Naujienos

credit-4516068_1920.jpg
2019 10 16
Dėl tiesioginių atsiskaitymų subtiekėjams

VPT atkreipia dėmesį, kad VPĮ 88 str. 2 d. numato, jog „ Jeigu tai leidžiama dėl pirkimo sutarties pobūdžio , perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nustatyti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę ir tokio atsiskaitymo tvarką , kurioje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatyta teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams “

99_2009eca2d37a3bcfe68535ccabbe05e2.jpg
2019 10 15
Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. pokyčiai viešųjų pirkimų reglamentavime

Informuojame, kad nuo 2019 m. lapkričio 1 d. keičiasi kai kurios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos.

clean-571679_1920.jpg
2019 10 15
Rinkos konsultacija dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų taikymo valymo paslaugų pirkimuose

Viešųjų pirkimų tarnyba atlieka valymo paslaugų (BVPŽ kodas 90910000)  viešųjų pirkimų vykdymo rinkos konsultaciją, kurios tikslas - parengti rekomendacijas dėl ekonominio naudingumo kriterijų (kokybės) taikymo vertinant pasiūlymus. Visa gauta informacija bus naudojama tik šiam nurodytam tikslui pasiekti. Konsultacija vykdoma...

reagentai foto.jpg
2019 10 09
Metodinė priemonė perkant reagentus

Parengtas metodinės priemonės perkant reagentus uždaro tipo analizatoriams projektas.

Struktūra ir kontaktai

Jovita Petkuvienė

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Įstaigos kontaktai

Kareivių g. 1, LT-08351 Vilnius

Kaip mus rasti?
Telefonas: (8 5) 219 7001
Faksas (8 5) 213 6213
El. paštas: info@vpt.lt

VPT konsultacijų centras
Klausk VPT