Naujienos

parking-lot-under-construction-2862810_1280.jpg
2018 06 06
Dėl civilinės atsakomybės draudimo viešuosiuose rangos darbų pirkimuose

Lietuvos draudikų asociacija reiškia susirūpinimą dėl pirkimo vykdytojų netinkamai formuojamų pirkimo sąlygų, su kuriomis susiduria jų nariai viešuosiuose rangos darbų pirkimuose. Asociacija išskiria dažniausias rangos darbų pirkimų vykdytojų klaidas, susijusias su keliamais reikalavimais dėl civilinės atsakomybės draudimo.

Skelbimas_7.jpg
2018 05 30
Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

Kviečiame susipažinti su informacija apie dažniausiai daromas klaidas pildant skelbimo formą "Skelbimas apie pirkimą". Kviečiame susipažinti su Tarnybos parengta informacija, kaip tinkamai užpildyti skelbimo formą "Skelbimas apie pirkimą".

99_2009eca2d37a3bcfe68535ccabbe05e2.jpg
2018 05 29
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje dėl tarpusavyje susijusių tiekėjų

2018 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) priėmė sprendimą byloje  Specializuotas transportas , C-531/16, kurioje į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. ESTT išaiškinimas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją.

open-book-1428428_960_720.jpg
2018 05 24
LAT nutartis dėl VPĮ normų, reglamentuojančių pasiūlymo atmetimą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos

Lietuvos Aukščiausiasis Teimas 2018 m. gegužės 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-40-969/2018 sprendė dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių pasiūlymo atmetimą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos

Struktūra ir kontaktai

Diana Vilytė

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė

Įstaigos kontaktai

Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 7001
VPT konsultacijų centras (8 5) 219 7000
Faksas (8 5) 213 6213
El. paštas: info@vpt.lt
Klausk VPT