Naujienos

blood-315278_1280.jpg
2016 12 08
Kone pusė reagentų ir diagnostikos priemonių pirkimų – vieno tiekėjo pirkimai

Dėl realios konkurencijos nebuvimo reagentų ir diagnostikos priemonių kainos gydymo įstaigoms kai kuriais atvejais išauga 48 proc. Siekiant racionaliai naudoti lėšas, Viešųjų pirkimų tarnyba parengė gerosios praktikos rekomendacijas, kaip gydymo įstaigoms viešojo pirkimo būdu įsigyti įrangą ir medicininius tyrimus. 

System_update.png
2016 12 02
Planiniai CVP IS naujinimo darbai

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 5 d., nuo 17:00 val. iki 19:00 val. dėl atliekamų planinių sistemos tobulinimo darbų CVP IS bus nepasiekiama. Prašome minėtu laiku neplanuoti darbų CVP IS. Taip pat perkančiųjų organizacijų prašome techninių specifikacijų projektams nenustatyti skelbimo publikavimo laiko minėtu laikotarpiu.

notebook-1280538_1920.jpg
2016 11 30
Kviečiame teikti pastabas Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo projektui

Atsižvelgiant į būsimą naują viešųjų pirkimų ir komunalinio sektoriaus pirkimų reglamentavimą, Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo projektą. Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. gruodžio 13 d. (imtinai).

10.jpg
2016 11 29
Informacijos apie pirkimus nebereikės skelbti „Informaciniuose pranešimuose“ (papildyta)

Primename, jei perkančiosios organizacijos iki 2017-01-01 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ yra paskelbusios apie pradedamą pirkimą, tai nuo 2017-01-01 apie to paties pirkimo nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei sudarytą pirkimo sutartį skelbti nebeturės.

Struktūra ir kontaktai

Diana Vilytė

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė

Įstaigos kontaktai

Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 7001
VPT konsultacijų centras (8 5) 219 7000
Faksas (8 5) 213 6213
El. paštas: info@vpt.lt
Klausk VPT