71 str. 1 d. 2 p. a; PĮ 79 str. 1 d. 3 p. a; MVPTA 21.2.5 p. a);
    e. laimėjusio dalyvio pasiūlymo, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbti informacijos.

    Konfidenciali sutarties / pasiūlymo informacija taip pat neviešinama. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2018 04 16

   • 18.
    Ar pirkimo dokumentuose ir sutartyje turi būti nurodomas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą CVP IS?
    • Turi būti tarptautinės vertės ir supaprastintų pirkimų atveju.
    • Mažos vertės pirkimų atveju dėl tokios nuostatos įtraukimo į pirkimo dokumentus ir sutartį sprendžia pati perkančioji organizacija. Tačiau, siekiant tinkamos sutarties vykdymo priežiūros, rekomenduotina tokį asmenį nurodyti. 
     
    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 19.
    Kiek laiko likus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjai gali užduoti klausimus ar siūlymus dėl pirkimo dokumentų?
    • Tarptautinės vertės ir supaprastintų pirkimų atveju terminas turi būti nustatytas pirkimo dokumentuose.
    • Mažos vertės pirkimų atveju šis terminas yra 2 darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
     
    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 20.
    Per kiek laiko perkančioji organizacija turi atsakyti tiekėjams į klausimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo / patikslinimo?
    • Tarptautinės vertės pirkimų atveju – ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
    • Pagreitintų procedūrų atveju – ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
    • Supaprastintų pirkimų atveju – ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
    Jeigu laiko pateikti atsakymui, laikantis aukščiau nurodytų terminų, neužtenka, perkančioji organizacija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą. 
     
    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 21.

    Ar dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas, laikomas suinteresuotu dalyviu?

    Taip, jeigu nuo jo pasiūlymo atmetimo ir informavimo apie atmetimą nepraėjo apskundimo terminas. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Papildyta 2017-11-22

    Atnaujinta: 2017 11 22

   • 22. Ar perkančiosios organizacijos privalės pasikeisti supaprastintų pirkimų taisykles?

    Perkančiosios organizacijos turės panaikinti patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles, kadangi supaprastintus pirkimus jos vykdys pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, o mažos vertės pirkimus – pagal VPT patvirtintas taisykles.

    Paskelbta 2016-11-24

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 23. Ar perkantieji subjektai privalės pasikeisti supaprastintų pirkimų taisykles?

    Perkantieji subjektai turės panaikinti patvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles, kadangi supaprastintus pirkimus jie vykdys pagal Pirkimų įstatymą. Kadangi mažos vertės pirkimus perkantieji subjektai vykdys pagal savo taisykles, jie turės pasirengti ir pasitvirtinti mažos vertės pirkimų taisykles.

    Paskelbta 2016-11-24

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 24. Kokius pirkimus vykdys komunalinio sektoriaus perkantysis subjektas pagal Pirkimų įstatymą?

    Tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus. Mažos vertės pirkimus jie vykdys pagal savo patvirtintas Mažos vertės pirkimų taisykles.

    Paskelbta 2016-11-24

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 25.

    Ar keičiasi perkančiosios organizacijos samprata?

    Perkančiosios organizacijos samprata iš esmės nesikeičia.

    Viešųjų pirkimų įstatyme perkančiosios organizacijos, kurios yra viešieji ar privatūs juridiniai asmenys, apibrėžimas papildytas atsižvelgiant į ESTT praktikoje suformuluotus kriterijus viešajam interesui, kuris yra nekomercinio ar nepramoninio pobūdžio. Kai subjektas vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir pats prisiima savo veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti jam nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobūdžio.

    Keičiasi sąvoka komunalinio sektoriaus organizacijų, jos vadinamos perkančiaisiais subjektais, tuo tarpu klasikinio sektoriaus ir toliau – perkančiosiomis organizacijomis.

    Paskelbta 2016-11-29

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 26.

    Ar įsigaliojus naujajam Viešųjų pirkimų įstatymui keisis tarptautinio pirkimo vertės ribos?

    Ne. Viešųjų pirkimų įstatymas tarptautinio pirkimo ribų nenustato. Jas keičia Europos Komisija kas dvejus metus ir jos yra skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Su nuo 2018-01-01 galiojančiomis tarptautinio pirkimo vertės ribomis galite susipažinti čia

    Paskelbta 2016-11-29

    Atnaujinta: 2018 01 02

   • 27. Kokius pirkimus vykdys klasikinio sektoriaus perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą?

    Tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus. Mažos vertės pirkimus jos vykdys pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Mažos vertės pirkimų taisykles.

    Paskelbta 2016-11-24

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 28.

    Ar pirkimo sutarčių keitimui privaloma gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą?

    Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas pirkimo sutarčių keitimui nereikalingas. Sutikimo nereikia ir toms sutartims, kurios sudarytos iki naujo Viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimo.

    Paskelbta 2016-11-24

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 29.

    Ar tiekėjas, įrašytas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, gali dalyvauti pirkimuose?

    Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, tiekėjas, įrašytas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, pašalinamas iš pirkimo procedūros (perkantieji subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, gali pasirinkti).

    Paskelbta 2016-11-24

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 30. Ar perkančioji organizacija gali būti perkančiuoju subjektu?

    Perkančioji organizacija gali būti ir perkančiuoju subjektu, jei ji vykdo bent vieną iš Pirkimų įstatymo 5–11 straipsniuose nurodytų veiklų.

    Paskelbta 2016-11-29

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 31. Kokius pirkimo būdus galima rinktis tarptautiniams ir kokius supaprastintiems pirkimams (išskyrus mažos vertės pirkimus)?

    Tarptautiniams ir supaprastintiems pirkimams galima rinktis:

    • Atvirą konkursą;
    • Ribotą konkursą;
    • Skelbiamas derybas (tarptautinių pirkimų atveju – tik Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, o vykdant supaprastintus pirkimus ir socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus – visais atvejais);
    • Konkurencinį dialogą (tik Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais);
    • Neskelbiamas derybas (tik Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnyje nustatytais atvejais);
    • Inovacijų partnerystę.

     

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 32.

    Tiekėjas prie pasiūlymo nepridėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Ar perkančiajai organizacijai paprašius jį pateikti, užtikrinimas gali būti išduotas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos?

    Taip, gali. Perkančioji organizacija pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą turėtų tikrinti iškart atplėšus vokus ir jeigu jis nepateiktas prašyti tiekėjo šį dokumentą pateikti.  

    Paskelbta 2017-12-12

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 33.

    Ar pasiūlymų vertinimo metu, priėmus sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, tiekėją reikia informuoti iš karto, ar tik teikiant informaciją pagal VPĮ 58 str. 1 d. / PĮ 68 str. 1 d.?

    Rekomenduotume tiekėją, kurio pasiūlymas atmestas, informuoti iš karto priėmus sprendimą atmesti, nurodant ir atmetimo priežastis, kadangi nuo šio pranešimo skaičiuojamas sprendimo apskundimo terminas.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 34.

    Ar pirkimo dalyvius privaloma supažindinti su gauta pretenzija?

    Pirkimo vykdytojas neprivalo pirkimo dalyvių supažindinti su gauta iš kito tiekėjo pretenzija. Informuoti tiekėjus privaloma tik apie priimtą sprendimą ir pasikeitusius procedūrų terminus.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 35.

    Per kiek laiko nuo EBVPD deklaracijos įvertinimo pirkimo vykdytojas turi informuoti tiekėjus apie šio patikrinimo rezultatus?

    Pirkimo vykdytojas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją, priima sprendimą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas tiekėjams raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus (VPĮ 50 str. 5 d.). 3 darbo dienų terminas informacijai pateikti skaičiuojamas nuo priimto sprendimo dėl EBVPD dienos.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 36.

    Kokia informacija teikiama po vokų plėšimo CVP IS, kai pirkimas susideda iš dviejų dalių, t.y. kai pasiūlymai, pateikti elektroninėmis priemonėmis, vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos?

    Atplėšus pirmąjį voką:
    pirkimo vykdytojų vykdomų supaprastintų ir tarptautinės vertės pirkimų atveju: pirkimo dalyviams siunčiama informacija ne tik apie jų, bet ir apie kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų įvertinimą  (VPĮ 55 str. 7 d. / PĮ 64 str. 7 d.). Tačiau siųsdami informaciją pirkimo vykdytojai negali atskleisti tiekėjų tapatybių (ši informacija jiems siunčiama tik nustačius laimėjusį pasiūlymą ir pasiūlymų eilę). Pvz., siunčiant informaciją tiekėjus galima įvardinti A, B, C ir t.t., kiekvienam asmeniškai atskleidžiant, kaip jis pavadintas.
    Perkančioji organizacija, vykdanti mažos vertės pirkimą, laikosi tos pačios tvarkos.
    Perkantysis subjektas, vykdydamas mažos vertės pirkimą, tiekėjus apie pirmųjų vokų plėšimo rezultatus informuoja pagal savo pasitvirtintose Mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatytą tvarką. Rekomenduotume, siekiant užtikrinti skaidrumo principą, informuoti tiekėjus. 
    Atplėšus antrąjį voką: 
    pirkimo vykdytojai neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatytas pirkimo laimėtojas bei pasiūlymų eilė. Tiekėjai informaciją, kas dalyvavo pirkime, ir kokias kainas pateikė sužino tik tada, kai pirkimo vykdytojai juos informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus pagal VPĮ 58 str. 1 d. / PĮ 68 str. 1 d. nuostatas.
    Perkančioji organizacija, vykdanti mažos vertės pirkimą, laikosi tos pačios tvarkos.
    Perkantysis subjektas, vykdydamas mažos vertės pirkimą, tiekėjus apie antrųjų vokų plėšimo rezultatus informuoja pagal savo pasitvirtintose Mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatytą tvarką ir PĮ 68 str. 1 d. nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 01 29

   • 37.

    Ar, vadovaujantis VPĮ 58 straipsniu / PĮ 68 straipsniu, pirkimo vykdytojas, informuodamas tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę, privalo nurodyti ir pasiūlymų kainas?

    VPĮ 58 str. 1 d. / PĮ 68 str. 1 d. nenumato pareigos pirkimo vykdytojui, siunčiant pasiūlymų eilę nurodyti ir tiekėjų siūlomas kainas. Kadangi kaina nėra konfidenciali informacija, VPT nuomone, siekiant užtikrinti skaidrumo principą, ši informacija turėtų būti pateikta siunčiant pasiūlymų eilę.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 38.

    Ar perkančiajai organizacijai vykdant mažos vertės pirkimą, tiekėjus reikia raštu informuoti apie pirkimo procedūros rezultatus?

    Vykdant mažos vertės pirkimą (skelbiamą ar neskelbiamą apklausą) suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojami apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 str. 1 d. reikalavimais, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Jei sutarties vertė yra, pvz., 500 Eur, tačiau ji sudaroma raštu, privaloma suinteresuotus dalyvius ir suinteresuotus kandidatus raštu informuoti apie pirkimo procedūros rezultatus.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 39.

    Kaip informuoti tiekėjus apie sprendimą nesudaryti pirkimo sutarties?

    Tiekėjus apie sprendimą nesudaryti pirkimo sutarties pirkimo vykdytojas informuoja raštu, laisva forma, taip pat nurodo šio sprendimo priežastis (VPĮ 58 str. 1 d. / PĮ 68 str. 1 d.).

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 40.

    Ar perkančioji organizacija turi informuoti tiekėjus apie pirkimo dokumentų patikslinimus, atliekant mažos vertės pirkimą:
    kai paaiškinimai, patikslinimai teikiami atsakant į  tiekėjo užklausą?

     

    Reikia informuoti. Kai pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu, paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. 
    Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.7 p.).

     

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 41.

    Ar reikia informuoti tiekėjus apie pirkimo dokumentų patikslinimus, atliekant mažos vertės pirkimą:
    kai paaiškinimai, patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva?

     

    Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 42.

    Pirkimo vykdytojas, vykdydamas supaprastintą/ tarptautinės vertės pirkimą, patikslino konkurso sąlygas. Ar pirkimo vykdytojas privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, jeigu iki jo dar likę pakankamai laiko?

    Pirkimo vykdytojas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:
    1) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nei VPĮ 40 str. 4 d. 1p. / PĮ 53 str. 4 d. 1 p. nustatyti terminai, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku; 
    2) jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų. 
    Pirkimo vykdytojas, pratęsdamas pasiūlymų pateikimo terminą, privalo atsižvelgti į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, pirkimo vykdytojas pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

     

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 43.

    Kada pirkimo vykdytojas gali kelti reikalavimą „Tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę gamintojui“ ir ar jis galėtų būti keliamas kaip kvalifikacinis reikalavimas?

    Toks reikalavimas turėtų būti nustatomas tik tuomet, kai yra būtinas ir proporcingas konkrečiam pirkimo objektui, yra reikalingas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą ir įvertinus ar tokio reikalavimo nustatymas neribos tiekėjų konkurencijos.
    Pats reikalavimas nėra kvalifikacinis. Todėl prie kvalifikacinių reikalavimų nei EBVPD, nei pirkimo dokumentuose toks reikalavimas negali būti įtrauktas. 
    Jei pirkimo vykdytojas gali pasigrįsti šio reikalavimo būtinumą, tuomet jį gali kelti kaip pirkimo dokumentų reikalavimą arba kaip sutarties vykdymo sąlygą.

     

    Atnaujinta: 2017 12 13

  • Derybos 5
   • 1.

    Perkančioji organizacija atvirame konkurse atmeta visus gautus pasiūlymus kaip nepriimtinus (pasiūlytos kainos per didelės ir nepriimtinos). Ar galima pereiti į neskelbiamas derybas? 

    Perkančioji organizacija gali vykdyti skelbiamas derybas be skelbimo (VPĮ 63 str. 1 d. 2 p.). 

    Atnaujinta: 2017 12 14

   • 2.

    Perkančioji organizacija mato, kad visų tiekėjų, pateikusių pasiūlymus kainos yra per didelės. Ar galima iš karto atmesti pasiūlymus (netikrinus kitų pasiūlymo aspektų)?

    Taip, galima. Tačiau jeigu perkančioji planuoja vykdyti skelbiamas derybas be skelbimo, prieš tai turi patikrinti EBVPD ir į derybas galima pereiti tik su tais tiekėjais, kurių EBVPD atitinka keliamus reikalavimus.

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 3.

    Jeigu perkančioji organizacija atmetusi visus pasiūlymus kaip nepriimtinus (pasiūlytos kainos per didelės ir nepriimtinos) pereis į skelbiamas derybas be skelbimo (VPĮ 63 str. 1 d. 2 p.), ar privalo reikalauti pirminių pasiūlymų ir taikyti VPĮ 65 str. 3 d. nurodytus pirminių pasiūlymų pateikimo terminus? 

    Perkančioji organizacija kviesdama tiekėjus derėtis gali laikyti pirminiais pasiūlymais tuos pasiūlymus, kurie pateikti skelbtame prieš tai pirkime. Tokiu atveju pirminių pasiūlymų neprašytų teikti ir netaikytų VPĮ 65 str. 3 d. nurodytų terminų. 

    Atnaujinta: 2017 12 14

   • 4.

    Jeigu perkančioji organizacija atmes visus pasiūlymus kaip nepriimtinus (pasiūlytos kainos per didelės ir nepriimtinos) ir pereis į skelbiamas derybas be skelbimo (VPĮ 63 str. 1 d. 2 p.), ar privalo rengti naujus (pilnus) pirkimo dokumentus ir juos teikti kviečiamiems tiekėjams? 

    Kadangi perkančioji organizacija iš esmės negali keisti sąlygų, todėl gali nerengti naujų pirkimo dokumentų pilna apimtimi, o kvietime derėtis nurodyti tik tas sąlygas, kurias perkančioji organizacija nustato naujai (pvz., derybų data, derybų sąlygos). 

    Atnaujinta: 2017 12 14

   • 5.

    Jeigu perkančioji organizacija atmetusi visus pasiūlymus kaip nepriimtinus (pasiūlytos kainos per didelės ir nepriimtinos) pereis į skelbiamas derybas be skelbimo (VPĮ 63 str. 1 d. 2 p.) ar ji gali kviesti kitus tiekėjus, pateikti pasiūlymus (kurie nedalyvavo atvirame ar ribotame konkurse)?

    Ne, negali. Kviečiami tik atvirame ar ribotame konkurse dalyvavę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir formalius procedūros reikalavimus.

    Atnaujinta: 2017 12 14

  • E. sąskaita 9
   • 1. Ką daryti, jei pirkimas pradėtas iki 2017 m. liepos 1 d. ir į sutarties kainą nebuvo įtrauktos išlaidos „E. sąskaitai“?

    Jeigu pirkimas pradėtas iki 2017 m. liepos 1 d. ir į sutarties kainą nebuvo įtrauktos išlaidos „E. sąskaitai“, perkančioji organizacija gali papildomai sumokėti tiekėjo patirtas išlaidas dėl sąskaitų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą, išskyrus, jeigu dėl šių išlaidų keistųsi pirkimo būdas (būtų viršyta mažos vertės pirkimo riba, kai sutartis sudaryta vykdant mažos vertės pirkimą, arba pasiekta tarptautinio pirkimo vertės riba, kai sutartis sudaryta vykdant supaprastintą pirkimą). Perkančioji organizacija sumoka tik tiekėjo faktiškai patiriamas išlaidas, kurios už vieną sąskaitą sudaro 0,28 Eur.

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 2.

    Ar reikės atlikti sutarčių, sudarytų iki 2017 m. liepos 1 d. pakeitimus, nustatant jose sąlygą, kad tiekėjai teiktų sąskaitas informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis?

    Pirkimo sutarčių, sudarytų iki 2017 m. liepos 1 d., keisti nereikia, užtenka pranešti tiekėjams, jog mokėjimai vykdomi per informacinę sistemą E. sąskaita.

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 11 09

   • 3.

    Ar pateikęs PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis, tiekėjas turės perkančiajai organizacijai pateikti ir popierinį šių dokumentų variantą?

    Tiekėjas neprivalo pateikti PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų bei avansinių sąskaitų, kurias jau pateikė informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis, popierinio varianto. 

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 11 30

   • 4.

    Ar atsiskaitymai informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis yra taikomi ir tuomet, kai tiekėjas yra užsienio šalies įmonė?

    Vykdant pirkimo sutartis tiekėjai - užsienio įmonės taip pat teiks PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas naudodamiesi informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis.

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 11 30

   • 5.

    Ar vykdant vidaus sandorius atsiskaitymai vykdomi naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis?

    Vykdant vidaus sandorius PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis (taikoma tik nuo 2017 m. liepos 1 d. sudarytiems vidaus sandoriams). 

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 11 09

   • 6.

    Ar tiekėjams reikia teikti sąskaitas informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis, jei yra sudaryta žodinė sutartis?

    Ne, jei yra sudaryta žodinė sutartis, sąskaitų informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis teikti nereikia (VPĮ 22 straipsnio 3 dalis; Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalis).

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 11 30

   • 7.

    Ar reikia teikti sąskaitas informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis ir vykdant sutartis, sudarytas atlikus mažos vertės pirkimą?

    Taip, nuo 2017 m. liepos 1 d. visi atsiskaitymai vykdant pirkimo sutartis, taip pat ir sutartis, sudarytas atlikus mažos vertės pirkimą, vykdomi naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 3 dalyje (Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje) nustatytas išimtis (kai sutartis sudaroma žodžiu ir kt. atvejais).

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 11 30

   • 8.

    Ar vykdant sutartis, sudarytas iki 2017 m. liepos 1 d., atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis?

    Taip. Nuo 2017 m. liepos 1 d. vykdant pirkimo sutartis PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 3 dalyje (Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje) nustatytas išimtis (kai sutartis sudaroma žodžiu ir kt. atvejais). Ši nuostata taikoma ir sutartims, sudarytoms iki 2017 m. liepos 1 d. 

    Paskelbta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2017 12 08

   • 9.

    Jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir ji nėra išviešinta centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), ar tokiu atveju reikia atsiskaitymo dokumentus teikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“?

    Taip, reikia. Jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d (imtinai), tokiu atveju tiekėjas teikdamas atsiskaitymo dokumentus per informacinę sistemą „E. sąskaita“ duomenis apie sudarytą sutartį su perkančiąja organizacija/perkančiuoju subjektu į sistemą turės įvesti rankiniu būdu.

    Atsiskaitymo dokumentų teikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ neprivaloma, kai:

    • pirkimo sutartis sudaryta žodžiu;
    • mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atvejais dėl „E-sąskaita“ sistemos pažeidimų atsiskaitymo dokumentų pateikti per sistemą negalima.

    Paskelbta 2017-10-19

    Atnaujinta: 2017 10 25

  • EBVPD 33
   • 1.

    Kas yra EBVPD?

    Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) yra tiekėjų savideklaracija, kurioje pateikiami viešųjų institucijų ar trečiųjų šalių išduotus sertifikatus pakeičiantys pirminiai įrodymai.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 11 16

   • 2.

    Kas nustato EBVPD formą?

    Europos Komisija.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 11 16

   • 3.

    Kam skirtas EBVPD – tik pirkimo vykdytojams? Ar ir tiekėjams?

    EBVPD naudosis ir pirkimo vykdytojai, ir tiekėjai.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 11 16

   • 4.

    Kaip tinkamai suformuoti EBVPD?

    Pirkimo vykdytojai turės atlikti šiuos veiksmus:
    1. sukurti EBVPD Europos komisijos tinklapyje: https://ec.europa.eu/tools/espd;
    2. gautą dokumentą (kurio plėtinys XML) išsaugoti kompiuteryje;
    3. gautą dokumentą (kurio plėtinys XML) prisegti darbų sąrašo skiltyje „Pirkimo dokumentai“;

    Tiekėjai EBVPD formoje turės pateikti atsakymus į joje nurodytus klausimus.

    Tiekėjas turės atlikti šiuos veiksmus:
    1. Išsaugoti pirkimo vykdytojo pateiktą EBVPD formą savo kompiuteryje;
    2. Įkelti EBVPD formą tinklapyje: https://ec.europa.eu/tools/espd ;
    3. Pateikti atsakymus;
    4. Išsaugoti EBVPD formą;

    Įkelti EBVPD formą pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“ kartu su kitais pasiūlymo (ar paraiškos) dokumentais.
     
    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 11 16

   • 5.

    Ar reikalinga registracija ar kita speciali procedūra, norint naudotis EBVPD?

    Ne, nereikalinga. Registracija reikalinga tik CVP IS, kadangi per ją bus teikiama EBVPD dokumento forma kartu su pasiūlymu (ar paraiška).
     
    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 11 16

   • 6.

    Kaip rasti EBVPD formą internete?

    Adresu: https://ec.europa.eu/tools/espd

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 11 16

   • 7.

    Kaip elgtis perkančiajai organizacijai / perkančiajam subjektui, jeigu tiekėjas pateikė EBVPD, užpildytą ranka ir nuskenuotą?

    Vertinti EBVPD turinį, o ne formą, kuria jis pateiktas. 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 8.

    Iš kur tiekėjui gauti EBVDP XML formą?

    Perkančioji organizacija turi EBVDP XML formą pateikti kartu su pirkimo dokumentais.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 9.

    Ar galima EBVPD naudoti pakartotinai?

    Taip, EBVPD internetinė forma leidžia pirkimo vykdytojams ir tiekėjams pakartotinai naudoti ankstesnėse pirkimo procedūrose naudotą EBVPD formą, jei abi pusės naudoja XML versiją. Formą galima naudoti tol, kol duomenys išlieka teisingi ir tinkami.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 10.

    EBVPD pateikiamas XML forma, kaip tiekėjui ją iššifruoti?

    Norėdami peržiūrėti XML formoje esančią informaciją, turėtumėte tą dokumentą įkelti tinklapyje https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt. Pasirenkate, jog esate ekonominės veiklos vykdytojas ir spaudžiate importuoti EBVPD.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 11.

    Kokiu formatu: PDF, XML ar abiem formatais tiekėjas turi pateikti tiekėjo užpildytą EBVPD formą, jei pirkimo dokumentuose nenurodyta?

    Kadangi pirkimo dokumentuose nenurodyta - tokiu atveju pasirenka tiekėjas kuriuo formatu teiks.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 12.

    Tiekėjas teikdamas pasiūlymą nepateikė EBVPD. Ar pirkimo vykdytojas turi prašyti tiekėjo pateikti EBVPD?

    Taip, pirkimo vykdytojas turi prašyti pateikti EBVPD (VPĮ 45 str. 3 d. / PĮ 58 str. 5 d.).
     
    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 13.

    Ar EBVPD gali būti tikslinamas? 

    Jeigu pirkimo vykdytojui vertinant pateiktus EBVPD kyla abejonių ar tiekėjas teisingai užpildė EBVPD – jis gali prašyti paaiškinimo ir tik tada priimti sprendimą dėl tiekėjo pateikto EBVPD. 
    Jeigu tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius, klaidingus dokumentus arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, pirkimo vykdytojas privalo prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per pirkimo vykdytojo nustatytą protingą terminą (VPĮ 45 str. 3 d.). Pirkimo vykdytojas dėl dokumentų tikslinimo turi pareigą kreiptis į tiekėją tik vieną kartą, tačiau tai neapriboja teisės pirkimo vykdytojui kreiptis ir daugiau kartų.

     

    Atnaujinta: 2017 12 19

   • 14.

    Ar subrangovai turi užpildyti EBVPD?

    EBVPD (atitinkamas jo dalis) subrangovai turi užpildyti, jei dalyvaujantis tiekėjas remiasi jų pajėgumais. Kiti subrangovai EBVPD pildyti neprivalo, nebent pirkimo dokumentuose nurodyta, kad informaciją turi pateikti ir subrangovai, kurių pajėgumais nesiremiama.
    Sąvoka rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais apibūdinta čia.
     
    Atsakyta 2017-11-16
     

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 15.

    Ar visi jungtinės veiklos partneriai turi užpildyti EBVPD, ar užtenka užpildyti tik pagrindiniam partneriui?

    Visi jungtinės veiklos partneriai privalo užpildyti EBVPD.
    Pildydami EBVPD II dalį Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją visi partneriai atsakydami į klausimą Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? žymės atsakymą - taip.
     
    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 16.

    Kuo skiriasi EBVPD II dalies C klausimas: Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais nuo D klausimo: Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

     

    Kai tiekėjas remiasi subrangovo pajėgumais, jis turi pildyti skiltį C Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais.
    Jei subrangovas bus tiesiog paprastas subrangovas, bet nebus toks subrangovas, kurio pajėgumais remiasi, tuomet, tiekėjas turi pildyti skiltį D Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia.

    Sąvoka rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais apibūdinta čia.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 17.

    Ką reiškia sąvoka rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais?

    Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais reiškia rėmimąsi kitų ūkio subjekto kvalifikacija (VPĮ 49 str. / PĮ 62 str.). Pavyzdžiui, tiekėjas pats neturi atestato elektros darbams (teisės verstis veikla) ir dėl to tiekėjas remiasi subteikėjo pajėgumais (t.y. kvalifikacija - teisė verstis veikla) ir tuo pačiu subteikėjas darys elektros darbus.
    Jei tiekėjas pasitelks kitą subjektą iškasti 100 griovių, toks subjektas bus subteikėjas tačiau, jei tiekėjas nesirems jo kvalifikacija (nes tiekėjas savarankiškai atitinka kvalifikacinius reikalavimus arba tokie kvalifikacijos reikalavimai iš viso nekeliami), tokiu atveju jis bus tiesiog paprastas subteikėjas, bet nebus toks subteikėjas, kurio pajėgumais remiasi.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 18.

    Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodo, jog pirkime dalyvauja tiekėjų grupė – A ir B, prideda jungtinės veiklos sutartį. Tačiau EBVPD II dalyje Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją atsakydami į klausimą Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? nurodo atsakymą - ne. Ar reikia prašyti tiekėjo tikslinti EBVPD?

    Pirkimo vykdytojas vertina pasiūlymo visumą. Šiuo atveju iš pasiūlymo visumos galima nustatyti, kad pasiūlymas pateiktas tiekėjų grupės, todėl papildomai prašyti tiekėjo patikslinti EBVPD informaciją nereikia.
     
    Atsakyta 2017-11-16
     

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 19.

    Ar tiekėjo ketinamas įdarbinti ekspertas (fizinis asmuo) turi užpildyti atskirą EBVPD?

    Ne, nebent konkretaus pirkimo dokumentuose būtų nustatyta kitaip.​ 

    Atsakyta 2017-10-25

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 20.

    Ar privalo pirkimo vykdytojas kreiptis į dalyvį su prašymu patikslinti EBVPD, jeigu tiekėjas (juridinis asmuo) joje nenurodė, jog duomenys apie įsiskolinimą Sodrai yra vieši?

    Neprivalo, jei tiekėjas yra Lietuvos juridinis asmuo, kadangi pirkimo vykdytojas žino, jog Sodros duomenis gali pasitikrinti neatlygintinai.
     
    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 21.

    Kaip pašalinti EBVPD formos IV dalį Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas esančią informaciją? Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, todėl šios skilties informacija neturi būti pildoma.

    EBVPD I dalyje Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą skiltyje Type of procedure reikia žymėti Open procedure.

    Jei perkančioji organizacija kurdama EBVPD pažymėjo Not specified vietoj Open procedure, tokiu atveju tiekėjas pildydamas EBVPD pats gali vietoj Not specified pasirinkti Open procedure ir IV dalis Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas jam nebebus rodoma.

    Atsakyta 2017-11-16

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 22.

    Ką reikia nurodyti EBVPD III dalyje Pašalinimo pagrindai A, B, C ir D skirsniuose atsakant į klausimus Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

    Lietuvos juridinis asmuo žymi taip ir nurodo, kad informacija prieinama neatlygintinai, dėl šių pašalinimo pagrindų:
    • Sodros duomenys http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ (VPĮ 46 straipsnio 3 dalis);
    • Registrų centras http://www.registrucentras.lt/jar/p/ (Tik dėl dalies VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punkto).
    Visur kitur Lietuvos juridinis asmuo žymi ne.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 23.

    Ką reikia tiekėjui nurodyti pildant EBVPD III dalyje Pašalinimo pagrindai skiltyse  „URL“, „Kodas“ bei „Emitentas“?

    Pildyti duomenis apie įstaigą, kurios duomenų bazėje, galima neatlygintinai pasitikrinti dėl pašalinimo pagrindų:
    URL – įstaigos interneto adresas;
    Kodas – įstaigos įmonės kodas;
    Emitentas –įstaigos pavadinimas.
     
    Pavyzdžiui:
    URL: http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
    Kodas: 191630223
    Emitentas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 24.

    Ką tiekėjas turi nurodyti EBVPD II dalyje Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją B skirsnyje Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus?

    Nurodomi asmenys, kuriuos tiekėjo vadovas įgalioja pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioti atstovauti ir pasirašyti EBVPD, kurie bendraus su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 25.

    Kokie pašalinimo pagrindai priskiriami EBVPD III dalies D skirsniui Išimtiniai nacionaliniai pagrindai?

    Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas yra nusikalstamas bankrotas.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 26.

    Ką tiekėjas turi nurodyti EBVPD II dalyje Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją B skirsnyje, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą?

    Tiekėjas (Lietuvos juridinis ar fizinis asmuo) žymi ne. VPT nuo 2017-07-01 nebesudaro Oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašų.
     
    Atsakyta 2017-12-04
     

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 27.

    Ką tiekėjas turi nurodyti EBVPD II dalyje Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją A skirsnyje Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

    Lietuvos juridinis ir fizinis asmuo žymi taip. Juridinis asmuo pateiks pažymą iš VMI (ar Registrų centro), o jei tiekėjas fizinis asmuo, tokiu atveju ir duomenis iš Sodros (ar Registrų centro).
    Lietuvos juridiniai asmenys skiltyje Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite pateikia nuorodą į Sodros neatlygintinai teikiamus duomenis.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 28.

    Pirkimo vykdytojas kelia kvalifikacinį reikalavimą – teisė verstis veikla (turėti tam tikros srities atestatus darbams atlikti). Kurioje EBVPD IV dalies Atrankos kriterijai A skiltyje Tinkamumas pirkimo vykdytojas turi pažymėti keliamą kvalifikacinį reikalavimą?

    EBVPD formoje tokio reikalavimo (būtent dėl darbų) iškėlimas nėra numatytas, o pirkimo vykdytojui pačiam papildomai įtraukti į EBVPD detalius kvalifikacijos reikalavimus galimybės nėra.
    Pirkimo vykdytojas EBVPD IV dalyje Atrankos kriterijai atsakydamas į klausimą Ar norite naudoti A–D atrankos kriterijus? turės pažymėti ne ir visus keliamus kvalifikacinius reikalavimus nurodys pirkimo dokumentuose.
    Tiekėjas pildydamas šią EBVPD skiltį nurodys, kad Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus, nurodytus atitinkamame skelbime arba skelbime nurodytuose pirkimo dokumentuose.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 29.

    Per kiek laiko pirkimo vykdytojas turi įvertinti tiekėjų pateiktus EBVPD?

    Tokio termino nėra nurodyta VPĮ/PĮ. Kai pirkimo vykdytojas įvertins EBVPD ir priims sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio atitikties reikalavimams, tuomet pirkimo vykdytojas kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu turi pranešti apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdamas priimtus sprendimus (VPĮ 50 straipsnio 5 dalis).

    Atsakyta 2017-12-04
     

    Atnaujinta: 2017 12 13

   • 30.

    Ką turi žymėti subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydamas EBVPD II dalį Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją atsakydamas į klausimą Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

    Ši skiltis yra skirta žymėti subjektus, su kuriais dalyvauji grupės, konsorciumo ar pan. statusu.
    Subrangovas žymės ne, kadangi tiekėjas jo nepasitelkia kaip jungtinės veiklos partnerio.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 31.

    Ką turi žymėti subrangovas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydamas EBVPD II dalies C klausimą: Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais ir D klausimą: Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

    Subrangovas pildydamas žymės ne, jei jis nepasitelkia kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsis (C dalis) ar nepaveda „sub-subrangovams“ vykdyti dalies darbų (D dalis).
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 32.

    Nustatęs galimą pirkimo laimėtoją, pirkimo vykdytojas kreipiasi į tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo. Kuriai dienai išduoti dokumentai bus laikomi aktualiais? Per kiek dienų tiekėjas privalo pateikti prašomus dokumentus?

    Kreipimesi pirkimo vykdytojas nustato protingą terminą dokumentams pateikti, t.y., tokį terminą, per kurį protingas ir apdairus tiekėjas galėtų gauti dokumentus ir juos pateikti pirkimo vykdytojui (įvertinant pažymoms iš valstybės institucijų gauti reikalingą laiką, prašomos informacijos apimtį ir pan.).
    Tais atvejais, kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų, laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini, tačiau rekomenduojama, kad tiekėjo kvalifikacija ir atitiktis kokybės / aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams būtų įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente, pavyzdžiui, pažyma apie įvykdytą sutartį išduota po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o joje nurodoma informacija aktuali iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
    Rekomenduojame pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose nurodyti, kad pateikiami galimo laimėtojo dokumentai turės būti išduoti ne anksčiau kaip XX dienų  (pirkimo vykdytojas įrašo terminą) iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus įrodančius, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.
     
    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

   • 33.

    Kur pirkimo vykdytojas ir tiekėjas galėtų rasti EBVPD pildymo rekomendacijas, kur būtų nurodomi tikslūs atliekami veiksmai pildant EBVPD?

    Pirkimo vykdytojams

    Tiekėjams

    Atsakyta 2017-12-04

    Atnaujinta: 2017 12 12

  • Mažos vertės pirkimai 19
   • 1.

    Kokia tvarka vykdomi mažos vertės pirkimai nuo 2017-07-01?

    Klasikinio sektoriaus perkančiosios organizacijos vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos parengtu ir patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, o komunalinio sektoriaus perkantieji subjektai - savo pačių pasirengtomis ir pasitvirtintomis Mažos vertės pirkimų taisyklėmis.

    Atnaujinta: 2017 11 09

   • 2. Kokiais pirkimo būdais atliekami mažos vertės pirkimai?

    Mažos vertės pirkimus perkančioji organizacija gali atlikti vykdydama:

    • skelbiamą apklausą;
    • neskelbiamą apklausą;
    • galima rinktis pirkimo būdus, nustatytus Viešųjų pirkimų įstatyme. Tokiu atveju pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 3. Ar privaloma viešinti mažos vertės pirkimus pirkimų suvestinėje?

    Perkančioji organizacija privalės skelbti apie mažos vertės pirkimus pirkimų suvestinėje nuo 2020 m. sausio 1 d., perkantysis subjektas – nuo 2020 m liepos 1 d.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 4. Ar reikia skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, atlikus mažos vertės pirkimą?

    Taip, reikia. Laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ir šių sutarčių pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, išskyrus kai pasiūlymas pateiktas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Kitos išimtys, kada nereikia viešinti, nustatytos Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.5. punkte.

    Viešinant laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, negalima skelbti informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 5. Ar pirkimų organizatorius privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją?

    Taip, privalo. Visi perkančiosios organizacijos/perkančiojo subjekto ir pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjo darbuotojai, Komisijos nariai ar ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, gali dalyvauti pirkimo procedūrose tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 6.

    Kokiais atvejais perkančioji organizacija gali apklausti tik vieną tiekėją, atliekant mažos vertės pirkimą?

    Atliekant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu perkančioji organizacija gali kreiptis į pasirinktą tiekėjų skaičių (vieną, du, ... ar daugiau). Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo rekomenduojama kreiptis į daugiau nei vieną tiekėją, kadangi tokiu būdu yra įgyvendinami viešųjų pirkimų principai ir sudaromos prielaidos konkurencijai vystyti. 

    Atliekant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu, pirkimas turi būti vykdomas apie jį skelbiant CVP IS priemonėmis, todėl kreiptis į norimą tiekėjų skaičių negalima. Tokiu atveju pirkime dalyvauti gali visi norintys tiekėjai.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 12 29

   • 7. Kada mažos vertės pirkimą perkančioji organizacija gali atlikti neskelbiamos apklausos būdu?

    Kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM) ir kitais Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2 p. nurodytais atvejais.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 8. Ar reikia viešinti informaciją apie pradedamą bet kurį pirkimą organizacijos tinklalapyje?

    Nuo 2017-07-01 d. neprivaloma tinklapyje (pirkėjo profilyje) viešinti informacijos apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 9. Kas nustato pirkimų organizavimo tvarką (paraiškų, pirkimų žurnalo pildymo tvarką ir kt.), vykdant mažos vertės pirkimus?

    Pirkimų organizavimo tvarką kiekviena perkančioji organizacija nustato individualiai, savo vidaus dokumentuose. 

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 10. Ar atliekant mažos vertės pirkimą privaloma pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos?

    Perkančiosios organizacijos gali nepirkti iš CPO, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 11. Nusprendus nepirkti iš CPO, ar yra reikalingas pagrindimas? Kam jį pateikti?

    Jei pirkimo vertė didesnė nei 10 000 Eur (be PVM) ir/arba pirkimui atlikti vykdoma skelbiama apklausa, perkančioji organizacija turi pareigą pirkti iš CPO. Nepirkti iš CPO galima tik tuomet, kai prekes, paslaugas ar darbus rinkoje galima įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir perkančioji organizacija tai pagrindžia. Šis pagrindimas turi būti saugomas kartu su kitais pirkimo dokumentais VPĮ 97 str. nustatyta tvarka.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 12. Ar visi mažos vertės pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimų įstatymui turi būti vykdomi per CVP IS?

    CVP IS priemonėmis privaloma atlikti visus skelbiamos apklausos būdu vykdomus mažos vertės pirkimus. Neskelbiama apklausa CVP IS priemonėmis turi būti atliekama tik tam tikrais Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.1.3. punkte nurodytais atvejais.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 13. Ar galima atlikti dalį tarptautinių pirkimų kaip mažos vertės pirkimus? Kaip įsigaliojus naujajam įstatymui skaičiuojamos pirkimų vertės?

    Planuojama pirkimo vertė skaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 5 str. ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodiką. Jeigu planuojama pirkimo vertė yra lygi tarptautinio pirkimo vertės ribai arba ją viršija, mažos vertės pirkimą galima atlikti toms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM) perkant prekes ar paslaugas, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM), neviršijant 20 proc. bendros visų pirkimo dalių vertės ir neatliekant supaprastinto pirkimo. 

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 14. Ar galima atlikti dalį supaprastinto pirkimo kaip mažos vertės pirkimą?

    Taip, mažos vertės pirkimas gali būti atliekamas toms supaprastinto pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM) perkant prekes ar paslaugas ir mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM) perkant darbus.

    Pavyzdžiui, per metus planuojama pirkti tos pačios rūšies prekių už 70 000 Eur (be PVM), trimis pirkimais, kurių vertės 50 000, 5 000 ir 15 000 Eur (be PVM). Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 5 str. 9 d. nustatyta sąlyga, perkančioji organizacija pirkimus, kurių vertės 50 000 ir 5 000 Eur (be PVM) gali atlikti kaip mažos vertės pirkimus.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 15. Kada galima sudaryti sutartį žodžiu?

    Kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM) ir kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 7 d. nurodytais atvejais.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 16. Ar perkančioji organizacija/perkantysis subjektas vykdydama(s) mažos vertės pirkimus (raštu), kai rengiami pirkimo dokumentai privalo juose nustatyti tiekėjo pašalinimo pagrindus? Jei taip, kokie tiekėjų pašalinimo pagrindai yra privalomi?

    Vykdant mažos vertės pirkimus, pati perkančioji organizacija/perkantysis subjektas pasirenka, ar reikalinga taikyti tiekėjų pašalinimo pagrindus ir kokia apimtimi juos taikyti.

    Jeigu tiekėjui taikomi kvalifikaciniai reikalavimai, nėra privaloma taikyti ir tiekėjo pašalinimo pagrindų.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 19

   • 17. Ar atliekant mažos vertės pirkimą, privaloma tikrinti tiekėjų kvalifikaciją?

    Neprivaloma. Atliekant mažos vertės pirkimą, pati perkančioji organizacija/perkantysis subjektas  pasirenka, ar reikalinga taikyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir kokia apimtimi juos taikyti.

    Jeigu pirkimo dokumentuose yra nustatomas kuris nors iš kvalifikacinių reikalavimų, tokiu atveju perkančioji organizacija/ perkantysis subjektas  pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius jį pagrindžiančius dokumentus turės teikti tiekėjas.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 18. Ar reikia prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą atliekant mažos vertės pirkimą?

    Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.12.8 punktas nustato: jei tiekėjo pasiūlyme nurodoma prekių, paslaugų ar darbų, ar jų sudedamųjų dalių kaina ar sąnaudos atrodo neįprastai mažos, prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka. Jei atliekant mažos vertės pirkimą ir gavus pasiūlymus kaina atrodo neįprastai maža, reikia prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas, net jei pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad bus vertinama neįprastai maža kaina. Gali būti atvejų, kad kaina neatrodys neįprastai maža, net jei bus 30 procentų mažesnė nuo neatmestų pasiūlymų aritmetinio vidurkio. Tokiu atveju nereikia kreiptis į tiekėją, prašant pagrįsti neįprastai mažą kainą. Tačiau jei prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą, tai reikia daryti Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka.

    Paskelbta 2017-10-13

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 19.

    Ar mažos vertės pirkimuose taikomas atidėjimo terminas?

    Netaikomas (VPĮ 25 str. / PĮ 37 str.). 

    Atsakyta 2017-10-25

     

    Atnaujinta: 2017 12 13

 • Apie naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą 6
  • 1. Kokius pirkimo būdus galima rinktis tarptautiniams ir kokius supaprastintiems pirkimams (išskyrus mažos vertės pirkimus)?

   Tarptautiniams ir supaprastintiems pirkimams galima rinktis:

   • Atvirą konkursą;
   • Ribotą konkursą;
   • Skelbiamas derybas (tarptautinių pirkimų atveju – tik Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, o vykdant supaprastintus pirkimus ir socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus – visais atvejais);
   • Konkurencinį dialogą (tik Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais);
   • Neskelbiamas derybas (tik Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnyje nustatytais atvejais);
   • Inovacijų partnerystę.

   Atnaujinta: 2017 10 25

  • 2. Ar keičiasi reikalavimai viešųjų pirkimų planų (suvestinių) paskelbimui?

   Nesikeičia. Mažos vertės pirkimus planuojamų atlikti pirkimų suvestinėje perkančiosios organizacijos turės skelbti nuo 2020-01-01, o perkantieji subjektai nuo 2020-07-01.

   Atnaujinta: 2017 08 22

  • 3. Iki kurios datos reikia pasitvirtinti ir paskelbti pirkimų planus?

   Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi parengti ir patvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti planuojamų atlikti pirkimų suvestinę (mažos vertės pirkimus suvestinėje viešinti bus privaloma nuo 2020-01-01). Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (taikoma tarptautinės vertės ir supaprastintiems, išskyrus mažos vertės pirkimus). Jei keičiasi informacija 2017 m. skelbtoje planuojamų atlikti pirkimų suvestinėje, tuomet perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi atnaujinti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pirkimų plano pakeitimo.

   Atnaujinta: 2017 08 22

  • 4. Ar keičiasi pirkimo vertės apskaičiavimas nuo 2017-07-01?

   Taip, keičiasi:
   1) Perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto padaliniai, kurie turi jiems suteiktus įgaliojimus savarankiškai vykdyti pirkimus ir atitinka kitas sąlygas (kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme / Pirkimų įstatyme), gali vertes skaičiuoti atskirai;
   2) keičiasi VPT nustatyti apskaičiavimo būdai:
   - paslaugoms pirkimo vertė skaičiuojama ne pagal paslaugų kategorijas, o pagal tiekėjų suinteresuotumą, nustatomą pagal BVPŽ;
   - darbams pirkimo vertė skaičiuojama pagal statinio projektą, parengtą techninę specifikaciją tam statiniui arba panašius ar identiškus darbus tam pačiam statiniui.

   Atnaujinta: 2017 08 22

  • 5. Kaip keičiasi sutartyje nustatomų prekių, paslaugų, darbų kainodaros nustatymo taisyklės nuo 2017-07-01?

   1) perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prekių ir paslaugų sutartyse gali nusimatyti ir kitus kainodaros būdus nei nustatyti VPT;
   2) prekių ir paslaugų pirkimo sutartims taikoma daugiau kainodaros apskaičiavimo būdų nei darbams, pastariesiems – tik fiksuota kaina ir fiksuotas įkainis (taip pat šie būdai su peržiūra);
   3) sutarties apimtis gali būti nustatyta ne tik kiekiais, o ir suma ar šių būdų deriniu;
   4) pirkimo dokumentuose ir sutartyje gali būti numatoma galimybė pirkti prekių sąraše nenurodytų, bet su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų tiekėjo pasiūlymo kainos, kai įsigyjamų prekių kiekiai nurodomi taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 10.2.1 p., ar lėšų sumos, kai įsigyjamų prekių kiekiai nurodomi taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 10.2.2 ar 10.2.3 p.;
   5) pirkdama darbus pagal fiksuotą kainą perkančioji organizacija / perkantysis subjektas turi sumokėti visą sutarties kainą, išskyrus atvejus, kai darbų apimtys keistųsi daugiau kaip 15 procentų (ar kito dydžio, nustatyto pirkimo dokumentuose – Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 16.4 p.), skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės;
   6) pirkdama darbus pagal fiksuotą įkainį perkančioji organizacija  / perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose neprivalo nurodyti maksimalių darbų apimčių ir gali išpirkti darbų pagal faktinius atliktų darbų kiekius neviršijant prieš pirkimo pradžią užfiksuotos sutarčiai skiriamos lėšų sumos.

   Atnaujinta: 2017 08 22

  • 6. Ar galima keisti pirkimo sutartis nuo 2017-07-01?

   Taip. Esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytiems atvejams pirkimo sutartis gali keisti perkančiosios organizacijos. Perkantieji subjektai sutartis gali keisti esant Pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatytiems atvejams.
   Pagal nurodytus straipsnius keičiamos ir tos sutartys, kurios sudarytos iki 2017-06-30 ir tam nereikia VPT sutikimo.

   Atnaujinta: 2017 08 22

 • Tiekėjams 26
  • Elektroninis parašas 5
   • 1. Kaip perkančiajai organizacijai nustatyti CVP IS sukurtame elektroniniame pirkime, kad tiekėjų teikiami pasiūlymai būtų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu?

    CVP IS sukurto pirkimo lange ties klausimu „Reikalauti, kad teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas skaitmeniniu parašu“ turi būti nustatyta „XadES“.

     

    Atsakyta 2009-11-24

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 2. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, jog CVP IS priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Ar tokiu atveju tiekėjas kvalifikuotu el. parašu turi pasirašyti kiekvieną dokumentą, ar visą CVP IS priemonėmis siunčiamą pasiūlymą?

    Jeigu perkančioji organizacija nenustatė papildomų reikalavimų, kad pasiūlymą teikiant CVP IS priemonėmis kiekvienas dokumentas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, tuomet tiekėjui pakanka kvalifikuotu el. parašu pasirašyti visą siunčiamą pasiūlymą.

    Atsakyta 2009-11-24

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 3. Ar perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad CVP IS priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu?

    Ne, neprivalo (Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 11 d. 2 p. ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjketų, įstatymo 34 str. 11 d. 2 p.).

    Atsakyta 2017-07-01

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 4. Kur galima tiekėjui gauti kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui?

    Atsakymas. Kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui Jūs galite gauti iš bet kurios ES valstybės narės įstaigos, kuri yra sertifikuota teikti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas. Informaciją apie Lietuvoje esančius tokių paslaugų tiekėjus galite gauti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje adresu:
    http://www.rrt.lt/lt/verslui/elektroninis-parasas/paslaugu_teikejai.html

    Atsakyta 2014-12-02

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 5. Ar gali tiekėjas CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą naudodamas mobilųjį elektroninį parašą?

    Atsakymas. Informuojame, kad CVP IS nepalaiko mobilaus el. parašo. Jeigu reikalaujama, kad pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, tiekėjas, naudodamas mobilųjį el. parašą, negalės jo pateikti.

    Atsakyta 2014-12-02

    Atnaujinta: 2017 08 09

  • Nepatikimų tiekėjų sąrašas 1
  • Pasiūlymų šifravimas 1
  • Tiekėjų užduoti klausimai dėl CVP IS 19
   • 1.

    Kelis kartus suvedžiau netinkamus prisijungimo duomenis, šiuo metu matau klaidos pranešimą „Jums nepavyko prisijungti penkis kartus“, nors esu tikras, kad vedu tinkamus prisijungimo duomenis. Kaip man prisijungti?

     

    Jeigu negalite prisijungti prie CVP IS, problemą išspręsite 2 būdais, reikia:
    • išvalyti naršyklės slapukus (ang. cookies);

    • prie tinklalapio https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt bandyti jungtis su kita naršykle.

    Detalesnę informaciją kaip Internet Explorer naršyklėje išvalyti slapukus rasite čia.

    Atsakyta 2017-07-03

    Atnaujinta: 2018 07 27

   • 2. Ar pasiūlymus elektroniniam pirkimui gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai?

    Taip, elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS yra nemokama.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 3. Ar gali tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos keisti elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą?

    Taip gali. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti, jį pakeisti ir teikti iš naujo, o perkančioji organizacija vokų atplėšimo procedūros metu susipažins su paskutiniu tiekėjo pateiktu variantu.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 4. Ar dalyvavimas elektroniniuose pirkimuose yra mokamas?

    Registracija CVP IS ir jos naudojimas dalyvaujant elektroniniuose viešuosiuose pirkimuose yra nemokamas. Kvalifikuoto skaitmeninio sertifikato suformavimo ir išdavimo paslaugos dažniausia teikiamos privačių įmonių bei yra mokamos.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 5. Parengiau pasiūlymą, tačiau neaktyvus pasiūlymo pateikimo mygtukas, nors pasiūlymų pateikimo terminas dar nesibaigė. Ką daryti?

    Reikia uždėti varnelę, kad organizacijos CVP IS naudotojui, teikiančiam pasiūlymą, galima pasirašyti organizacijos vardu:

    1. organizacijos CVP IS naudotojas, turintis administratoriaus teises prisijungia prie CVP IS;

    2. viršutiniame meniu „Administravimas“ rinkitės „Naudotojų profiliai“;

    3. atsiradusiame „Naudotojų sąraše“ spauskite ant reikiamo naudotojo vardo pavardės ;

    4. „Informacijos apie naudotoją lange“ spauskite Redaguoti;

    5. „Naudotojo nustatymuose“ uždėkite varnelę langelyje ties „Naudotojui leidžiama pasirašyti organizacijos vardu (leidžiama pateikti pasiūlymą“.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 6. Ar perkančioji organizacija mato visus tiekėjus, ar tik registruotus CVP IS, kuomet neskelbiamo pirkimo metu vykdo tiekėjų paiešką?

    Tik tuos tiekėjus, kurie užsiregistravę CVP IS.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 7.

    Jeigu tiekėjas buvo registruotas CVPP, ar jo registracija automatiškai persikėlė į CVP IS?

    Ne, nepersikelia. Tiekėjas turi registruotis CVP IS.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 8.

    Kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP IS priemonėmis?

   • 9. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pakeitė CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą. Ar perkančioji organizacija matys visus pasiūlymų variantus?

    Perkančioji organizacija matys tik paskutinį pateiktą pasiūlymą.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 10. Ar tiekėjas CVP IS priemonėmis matys kitus tiekėjus po vokų atplėšimo procedūros?

    Ne.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 11. CVP IS skelbimų sąraše pasirinktame skelbime paspaudžiau aktyvią pirkimo pavadinimo nuorodą. Matau pirkimo dokumentų piktogramą, tačiau jų neįmanoma atsisiųsti. Kodėl?

    Perkančioji organizacija nustatė, kad su pirkimo dokumentais galėtų susipažinti tik prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Turite paspausti funkciją „Priimti kvietimą“, tuomet galėsite atsisiųsti visus pirkimo dokumentus.

    Atsakyta 2009-08-04

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 12. Kokią informaciją registruojantis CVP IS fiziniam asmeniui kaip tiekėjui įrašyti langeliuose „Organizacijos pavadinimas“ ir „Juridinio asmens kodas“?

    Fizinis asmuo kaip tiekėjas pildydamas registracijos CVP IS prašymą, langelyje „Organizacijos pavadinimas“ rašo savo vardą ir pavardę, o langelyje „Juridinio asmens kodas“ rašo „nėra numerio“ arba deda brūkšnį.

    Atsakyta 2009-09-02

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 13. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą, jog CVP IS priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Ar tokiu atveju tiekėjas kvalifikuotu el. parašu turi pasirašyti kiekvieną dokumentą, ar visą CVP IS priemonėmis siunčiamą pasiūlymą?

    Jeigu perkančioji organizacija nenustatė papildomų reikalavimų, kad pasiūlymą teikiant CVP IS priemonėmis kiekvienas dokumentas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu, tuomet tiekėjui pakanka kvalifikuotu el. parašu pasirašyti visą siunčiamą pasiūlymą.

    Atsakyta 2009-09-21

    Atnaujinta: 2017 08 09

   • 14.

    Kaip CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu?

   • 15.

    Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad perkančioji organizacija nereikalauja teikiamo pasiūlymo pasirašyti elektroniniu parašu, tačiau, tiekėjams teikiant pasiūlymą, CVP IS reikalauja, kad tiekėjas pasiūlymą pasirašytu elektroniniu parašu. Kaip tokiu atveju turėtų elgtis perkančioji organizacija ir tiekėjas?

    Atsakymas. Tiekėjas turėtų prašyti perkančiąją organizaciją paaiškinti pirkimo sąlygas, nes jų reikalavimai dėl elektroninio parašo ir CVP IS nustatymai pirkime skiriasi. Perkančioji organizacija privalo suvienodinti pirkimo sąlygų reikalavimus ir CVP IS nustatymus:

    • CVP IS sukurto pirkimo „Darbų sąrašo“ apačioje spaudžia „Redaguoti“;
    • Pirkimo lango eilutėje „Reikalauti, kad teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu“ pasirenka „Nėra parašo“ ir pirkimo lango apačioje paspaudžia „Išsaugoti“.

    Atsakyta 2011-10-14

    Atnaujinta: 2018 06 01

   • 16. Norėdami pateikti pasiūlymą pasiūlymų pateikimo lange matome, kad naudotojui nėra suteikta teisė pasirašyti organizacijos vardu: „Pateikti pasiūlymą galėsite tik tuo atveju, jei jums leista pasirašyti organizacijos vardu. Jeigu Jums neleidžiama pasirašyti įmonės vardu, mygtukas "Pateikti siūlymą" bus neaktyvus. Suteikti Jums teisę pateikti pasiūlymą gali Jūsų organizacijos administratorius, naudotojo profilyje pažymėdamas, kad Jums leidžiama pasirašyti organizacijos vardu.“ Patikrinus naudotojo profilio nustatymus laukelis varnelei pažymėti ties „Naudotojui leidžiama pasirašyti organizacijos vardu (leidžiama pateikti pasiūlymą)“ yra neaktyvus (pilkas), kodėl?

    Jūsų įmonės administratoriaus teises turintis CVP IS naudotojas turėtų pataisyti organizacijos nustatymus ir suteikti teisę pasirašyti organizacijos vardu kitiems naudotojams. Norėdami pataisyti organizacijos nustatymus, prisijunkite administratoriaus teisėmis prie CVP IS paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:

    • Dešinės pusės viršuje iš „Profilio administravimas“ pasirinkite „Organizacijos nustatymai“;
    • Lango apačioje spauskite mygtuką „Redaguoti“;
    • Atsidariusio lango apačioje uždėkite varneles ties „Leisti pasirašyti organizacijos įgaliotam asmeniui“ ir „Aktyvuoti išsiuntimo / atsiuntimo funkciją“;
    • Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.


    Norėdami suteikti teisę pasirašyti naudotojui organizacijos vardu, prisijunkite administratoriaus teisėmis prie CVP IS paskyros ir atlikite šiuos veiksmus:

    • Dešinės pusės viršuje iš „Profilio administravimas“ pasirinkite „Naudotojų profiliai“;
    • Spauskite ant naudotojo vardo ir pavardės;
    • Skiltyje „Naudotojo profilis“ dešinėje spauskite „Redaguoti“;
    • Uždėkite varnelę ties „Naudotojui leidžiama pasirašyti organizacijos vardu (leidžiama pateikti pasiūlymą)“;
    • Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

     

    Atsakyta 2014-03-18

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 17. Kokios apimties dokumentus galime prisegti prie pirkimo norėdami pateikti pasiūlymą?

    Rekomenduojame, kad vienos dokumentų rinkmenos dydis neviršytų 100 MB, o suminis visų įkeliamų dokumentų rinkmenų dydis neviršytų 1 GB. Dokumentų rinkmenų dydį galima mažinti:

    • Pasirenkant mažesnę skenuojamų dokumentų raišką;
    • Skaidant dalimis didelės apimties rinkmenas;
    • Archyvuojant įkeliamas rinkmenas.

     

    Atsakyta 2014-03-18

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 18.

    Kodėl teikiant pasiūlymą po mygtuko „Siųsti“ paspaudimo sistema išmeta Java langą?

    Jeigu teikiant pasiūlymą po prisijungimo duomenų suvedimo ir mygtuko “Siųsti” paspaudimo tiekėjas mato Java tinklapio langą, tokiu atveju reikėtų išdiegti visas Java versijas, perkrauti kompiuterį ir iš naujo įsidiegti Java iš www.java.com puslapio prisijungus su Internet Explorer naršykle.

    Atsakyta 2015-05-14

    Atnaujinta: 2018 06 04

   • 19. Kaip pateikęs pasiūlymą Tiekėjas gali patikrinti ar pasiūlymas pasirašytas tinkamu elektroniniu parašu?

    Informaciją, kaip tiekėjas gali patikrinti savo elektroninio parašo informaciją rasite čia.

    Atsakyta 2015-05-14

    Atnaujinta: 2016 04 08

 • VP gynybos ir saugumo srityje 41
  • Įslaptinti sandoriai 6
   • 1.

    Ar perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti, kad tiekėjui neturint leidimo įslaptintą informaciją apdoroti savo patalpose (ir) arba neturint ĮIRIS sistemų (kaip jas apibrėžia Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas), tiekėjas gali naudotis perkančiosios organizacijos patalpomis (ir) arba ĮIRIS sistemomis?

    Jeigu perkančioji organizacija turi patalpas ar ĮIRIS tinklus, įteisintus Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka, esant galimybei, ji pirkimo dokumentuose gali nurodyti, kad tiekėjas galės naudotis perkančiosios organizacijos patalpomis ir (ar) ĮIRIS tinklais.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 2.

    Kokios įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančios nuostatos turi būti nurodytos pirkimo-pardavimo sutartyje, kai sudaromas įslaptintas sandoris?

    Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija 2015 m. balandžio 16 d. protokolu Nr. 56-2 yra patvirtinusi privalomas nuostatas, kurios turi būti sutartyje (jos prieduose), kuria sudaromas įslaptintas sandoris.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 3. Kaip perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad užsienio valstybės tiekėjas (subtiekėjas) atitinka kvalifikacinius reikalavimus susijusius su galimybe dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija?

    Perkančioji organizacija turi kreiptis į įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją ir tik gavusi šio patvirtinimą, leisti tokiam tiekėjui (subtiekėjui) dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

    Atsakyta 2016-02-25

    Atnaujinta: 2016 02 25

   • 4. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punktas leidžia vykdyti atvirą konkursą tik supaprastintų pirkimų, nesusijusių su įslaptinta informacija, atvejais. Ar galima pirkimą vykdyti atviro konkurso būdu, kai įslaptinta informacija yra atskleidžiama ne pirkimo procedūrų, o sutarties vykdymo metu?

    Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų nurodytu atveju įslaptinta informacija tiekėjui procedūrų metu nėra atskleidžiama, o atskleidžiama tik vykdant sutartį, manytina, kad tokiu atveju pirkimas gali būti vykdomas atviro konkurso būdu.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 5. Kaip elgtis, jeigu tiekėjas nepateikė įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo? Ar prašyti patikslinti kvalifikaciją?

    Įstatymo 32 str. 6 d. nustato, kad „Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu kandidato ar dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.“ Perkančioji organizacija turi prašyti tiekėjo patikslinti duomenis apie kvalifikaciją t.y. pateikti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu tiekėjas per nurodytą terminą nepateikia įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, tiekėjo paraiška atmetama. Jeigu tiekėjas nėra gavęs įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, jis galėjo prašyti perkančiosios organizacijos dar iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pratęsti paraiškų pateikimo terminą.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 6. Ar galima netaikyti Įstatymo, jeigu įslaptinta informacija nebus atskleista pirkimo procedūrų metu, o bus atskleista tik po pirkimo sutarties sudarymo?

    Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 6 punktuose nurodyta, kad šis Įstatymas taikomas pirkimams, kurių objektas yra įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos, o Įstatymo 4 straipsnyje įslaptinta įranga, įslaptinti darbai ar įslaptintos paslaugos apibrėžiamos kaip „su įslaptinta informacija susijusi įranga, darbai ar paslaugos <...> kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją“, taigi, šiems pirkimams turi būti taikomos Įstatymo nuostatos.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Pirkimo procedūrų vykdymas 5
   • 1. Perkančioji organizacija vykdo viešąjį pirkimą gynybos ir saugumo srityje, kurio metu numatomos sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties kainodara yra fiksuoto įkainio, pasiūlymų vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina. Ar perkančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, kuriame nurodyta atskirai įkainota papildoma prekės pozicija, kurios perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose neprašė?

    Perkančioji organizacija viešuosiuose pirkimuose turi vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse išplėtotu turinio viršenybės prieš formą principu. Taigi perkančioji organizacija negali atmesti tokio tiekėjo pasiūlymo, nes pasiūlyme nurodytos papildomos prekės pozicijos kainą galima išskaičiuoti iš bendros pasiūlymo kainos. Įtraukiant tokį pasiūlymą į preliminariąją pasiūlymų eilę, turi būti vertinama tik pirkimo objektui pasiūlyta kaina. Papildoma perkančiajai organizacijai nereikalinga prekių pozicija į viešojo pirkimo-pardavimo sutartį nėra įtraukiama.

    Atnaujinta: 2016 10 06

   • 2. Ar galima pirkimo procedūras vykdant riboto konkurso arba skelbiamų derybų būdu atlikti netaikant kvalifikacinės atrankos, o tik patikrinant tiekėjų atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams?

    Taip, kvalifikacinės atrankos vykdymas, pirkimus atliekant riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdu nėra privalomas, tačiau pareiga atlikti tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą išlieka.

    Atsakyta 2016-02-25

    Atnaujinta: 2016 02 25

   • 3. Vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, tiekėjo pateiktas pasiūlymas neatitiko tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų. Kokiu pagrindu toks pasiūlymas turėtų būti atmestas?

    Jūsų nurodytu atveju tiekėjo, kurio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, pasiūlymas turi būti atmestas vadovaujantis Įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 1 punktu - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 4. Kokiais atvejais reikalingas Tarnybos sutikimas, norint nutraukti pirkimo procedūras?

    Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nurodo, kad perkančioji organizacija, gavusi Tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pirkimo pradžios. Tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir supaprastinto pirkimo procedūras. Taigi, Tarnybos sutikimas reikalingas tais atvejais, kai norima nutraukti skelbiamo pirkimo, kuris priskirtinas tarptautinės vertės pirkimams, procedūras.

    Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad šį Įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2015-01-01, todėl ji netaikoma toms pirkimų procedūroms, kurios buvo pradėtos iki nurodytos datos.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2017 10 25

   • 5. Perkančioji organizacija pranešime apie pirkimą nustatė mažiausią kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičių, kuris yra trys. Įvertinus kandidatų kvalifikaciją paaiškėjo, kad vienas iš jų neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, todėl jo paraiška buvo atmesta. Ar perkančioji organizacija gali kviesti pateikti pasiūlymus du kandidatus nepaisydama to, kad perkančiosios organizacijos pranešime apie pirkimą nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius yra trys.

    Įstatymo 21 straipsnio 3 dalis nustato, kad „Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų negu perkančiosios organizacijos nustatytas mažiausias kviečiamų pateikti pasiūlymus kandidatų skaičius, jeigu kvalifikacinės atrankos kriterijus atitinka pakankamai kandidatų. Jeigu kvalifikacinės atrankos kriterijus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas kviečiamų kandidatų skaičius, perkančioji organizacija gali tęsti procedūrą ir kviesti pateikti pasiūlymus visus paraiškas pateikusius ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius kandidatus <...>“. Taigi perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus gali kviesti ir du kandidatus.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Pirkimų planavimas 15
   • 1.

    Prašyčiau patikslinti, ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 27 str. 1 dalies 1 punktas interpretuojamas griežtai taip, kad nėra jokiais atvejais priimtina, kad ekonominio naudingumo kriterijus būtų susijęs su tiekėjo kvalifikacija?

    Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą reikėtų aiškinti plačiau. Ekonominio naudingumo kriterijais galėtų būti tiekėjo kvalifikacija ir patirtis, jei jie daro reikšmingą įtaką sutarties įvykdymo kokybei. Tačiau pažymėtina, kad jeigu tam tikras ekonominio naudingumo kriterijus yra susijęs su tiekėjo kvalifikacija, jis negali atsidurti taip pat ir prie kvalifikacijos reikalavimų (pagal analogiją galite žiūrėti VPĮ 51 str. 7 d. 7 p.).

    Primename, kad įvertindama, ar pasirinkti kvalifikacijos reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui, perkančioji organizacija turi atsižvelgti ne tik į atskirus kvalifikacijos reikalavimus, o ir į šių reikalavimų visumą, keliamą atitinkamam pirkimo objektui.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 2.

    Kuomet galima laikyti, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 5 punktu, darbai ir paslaugos perkamos kariniams tikslams?

    Vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 5 punktu, jo taikymo sričiai priskiriami darbai ir paslaugos, kurie turi aiškų karinį tikslą (pavyzdžiui, karių dislokavimo paslaugos; karinio pakilimo tako statyba, bunkerių statyba ir pan.).

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 3.

    Kuomet vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 4 punktu, darbai, prekės ir paslaugos laikomos tiesiogiai susijusios  su šio įstatymo 1 ir 2 punktuose nurodyta karine įranga?

    Prekės, tiesiogiai susijusios su karine įranga, pavyzdžiui, galėtų būti specialūs įrankiai ar mechanizmai, reikalingi karinės įrangos sudedamųjų dalių gamybai, remontui ar priežiūrai. Tai taip pat galėtų būti papildomos priemonės ar detalės (pavyzdžiui, karinio orlaivio pilotų apranga, kostiumai, šalmai), tiesiogiai susijusios su karinės įrangos naudojimu.
    Paslaugos, tiesiogiai susijusios su karine įranga, gali apimti karinės įrangos remontą, priežiūrą ir kt. Darbai, tiesiogiai susiję su karine įranga, galėtų apimti, pavyzdžiui, karinės įrangos bandymo įrenginių gamybą.
    Dar daugiau, į Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo taikymo sritį taip pat patenka prekės, paslaugos, darbai, susiję su karine įranga ar įslaptinta įranga ir perkami bet kuriuo šios įrangos gyvavimo ciklo etapu. 2009/81/EB direktyvos 12 preambulėje apibrėžta: "Direktyva turėtų apimti perkančiosios organizacijos (subjekto) poreikius per visą produkto gyvavimo ciklą, įskaitant tyrimus ir vystymą, pramoninį vystymą, gamybą, remontą, modernizavimą, pakeitimus, priežiūrą, logistiką, mokymus, bandymus, išėmimą iš apyvartos ir sunaikinimą. Šie etapai apima, pavyzdžiui, studijų rengimą, vertinimą, sandėliavimą, transportavimą, surinkimą, aptarnavimą, iš­montavimą, sunaikinimą ir visas kitas paslaugas po pradinio projekto. Į kai kurias sutartis gali būti įtrauktas dalių, komponentų ir (arba) konstrukcijų, kurias reikia įmontuoti arba pritvirtinti prie produktų, tiekimas ir (arba) specialių įrankių, bandymo įrenginių ar pagalbos tiekimas."
    Pažymėtina, kad terminas "tiesiogiai susiję" turi būti aiškinamas kaip labai konkreti ir aiški sąsaja tarp ketinamų įsigyti prekių, darbų, paslaugų ir karinės įrangos ar įslaptintos įrangos. Ši sąsaja turi būti sąlygojama karinės įrangos ar įslaptintos įrangos paskirties ar naudojimo sąlygų (pavyzdžiui, apmokymai naudotis karine ar įslaptinta įranga; karinės ar įslaptintos įrangos remontas; karinės įrangos gabenimo paslaugos; karinės ar įslaptintos įrangos modernizavimas ir kt.). Kitaip tariant, sąsaja turi būti tokia artima ir tiesioginė, kad ketinamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų panaudoojimas nebūtų reikšmingas be karinės įrangos ar įslaptintos įrangos, su kuria jie yra susieti (pavyzdžiui, karinės įrangos remonto paslaugos skirtos tik karinei įrangai remontuoti; gabenimo paslaugos -  tik karinės įrangos gabenimui; ir kt.). 

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 4.

    Perkančioji organizacija ketina įsigyti ginklų ir šaudmenų saugyklų, kuriose bus saugoma karinė įranga, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, statybos darbus. Kokiu įstatymu vadovaujantis turi būti atliekamas pirkimas: Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Viešųjų pirkimų įstatymu?

    Kadangi ginklų ir šaudmenų saugyklos yra tiesiogiai susijusios su Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje 2 str. 1 punkte nurodyta karine įranga (šios saugyklos statomos būtent karinės įrangos sandėliavimui),  vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 4 punktu, jų statybos darbai turi būti perkami pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 5.

    Ar teisės aktais ribojama pirkimo sutarties galiojimo trukmė, kai pirkimo sutartis sudaroma pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą?

    Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme tiesiogiai nėra ribojama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties trukmė, tačiau perkančioji organizacija turi pareigą racionaliai naudoti lėšas sudarant viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, todėl sutarties trukmė turi būti nustatyta įvertinant ekonominius kaštus per visą sutarties laikotarpį, konkurencinę aplinką ir galimus kainų pokyčius rinkoje. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje nustatytas preliminariosios sutarties termino ribojimas: "Preliminarioji sutartis negali būti sudaryta ilgesniam kaip 7 metų laikotarpiui, išskyrus pagrįstus atvejus, kai šis terminas gali būti nustatytas atsižvelgiant į numatomą bet kokio perkamo elemento, įrenginio arba sistemos naudojimo trukmę ir techninius sunkumus, kurių gali kilti pakeitus tiekėją. Šios aplinkybės nurodomos pranešime apie pirkimą."

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 6.

    Kur nustatytos mažos vertės pirkimo vertės ribos atliekant pirkimus gynybos ir saugumo srityje?

    Mažos vertės pirkimo vertės ribos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 7. Ar perkančioji organizacija turi kiekvienais metais CVP IS sistemoje skelbti gynybos ir saugumo srityje atliekamų viešųjų pirkimų suvestines?

    Įstatymas nenumato tokios prievolės perkančiajai organizacijai.

    Atsakyta 2016-02-25

    Atnaujinta: 2016 02 25

   • 8.

    Ar supaprastinti viešieji pirkimai, atliekami gynybos ir saugumo srityje, atliekami pagal perkančiosios organizacijos parengtas supaprastintų pirkimų taisykles?

    Supaprastinti viešieji pirkimai, taip pat kaip ir tarptautiniai viešieji pirkimai, atliekami pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vienos įstatymo nuostatos taikomos supaprastintiems pirkimams, o kitos – tarptautiniams. Pvz.: Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 26 straipsnis nustato skirtingus paraiškų ir pasiūlymų patekimo terminus supaprastintiems ir tarptautiniams pirkimams. Mažos vertės pirkimai atliekami pagal perkančiosios organizacijos patvirtintas taisykles, kurios turi atitikti Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo I skyriaus, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45 straipsnių, 46 straipsnio 5, 6, 8 dalių, 50 straipsnio 4, 5, 6, 8 dalių ir IV skyriaus reikalavimus. (Įstatymo 17 str. 4 d.)


     

    Atsakyta 2018-03-26

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 9. Ar perkančioji organizacija gali viešuosius pirkimus gynybos ir saugumo srityje atlikti CVP IS priemonėmis?

    Jei pirkimo procedūrų metu tiekėjui nebus pateikta įslaptinta informacija, toks pirkimas gali būti atliekamas CVP IS priemonėmis.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 10. Ar galima pirkimo dokumentuose nustatyti, kad įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas galiotų iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo?

    Perkančioji organizacija negali sudaryti įslaptinto sandorio su tiekėju, kuris neturi galiojančio įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo. Tiekėjo pareiga rūpintis, kad jo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai galiotų pirkimo procedūrų ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo metu. Jeigu pirkimo procedūrų metu paaiškėja, kad tiekėjo įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas nebegalioja, jo pasiūlymas atmetamas.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 11. Ar galima mažos vertės pirkimų taisyklėse nustatyti, kad mažos vertės viešieji pirkimai vykdomi apklausos būdu?

    Perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu, tačiau ji turi aprašyti mažos vertės viešojo pirkimo procedūras vykdant pirkimą apklausos būdu taip, kad šios procedūros atitiktų Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus principus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 12. Jeigu per kalendorinius metus perkančioji organizacija perka paslaugas vadovaudamasi tiek Įstatymu tiek VPĮ ar tokių pirkimų vertės turėtų būti sumuojamos?

    Ne. Įstatymo 15 straipsnio 11 dalis numato, kad „Šiuo įstatymu reglamentuojamų pirkimų vertė skaičiuojama neatsižvelgiant į panašių prekių ar paslaugų, perkamų pagal kitas pirkimo procedūras, vertes.“

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 13. Kokiai pirkimo objekto rūšiai reikėtų priskirti saugiųjų dokumentų blankus?

    Atsižvelgiant į tai, kad saugiojo dokumento blankas savaime nėra galutinis produktas, o yra pagaminamas (sukuriamas kaip pasaugos rezultatas) pagal tam tikrus reikalavimus, numatytus saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų įstatyme, saugiųjų dokumentų blankai turėtų būti priskirti įslaptintoms paslaugoms (Įstatymo 2 straipsnio 6 punktas).

    Pažymėtina, kad Įstatymo priedėliuose nurodytuose paslaugų sąrašuose (skirtingai nei VPĮ) nėra leidybos ir spausdinimo paslaugų kategorijos, todėl saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos perkamos kaip 26 kategorijos paslaugos („kitos paslaugos“), kurios patenka į Įstatymo 2 priedėlį. Šiuo atveju, nepriklausomai nuo pirkimo vertės, atliekamas supaprastintas viešasis pirkimas.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 14. Kokiu įstatymu vadovaujantis turi būti perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugos: VPĮ ar Įstatymo nuostatomis?

    Įslaptintos paslaugos yra priskiriamos Įstatymo taikymo sričiai (Įstatymo 2 straipsnio 6 punktas). Įstatymo 4 straipsnio 8 dalis apibrėžia įslaptintas paslaugas kaip su įslaptinta informacija susijusias paslaugas, naudojamas nekarinio saugumo tikslais, arba paslaugas, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją. Jeigu perkamos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją, ar paslaugos, kurios yra susijusios su įslaptinta informacija (slaptų pašto siuntų gabenimo paslaugos, saugumo zonų valymo paslaugos), šios paslaugos turi būti perkamos vadovaujantis Įstatymo nuostatomis.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 15. Ar perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės ar supaprastintus pirkimus, privalo pirkimo dokumentuose nustatyti Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies kvalifikacijos reikalavimą?

    Taip, privalo. Įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad „perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroro aktą, terorizmo kurstymą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Skelbimai, ataskaitos 3
   • 1.

    Pirkimas gynybos ir saugumo srityje pradėtas 2017 m. bei sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Perdavimo priėmimo-aktas pasirašytas bei apmokėjimas už gautas prekes atliktas 2018 m. Kurių metų ataskaitoje - 2018 m. ar 2019 m. privalo būti pateikta informacija apie atliktą pirkimą?

     

    Kadangi sutartis sudaryta 2017 m., tai informaciją apie atliktą pirkimą turėsite pateikti 2018 m. ataskaitoje t.y. pirkimų ataskaitoje už 2017 metus.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 2. Ar perkančioji organizacija, atlikusi pirkimą gynybos ir saugumo srityje, laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje?

    Įstatymas nenumato tokios prievolės perkančiajai organizacijai.

    Atsakyta 2016-02-25

    Atnaujinta: 2016 02 25

   • 3. Ar perkančioji organizacija turi pateikti metinę pirkimų ataskaitą (AtG-3), jei ji neatliko mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje bei neatliko pirkimų, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys?

    Ne. Jei perkančioji organizacija nevykdė mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje bei neatliko pirkimų, kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys, ji Tarnybai metinės ataskaitos (AtG-3) neteikia.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Sutarčių sudarymas, keitimas 1
   • 1. Ar reikia Tarnybos sutikimo, norint pakeisti mažos vertės pirkimo metu sudarytos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas?

    Ne. Įstatymo 50 straipsnio 6 dalis numato, kad Tarnybos sutikimo, norint pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, nereikalaujama, kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą, tačiau perkančiajai organizacijai išlieka pareiga, keičiant sutarties sąlygas, laikytis Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintų principų.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Terminai 3
   • 1.

    Koks turėtų būti pasiūlymų pateikimo terminas, vykdant pirkimą atviro konkurso būdu?

    Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 26 straipsnio 2 dalis numato, kad „Atliekant supaprastintus pirkimus paraiškų ir pasiūlymų priėmimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pranešimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba nuo kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose arba konkurenciniame dialoge išsiuntimo kandidatams dienos“, taigi pasiūlymų pateikimo terminas turėtų būti ne trumpesnis kaip 7 darbo dienos.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 2. Koks yra trumpiausias paraiškų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant neskelbiamų derybų būdu?

    Įstatymas nereglamentuoja konkretaus paraiškų pateikimo termino, kai tarptautinės vertės viešasis pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas paraiškų priėmimo terminas turi būti pakankamas paraiškoms parengti.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 3. Koks yra trumpiausias pasiūlymų pateikimo terminas tarptautinės vertės viešąjį pirkimą atliekant skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais?

    Įstatymas nereglamentuoja konkretaus pasiūlymų pateikimo termino, kai tarptautinės vertės viešasis pirkimas atliekamas skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar konkurencinio dialogo būdais. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas pasiūlymams parengti. Nustatydama šį terminą perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

  • Tiekėjų kvalifikacija 8
   • 1.

    Ar galima tarp kvalifikacijos reikalavimų kelti reikalavimą prekės gamintojui turėti įdiegtą kokybės vadybos sistemą?

    Kvalifikacijos reikalavimai yra nustatomi tiekėjui, o ne gamintojui. Reikalavimas gamintojui turėti įdiegtą ir veikiančia kokybės vadybos sistemą galėtų būti nurodomas, pavyzdžiui, techninėje specifikacijoje, tačiau ne tarp kvalifikacijos reikalavimų.

    Atnaujinta: 2018 04 25

   • 2.

    Tiekėjas paraiškoje nurodė subrangovą, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų. Ar gali tiekėjas tikslindamas kvalifikaciją nurodyti kitą subrangovą?

    Taip, gali.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 3.

    Perkami rangos darbai kartu su projektavimu. Tiekėjas paraiškoje nebuvo nurodęs subrangovo, kuris atliktų projektavimo paslaugas. Ar tokiu atveju galimas kvalifikacijos patikslinimas ar paraiška turi būti atmetama?

    Tiekėjas pateikė neišsamius duomenis, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, turėtumėte prašyti patikslinti savo kvalifikaciją.

     

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 4.

    Ar gali būti nustatomas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti įdiegus informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią ISO 27001 standarto (ar lygiaverčio) reikalavimus.

    Tarnybos nuomone, toks kvalifikacinis reikalavimas gynybos ir saugumo srities pirkimuose galėtų būti nustatomas tik tuomet, kai neužtenka Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo priemonių. Reikalaujamo standarto pagrįstumą turi įrodyti pati perkančioji organizacija. Bet kuriuo atveju, perkančioji organizacija turi priimti ir lygiaverčius informacijos saugumo valdymo kokybės įrodymus.

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 5. Ar gali būti nustatomas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui turėti įdiegus informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią ISO 27001 standarto (ar lygiaverčio) reikalavimus.

    Tarnybos nuomone, toks kvalifikacinis reikalavimas galėtų būti nustatomas tik tuose pirkimuose, kurių procedūrų metu ar sutarties vykdymo metu tiekėjui (jo darbuotojams) bus patikėta įslaptinta informacija. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos rinkoje nėra daug įmonių, kuriose įdiegtas minimas standartas, toks kvalifikacinis reikalavimas, manytina, galėtų būti nustatomas tik pagrįstais atvejais, kuomet neužtenka Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo priemonių. Reikalaujamo standarto pagrįstumą turi įrodyti pati perkančioji organizacija. Bet kuriuo atveju, perkančioji organizacija turi priimti ir lygiaverčius informacijos saugumo valdymo kokybės įrodymus.

    Atnaujinta: 2016 08 30

   • 6. Ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išduodami įmonės patikimumą patvirtinantys pažymėjimai gali būti laikomi pakankamu įrodymu, patvirtinančiu, kad tiekėjas atitinka Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus?

    Valstybės saugumo departamentas yra pasisakęs, kad nors juridinio asmens, siekiančio gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, tikrinimo apimtis apima Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas veikas, tačiau šioje dalyje minimas 5 metų terminas nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, o įmonės patikimumo patvirtinančio pažymėjimo išdavimas nėra siejamas su teistumo buvimo, todėl įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas nepatvirtina juridinio asmens atitikties Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 08 20

   • 7.

    Ar tiekėjo pateikta Registrų centro išduodama pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, įrodo tiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje?

    Registrų centro išduodama pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, neapima visų veikų, išvardintų Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 3 punkte, todėl tokia pažyma nepatvirtina tiekėjo atitikties minėtame straipsnyje keliamiems reikalavimams. Perkančioji organizacija šiuo atveju turėtų reikalauti, kad kaip kvalifikaciją patvirtinantį įrodymą tiekėjas pateiktų Informatikos ir ryšių departamento pateikiamą išrašą.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2018 03 26

   • 8. Kaip turėtų būti suprantama nuo 2015-01-01 įsigaliojusios Įstatymo redakcijos 17 straipsnio 4 dalies nuostata, kad „Perkančiosios organizacijos taisyklėse gali būti nustatyta atvejų, kai perkančioji organizacijatiekėjų kvalifikaciją tikrina pagal kitus, negu šio įstatymo 32, 33, 34, 35, 36, 37 straipsniuose nustatyti, reikalavimus.“?

    Ši nuostata turėtų būti suprantama, kaip leidžianti perkančiajai organizacijai mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklėse numatyti atvejus, kai perkančioji organizacija gali netikrinti tiekėjų kvalifikacijos, o ne kaip leidžianti tiekėjų kvalifikaciją tikrinti vadovaujantis pagal kitokius, nei nurodytuose straipsniuose keliamus, reikalavimus. Pažymėta, kad pirkimuose, susijusiuose su įslaptinta informacija, perkančioji organizacija visada turi įsitikinti, kad tiekėjui tokia informacija gali būti perduota (tiekėjas gali su ja susipažinti), ir kelti reikalavimą turėti tai patvirtinantį įmonės patikimumo pažymėjimą.

    Atsakyta 2015-03-17

    Atnaujinta: 2015 09 07

 • Kuro įsigijimai 33
  • 1. Ar įsigyjančioji organizacija, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis, gali skaidyti energijos išteklių pirkimą į dalis?

   Atsakymas. Taip. Įsigyjančioji organizacija gali tiek skaidyti energijos išteklių pirkimą į dalis, tiek vykdyti atskirus pirkimus. Įsigyjančioji organizacija pati turėtų įsivertinti, kaip ji geriau galėtų pasiekti energijos išteklių pirkimo tikslą, atsižvelgiant į tai, kad geriausiai būtų patenkinti vartotojų poreikiai bei pasiekta veiksminga konkurencija.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 2. Ar galėtų tiekėjai teikti dalinius pasiūlymus ne tik biokuro įsigijimui, bet ir kitų rūšių energijos išteklių įsigijimui pagal Taisyklių, nuostatas.

   Atsakymas. Taisyklių 132 ir 133 punktai reglamentuoja dalinio pasiūlymo teikimo procedūras biokuro pirkimo atveju. Tarnybos nuomone, įsigyjančioji organizacija, organizuodama kitų energijos išteklių pirkimus, siekdama racionaliai naudoti lėšas, taip pat galėtų nustatyti pirkimo dokumentuose galimybę tiekėjui teikti pasiūlymą ne visam kiekiui (dalinį pasiūlymą), nustatydama pirkimo dokumentuose aiškią tvarką (pavyzdžiui, kaip yra nustatyta Taisyklėse biokuro įsigijimo atveju) dėl pasiūlymų vertinimo, sutarties sudarymo.

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 3. Ar gali įsigyjančioji organizacija vertinti pasiūlymus vadovaudamasi ekonominio naudingumo kriterijumi?

   Atsakymas. Ne. Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 4. Ar gali būti keičiamos pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką?

   Atsakymas. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir 4 punkte nustatytas tikslas, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2017 10 25

  • 5. Ar privalo įsigyjančioji organizacija visais atvejais kelti minimalius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams?

   Atsakymas. Ne. Įsigyjančioji organizacija sprendžia, kokiais atvejais yra keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 6. Ar visos energetikos įmonės biokuro produktus privalo pirkti energetiniais matavimo vienetais (tne)?

   Atsakymas. Ne. Kai kietąjį biokurą įsigyja energetikos įmonės, kurioms yra neprivalomos energetikos ministro tvirtinamos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės (įmonėms, kurių energijos gamybos iš kietojo biokuro įrenginių suminė šiluminė galia yra mažesnė nei 1 MW), bei perkant malkinę medieną jų įsigyti energetiniais matavimo vienetais (tne) neprivaloma.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 7. Ar gali įsigyjančioji organizacija, tvirtindama numatomų vykdyti einamaisiais metais energijos išteklių pirkimų planus, numatyti visiems metams reikalingą energijos išteklių kiekį ir kad jį pirks, pavyzdžiui, biržoje, o metų eigoje vykdyti atskirus pirkimus, pavyzdžiui, kiekvieną ketvirtį ir pan., nedetalizuodama kiekvieno pirkimo atskirai plane?

   Atsakymas. Taip. Įsigyjančioji organizacija gali nusimatyti plane visą metams reikalingą energijos išteklių kiekį, o pirkimus organizuoti ir vykdyti, pavyzdžiui, kiekvieną ketvirtį ar pan. 

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 8. Įsigyjančioji organizacija numatomuose vykdyti einamaisiais metais energijos išteklių pirkimo planuose numačiusi, kad energijos išteklius pirks biržoje. Ar ji turėtų tikslinti pirkimo planą, jei paaiškėja, kad biržoje nėra galimybės nusipirkti reikiamo kiekio reikiamos rūšies energijos išteklių?

   Atsakymas. Taip. Įsigyjančioji organizacija planą turi patikslinti ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikslintą planą paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje svetainėje ir savo interneto svetainėje.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 9. Ar įsigyjančiosios organizacijos užduotys Kuro pirkimų komisijai (pirkimų organizatoriui) turi būti suformuluotos raštu?

   Atsakymas. Taip. Kuro pirkimų komisija (pirkimų organizatorius) vykdo tik rašytines įsigyjančiosios organizacijos užduotis ir įpareigojimus.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 10. Kas skelbia ataskaitas apie pirkimus tais atvejais, kai pirkimo procedūras vykdo įgaliotoji organizacija?

   Atsakymas. Tais atvejais, kai pirkimo procedūras vykdo įgaliotoji organizacija, pirkimo procedūrų ataskaitas rengia ir skelbia įsigyjančioji organizacija.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 11. Ar vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantys tiekėjai gali ištaisyti jų pasiūlymų įforminimo trūkumus?

   Atsakymas. Taip. Komisija turi leisti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 12. Ar vykdant pirkimą atviro konkurso būdu, vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti tiekėjai?

   Atsakymas. Taip. Vykdant atvirą konkursą, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 13. Kokiais atvejais energijos išteklių pirkimus gali organizuoti ir vykdyti įsigyjančiosios organizacijos vadovo paskirtas asmuo – pirkimų organizatorius?

   Atsakymas. Jeigu atskiro pirkimo vertė neviršija 5 800 eurų be PVM  ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 (pastarųjų) mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės arba kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, tokius pirkimus gali atlikti pirkimų organizatorius.


   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 14. Kiek laiko turi būti skelbiamos įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje energijos išteklių pirkimų procedūrų ataskaitos?

   Atsakymas. Energijos išteklių pirkimų procedūrų ataskaitos turėtų būti paskelbtos ne mažiau kaip 5 metus.

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 15. Ar įsigyjančioji organizacija, įsigijusi energijos išteklius biržoje, turėtų informaciją apie tai teikti Viešųjų pirkimų tarnybai?

   Atsakymas. Ne. Taisyklių 138 punkte nustatyta, kad kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, pirkimų procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, skelbiama įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje.

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 16. Ar gali tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto pateikti kelis pasiūlymus?

   Atsakymas. Ne. Pagal Taisyklių 85 punkto nuostatas, tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties pirkimo objekto.

   Atsakyta. 2016-07-21.

    

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 17. Ar įsigyjančioji organizacija gali įsigyti energijos išteklius neskelbiamų derybų būdu pagal Taisyklių 43.8 punkto nuostatas daugiau nei kartą per einamuosius metus?

   Atsakymas. Taip. Taisyklių 43.8 punkte yra numatytos tokios sąlygos, kurioms esant, energijos ištekliai gali būti įsigyti neskelbiamų derybų būdu pagal šį punktą, kai perkama ypač palankiomis sąlygomis (pvz. kaina, pristatymo sąlygos), atskiro pirkimo vertė neviršija 5 800 eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per pastaruosius finansinius metus arba 12 mėnesių (pastarųjų) neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimo vertės. Ši Taisyklių nuostata neriboja galimų energijos išteklių įsigijimų pagal 43.8 punktą skaičiaus, jei yra minėtame punkte nurodytos sąlygos.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 18. Ar įsigyjančioji organizacija, gavusi pretenziją, privalo sustabdyti pirkimo procedūras?

   Atsakymas. Taip. Įsigyjančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūras, kol nagrinėjama ši pretenzija ir priimamas sprendimas.
    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 19. Ar gali įsigyjančioji organizacija įsigyti biokurą neskelbiamų derybų būdu pagal Taisyklių 43.6 punkto nuostatas?

   Atsakymas. Negali. Taisyklių 134 punkte nustatyta, kad įsigyjant biokurą neskelbiamų derybų būdas negali būti taikomas esant Taisyklių 43.6 punkte nurodytoms sąlygoms.

    

   Atsakyta. 2016-07-21

    

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 20. Ar visų rūšių energijos ištekliams taikoma Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (toliau – Taisyklės) 21 punkte nustatyta prievolė teikti pirmenybę energijos išteklių įsigijimui biržoje.

   Atsakymas. Taisyklių 22 punkte nustatyta, kad Taisyklių 21 punkte nustatyta prievolė teikti pirmenybę energijos išteklių įsigijimui biržoje taikoma vykdant Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme nustatytų rūšių energijos ir energijos išteklių įsigijimui (gamtinėms dujoms ir biokurui).

    

   Atsakyta. 2016-07-21

   Atnaujinta: 2016 07 21

  • 21. Pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (toliau – Taisyklės) 43.8. papunktį įsigyjančioji organizacija gali įsigyti energijos išteklius neskelbiamų derybų būdu, kai energijos ištekliai iš tiekėjo perkami ypač palankiomis sąlygomis (pavyzdžiui, kaina, pristatymo sąlygos), o atskiro pirkimo vertė neviršija 5 800 Eurų be PVM ir bendra tokių pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimo vertės. Kaip įsigyjančioji organizacija turėtų apskaičiuoti bendrą įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimo vertę?

   Atsakymas. Tarnybos nuomone, skaičiuojant bendrą įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimo vertę per tam tikrą pasirinktą laikotarpį (per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių (pastarųjų), turėtų būti sumuojamos visų pasirinktą laikotarpį vykdytų energijos išteklių pirkimų vertės (pavyzdžiui, biokuro, gamtinių dujų ir kt.).

   Atsakyta 2015-09-21

                

   Atnaujinta: 2015 09 23

  • 22. Kokių dokumentų gali prašyti įsigyjančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai pagrįsti?

   Įsigyjančioji organizacija, siekdama įsitikinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas, gali paprašyti tiekėjų pateikti tai įrodančius dokumentus ir / ar informaciją apie tiekėjo teisę verstis energijos išteklių tiekimo veikla, jo ekonominę ir finansinę būklę, techninę informaciją (Taisyklių 69 p.). Manytina, kad Taisyklių 71 punkte nurodyti dokumentai iš esmės neapima ekonominės-finansinės tiekėjo būklės patikrinimo, todėl gali būti prašoma ir kitų šiame punkte neišvardintų dokumentų. Įsigyjančiosios organizacijos prašomi pateikti dokumentai neturi prieštarauti Taisyklių 69 – 78 punktų nuostatoms ir turi būti nediskriminuojantys, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs. Pvz., jei įsigyjančioji organizacija vykdo energijos išteklių pirkimą už 10 mln. eurų, jai būtų aktualu įsitikinti, kad tiekėjas neskolingas VMI, Sodrai ir pan. ir gali prašyti tai patvirtinančių dokumentų.

   Atsakyta 2015-08-20

   Atnaujinta: 2015 09 07

  • 23. Įmonė, veikianti energetikos srityje, kurą, reikalingą šilumos energijai gaminti, ketina įsigyti atviro konkurso būdu (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741 patvirtintomis taisyklėmis). Vadovaujantis minėtų taisyklių 49 punktu, privaloma apie pirkimą skelbti CVP IS. Kokią skelbimo formą reikia užpildyti ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai?

   Atsakymas. Vykdant kuro, skirto energijai gaminti, įsigijimus atviro konkurso (taip pat ir skelbiamų derybų) būdu skelbimus CVP IS skelbti reikės nuo 2015 m. gegužės 1 d., o iki šio termino skelbimų dėl kuro įsigijimų skelbti CVP IS nereikia – jie skelbiami tik įsigyjančios organizacijos interneto svetainėje. Taisyklių 49 punkte nurodytu atveju skelbimas gali būti skelbiamas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

   Atsakyta 2014-11-24

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 24. Energetikos srityje veikianti įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741 patvirtintomis taisyklėmis (Taisyklės), perka kurą, reikalingą šilumos energijai gaminti. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentuose paprašė pateikti fiksuotą kainą, ir nenurodė informacijos dėl sutarties kainos indeksavimo pirkimo sutarties galiojimo metu (Taisyklių 62.20 p.). Ar tokiu atveju sudarant sutartį įsigyjančioji organizacija galėtų įtraukti sąlygas dėl kainos indeksavimo?

   Atsakymas. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar keičiamas jos nustatymo būdas (Taisyklių 121 p.), negalima įtraukti papildomų, pirkimo dokumentuose nenustatytų sąlygų dėl kainos keitimo sutarties vykdymo metu, todėl pirkimo dokumentuose nenumačius galimybės indeksuoti sutarties kainą sutarties vykdymo metu, sudarant sutartį tokios sąlygos įtraukti negalės. Tačiau, jei vykdant sutartį racionalų lėšų panaudojimą (Taisyklių 4 p.) užtikrintų kainos mažinimas, įsigyjančioji organizacija turėtų kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutarties kainos mažinimo (Taisyklių 126 p.).

   Atsakyta 2015-02-09

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 25. Ar įsigyjančioji organizacija energijos išteklių pirkimų planus turi paskelbti savo interneto svetainėje, ar pateikti juos Viešųjų pirkimų tarnybai?

   Atsakymas. Pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, 47 punktą, įsigyjančioji organizacija tvirtina numatomų vykdyti einamaisiais metais energijos išteklių pirkimo planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o juos patikslinusi – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, skelbia savo interneto svetainėje, o nuo 2015 m. lapkričio 1 d. ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nurodydama įsigyjančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą, numatomus: kiekį ir (ar) pirkimo vertę, pirkimo pradžią ir pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Nuo 2016 m. įsigyjančiųjų organizacijų pateikiamus pirkimo planus, visus jų patikslinimus ir pakeitimus Viešųjų pirkimų tarnyba skelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). 2015 m. įsigyjančiosios organizacijos energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti pirkimų metinių planų CVP IS skelbti neprivalo.

    

    Atsakyta 2015-07-07

   Patikslinta 2015-10-28

    

   Atnaujinta: 2015 11 04

  • 26. Kokius reikalavimus kainos pateikimo formai pirkimo dokumentuose gali nustatyti įsigyjančioji organizacija?

   Atsakymas. Reikalavimai kainos pateikimo formai nustatyti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (toliau – Taisyklės) 62.10 papunktyje. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti reikalavimą tiekėjų pasiūlymuose nurodyti fiksuotą kainą už energijos išteklius arba kainą pagal pirkimo dokumentuose nustatytą formulę/aprašą, nurodant pagrindines dedamąsias, kurios turėtų būti įtrauktos į tiekėjo formulę (pvz. mazuto, dyzelinio kuro kaina, euro ir JAV dolerio keitimo kursas). Tiekėjai turi laikytis įsigyjančiosios organizacijos nustatytų pirkimo dokumentų reikalavimų, taip pat ir kainos pateikimo formos.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 27. Ar pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (toliau – Taisyklės) nuostatas įsigyjančioji organizacija galėtų rinktis tokį energijos išteklių kainos nustatymo būdą, kai kaina periodiškai perskaičiuojama?

   Atsakymas. Įsigyjančioji organizacija galėtų rinktis tokį kainos nustatymo būdą, ypač, jei dėl rinkos sąlygų racionaliau įsigyti energijos išteklius, kai kaina nėra užfiksuojama visam sutarties vykdymo laikotarpiui, o periodiškai perskaičiuojama. Atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus principus, 62 punkte nurodytą informaciją dėl pirkimo dokumentų rengimo, taip pat į Taisyklių 121, 124 ir 126 punktų reikalavimus sutarties sudarymui bei keitimui, įsigyjančioji organizacija labai aiškiai turi nurodyti sąlygas, susijusias su kainos apskaičiavimu bei pateikimu pasiūlymuose, jos galimu kitimu (vadovaujantis Taisyklėmis) vykdant sutartį. Kainos nustatymo ir jos perskaičiavimo sąlygos turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytos pirkimo dokumentuose, o sudarant sutartį – ir joje.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 28. Koks energijos išteklių įsigijimo būdas yra prioritetinis?

   Atsakymas. Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (toliau – Taisyklės) 21 punkte nustatyta, kad įsigyjančioji organizacija privalo teikti pirmenybę energijos išteklių įsigijimui biržoje prieš kitus numatytus energijos išteklių įsigijimo būdus. Įsigyjančioji organizacija energijos išteklius kitais Taisyklėse numatytais būdais gali įsigyti tik esant bent vienai iš Taisyklių 21 punkte nurodytų sąlygų.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 29. Ar įsigyjančioji organizacija prieš sudarydama sutartį su laimėtoju turi patikrinti, ar yra bent viena Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (toliau – Taisyklės), 21 punkto sąlyga, suteikianti teisę įsigyti energijos išteklius ne biržoje, visose biržose, prekiaujančiose reikiamais energijos ištekliais ar tik vienoje iš jų?

   Atsakymas. Prieš sudarydama sutartį įsigyjančioji organizacija ar yra nors viena Taisyklių 21 punkto sąlyga turi patikrinti pasirinktinai vienoje iš biržų, prekiaujančių reikiama energijos išteklių rūšimi.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 30. Kai geriausio pasiūlymo tiekėjas pasiūlo ne visą pirkimo dokumentuose nurodytą reikiamą biokuro kiekį, įsigyjančioji organizacija pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (toliau – Taisyklės) 132 punktą gali sudaryti sutartis su keliais laimėtojais. Ar tokiu atveju Taisyklių nustatyta tvarka 21 punkto sąlygos vertinamos atskirai kiekvienai planuojamai sudaryti sutarčiai?

   Atsakymas. Gali būti vertinama ir atskirai, ir kartu. Pvz. jei vertinama sąlyga biržoje, susijusi su kaina už tam tikrą energijos išteklių kiekį, reiktų tikrinti atskirai, o jei – su kaina už energijos išteklius, galima patikrinti vieną kartą prieš sudarant sutartis. Sutartys sudaromos tais atvejai, kai įvykdomos Taisyklių 21 punkto sąlygos Taisyklių nustatyta tvarka.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 31. Ar gali Viešųjų pirkimų komisija vykdyti energijos išteklių pirkimus pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277, (toliau – Taisyklės)? Ar tokiu atveju ji gali vadovautis Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu?

   Atsakymas. Komisija, sudaryta vykdyti viešuosius pirkimus, gali vykdyti energijos išteklių pirkimus, jeigu jai tokie įgaliojimai suteikti. Tokiu atveju Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas turi būti papildytas atitinkamomis nuostatomis apie energijos išteklių pirkimus pagal Taisyklių reikalavimus arba turi būti parengtas atskiras komisijos darbo reglamentas, atitinkantis komisijai sutektus įgaliojimus.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

  • 32. Kokie pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai gali būti nustatyti pirkimo dokumentuose, vykdant energijos išteklių pirkimus pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277?

   Atsakymas. Taisyklių 62.12 punkte nustatyta, kad pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, garantija ar kitais sutartyje numatytais būdais. Ši teisės norma nepateikia baigtinio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašo, todėl prievolės (sutarties) šalys, atsižvelgdamos į savo poreikius, finansinį pajėgumą ir pan. turi teisę susitarti ir taikyti kitokius, įstatyme nenumatytus, prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus, neprieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms, atsižvelgdamos į įstatymų reikalavimus ir teismų praktiką. Kaip numatyta Taisyklių 62.12 punkte, pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimų dydis (procentais) turi būti proporcingas tiekėjo siūlomam parduoti energijos išteklių kiekiui, tačiau bet kuriuo atveju prašomas pateikti užtikrinimo reikalavimų dydis negali viršyti 15 procentų tiekėjo pasiūlymo vertės.

   Atsakyta 2015-07-07

   Patikslinta 2015-10-28

   Atnaujinta: 2015 11 04

  • 33. Pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (toliau – Taisyklės) 132 punktą gali būti sudaromos kelios biokuro pirkimo sutartys su keliais laimėtojais. Kaip turėtų elgtis įsigyjančioji organizacija, kai vertindama Taisyklių 21 punkto sąlygas nustato, kad viena planuojama sudaryti sutartis atitinka 21 punkto sąlygas, o kita - ne?

   Atsakymas. Tokiu atveju, sutartis, atitinkanti Taisyklių 21 punkto sąlygas gali būti sudaryta, o neatitinkanti – ne. Antru atveju reikiamas energijos išteklių kiekis įsigyjamas biržoje.

   Atsakyta 2015-07-07

   Atnaujinta: 2015 08 20

 • Melagingą informaciją pateikę tiekėjai 9
  • 1. Ar į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą įtraukiama tik už tai, kad tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams?

   Įtraukiami tiekėjai, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams ir pirkimo vykdytojas tą galėjo įrodyti teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjai, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

    

   Atsakyta 2017-06-26

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 2. Kokia yra suformuota teismų praktika dėl melagingos informacijos pateikimo?
  • 3. Ar privalo pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose visų pirkimų atvejais nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas atitinka VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte (PĮ 59 straipsnio 1 dalis) nustatytą pašalinimo pagrindą?

   Privalo visais atvejais vykdant pirkimus įsitraukti šį pašalinimo pagrindą, išskyrus tuo atveju, jei atlieka mažos vertės pirkimus arba pirkimus pagal VPĮ 72 straipsnio 3 dalį (PĮ 80 straipsnio 2 dalį). Perkantieji subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, neprivalo šio pašalinimo pagrindo nustatyti vykdant visus pirkimus.

   Atsakyta 2017-06-26

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 4. Pirkimo vykdytojas atmetė tiekėjo pasiūlymą dėl to, kad šis pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams ir pirkimo vykdytojas tą galėjo įrodyti teisėtomis priemonėmis. Per kokį terminą reikia tokį tiekėją įtraukti į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą?

   Pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie tokį tiekėją. Nurodytas terminas skaičiuojamas:

   1) jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros, – nuo VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte (PĮ 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte) nurodyto termino pabaigos;

   2) jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas perkančiosios organizacijos sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros, – nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, įsiteisėjimo dienos.

    

    Atsakyta 2017-06-26

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 5. Per kokį laikotarpį pirkimo vykdytojas privalo informuoti tiekėją apie jo įtraukimą į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą?

   Vadovaudamasi VPĮ 52 straipsnio 3 dalimi (PĮ 63 straipsnio 3 dalimi), pirkimo vykdytojas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti tiekėją. 


   Atsakyta 2017-06-26.

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 6. Kaip turėtų elgtis pirkimo vykdytojas, jeigu pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (bet dar nesudarius pirkimo sutarties paaiškėjo, kad viešajame pirkime dalyvaujantis tiekėjas tik po pasiūlymo pateikimo termino buvo įtrauktas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą?

   Atmesti tiekėjo pasiūlymą.

   Atsakyta 2017-06-26.

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 7. Kas įtraukia į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą?

   Pirkimo vykdytojai. Viešųjų pirkimų tarnyba atsakinga tik už Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašo administravimą – techninę galimybę pirkimo vykdytojams viešai paskelbti tiekėjus. Už informacijos teisingumą atsakingi patys pirkimo vykdytojai.

   Atsakyta 2017-06-26

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 8. Kaip įtraukti į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą fizinį asmenį?

   Viešinant duomenis apie fizinį asmenį turėtumėte užtikrinti, kad nebus pažeistos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos.

   Pavyzdžiui:

   ·        - Skelbti tik tiek asmens duomenų, kiek reikia identifikuoti konkretų fizinį asmenį kaip ūkio subjektą (pavyzdžiui, fizinio asmens vardą, pavardę, individualios veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo numerį).

   ·        - Neskelbti ypatingų asmens duomenų ir asmens kodo.

   ·        - Neskelbti fizinio asmens kontaktinių duomenų (pavyzdžiui, fizinio asmens abonento, telefono ryšio numerio, nors ir naudojamo verslo tikslais ar darbinių funkcijų vykdymui, fizinio asmens gyvenamosios vietos adreso) be jo sutikimo ir pan.

    

   Atsakyta 2017-06-26

   Atnaujinta: 2017 10 19

  • 9. Ar į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą įtraukiamas subrangovas, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams ir pirkimo vykdytojas tą gali įrodyti teisėtomis priemonėmis?

   Subrangovas neįtraukiamas.

   Atsakyta 2017-06-26

    

   Atnaujinta: 2017 10 19